Show simple item record

dc.contributor.authorvan Dijk S
dc.contributor.authorKramer PRG
dc.contributor.authorFranken ROG
dc.contributor.authorPosthuma L
dc.date.accessioned2017-02-20T06:59:16
dc.date.issued1999-11-15
dc.identifier733007005
dc.description.abstractIn een voorgaande rapportage is een beeld geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. In de huidige rapportage wordt door toetsing van de in het vorige onderzoek voorspelde metaalgehalten aan een aantal bestaande (eco)toxicologische risiconiveaus of signaalwaarden een eerste indicatie gegeven van mogelijke risico's ten gevolge van het verspreiden van met metalen verontreinigde baggerspecie. Er is een overschrijding geconstateerd van (eco)toxicologische risiconiveaus voor metalen bij vergelijk van verschillende risiconiveaus met modelvoorspellingen voor metaalconcentraties in de landbodem. Nader onderzoek is geboden naar de ecotoxicologische betekenis van de overschrijdingen. De mate van norm- overschrijding, en het aantal stoffen waarvoor dit tegelijkertijd geldt, is uiteindelijk bepalend voor de mate waarin er ecotoxicologische risico's bestaan. Om de ecotoxicologische risico's te kwantificeren, wordt aanbevolen om aansluiting te zoeken bij de huidige ontwikkelingen in het (bodem)ecotoxicologische onderzoek.<br>
dc.description.abstractRegional waters are dredged once every 5 to 20 years to maintain the water discharge. This study has contributed to the determination of the quality objectives to be met by the dredged material if it is disposed of in the adjacent soil. In a preceding study the present and future sediment quality with respect to the concentration of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) and heavy metals were investigated. The accumulation of cadmium, copper, lead and zinc in the adjacent soil is modelled by repeatedly distributing contaminated sediments into different categories of land use and soil type. Here, the predicted heavy-metal soil concentrations from the above-mentioned study are used to calculate the probability of exceeding different (eco)toxicological standards. This implies a first rough estimation of (eco)toxicological risks caused by the distribution of contaminated sediment. The goals and accuracy of the different (eco)toxicological standards differ substantially. Some of the standards for copper and zinc have already been exceeded without the distribution of contaminated sediment. For most of the metals the majority of the (eco)toxicological standards are exceeded by the distribution of sediment having a so- called pollution level of 'class 2'. Further investigation is recommended to discover the (eco)toxicological meaning of exceeding the toxicological standards.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.description.sponsorshipSTOWA
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent46 p
dc.format.extent2193 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherStichting Toegepast Onderzoek Water STOWA
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 733007005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/733007005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/733007005.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectsedimentnl
dc.subjecttoxicologienl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectbodemkwaliteitnl
dc.subjectaccumulatienl
dc.subjectbaggerspecienl
dc.subjectslotennl
dc.subjectregionale waterennl
dc.subjectsedimenten
dc.subjecttoxicologyen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectsoil qualityen
dc.subjectaccumulationen
dc.subjectdredging sludgeen
dc.subjectditchesen
dc.subjectregional watersen
dc.titleVergelijking van voorspelde metaalgehalten in landbodems met (eco)toxicologische risiconiveausnl
dc.title.alternativeComparison of predicted heavy metal concentrations with (eco)toxicological soil quality standardsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.date.updated2017-02-20T05:59:17Z
html.description.abstractIn een voorgaande rapportage is een beeld geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. In de huidige rapportage wordt door toetsing van de in het vorige onderzoek voorspelde metaalgehalten aan een aantal bestaande (eco)toxicologische risiconiveaus of signaalwaarden een eerste indicatie gegeven van mogelijke risico&apos;s ten gevolge van het verspreiden van met metalen verontreinigde baggerspecie. Er is een overschrijding geconstateerd van (eco)toxicologische risiconiveaus voor metalen bij vergelijk van verschillende risiconiveaus met modelvoorspellingen voor metaalconcentraties in de landbodem. Nader onderzoek is geboden naar de ecotoxicologische betekenis van de overschrijdingen. De mate van norm- overschrijding, en het aantal stoffen waarvoor dit tegelijkertijd geldt, is uiteindelijk bepalend voor de mate waarin er ecotoxicologische risico&apos;s bestaan. Om de ecotoxicologische risico&apos;s te kwantificeren, wordt aanbevolen om aansluiting te zoeken bij de huidige ontwikkelingen in het (bodem)ecotoxicologische onderzoek.&lt;br&gt;
html.description.abstractRegional waters are dredged once every 5 to 20 years to maintain the water discharge. This study has contributed to the determination of the quality objectives to be met by the dredged material if it is disposed of in the adjacent soil. In a preceding study the present and future sediment quality with respect to the concentration of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) and heavy metals were investigated. The accumulation of cadmium, copper, lead and zinc in the adjacent soil is modelled by repeatedly distributing contaminated sediments into different categories of land use and soil type. Here, the predicted heavy-metal soil concentrations from the above-mentioned study are used to calculate the probability of exceeding different (eco)toxicological standards. This implies a first rough estimation of (eco)toxicological risks caused by the distribution of contaminated sediment. The goals and accuracy of the different (eco)toxicological standards differ substantially. Some of the standards for copper and zinc have already been exceeded without the distribution of contaminated sediment. For most of the metals the majority of the (eco)toxicological standards are exceeded by the distribution of sediment having a so- called pollution level of &apos;class 2&apos;. Further investigation is recommended to discover the (eco)toxicological meaning of exceeding the toxicological standards.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record