Show simple item record

dc.contributor.authorTeunis PFM
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.date.accessioned2012-12-12T19:59:44Z
dc.date.available2012-12-12T19:59:44Z
dc.date.issued1999-08-30
dc.identifier284550006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260299
dc.description.abstractIn dit rapport wordt kwantitatieve risicoschatting voor Cryptosporidium parvum in drinkwater beschreven, voor inwoners van een stad met kraanwater dat is bereid door middel van conventionele behandeling van oppervlaktewater. De nadruk ligt op het geven van een kwantitatieve beschrijving van variatie en onzekerheid in de factoren die bijdragen tot het gezondheidsrisico: de concentratie in ruw (onbehandeld) water, het rendement van detectiemethodes, het effect van opeenvolgende zuiveringsstappen, menselijke consumptie en infectiviteit van het pathogene organisme. Gezondheidseffecten worden uitgedrukt in DALYs, een integrale gezondheidsmaat op populatieniveau die geschikt is voor risicovergelijking of risico-afweging. Doel van deze studie was het testen van het ILSI-RSI raamwerk voor microbiologische risicoschatting, een leidraad ontworpen door een werkgroep onder auspicien van het ILSI Risk Science Institute. In een uitgebreide discussie wordt aandacht besteed aan de bruikbaarheid van dit raamwerk voor de onderhavige exercitie, en wordt het raamwerk vergeleken met gelijksoortige publicaties.<br>
dc.description.abstractThis report describes quantitative risk assessment for the pathogenic protozoan parasite Cryptosporidium parvum in drinking water, for an urban population drinking tap water produced by conventional treatment of surface water. Emphasis is on quantitative description of varation and uncertainty in contributing factors: raw water concentration, efficiency of detection procedures, effects of successive treatment stages, human consumption, and infectivity. The health impact is translated into DALYs, an integrated effect measure on the population level that is well suited for risk comparision or risk balancing. The aim of this study was to test the ILSI-RSI framework for microbial risk assessment, a guidance document designed by a working group coordinated by the ILSI Risk Science Institute. In an extended discussion, the usefulness of the framework for this exercise is discussed, and it is comparised to similar documents.<br>
dc.description.sponsorshipILSI Risk Science Institute and the US-EPA
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent100 p
dc.format.extent8149 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 28455006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/284550006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/284550006.pdf
dc.subject06nl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectoppervlaktewaternl
dc.subjectrisico&apos;snl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectcryptosporidiumnl
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjecthealthen
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectrisksen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectcryptosporidiumen
dc.titleCryptosporidium in drinking water: Evaluation of the ILSI quantitative risk assessment frameworken
dc.title.alternativeCryptosporidium in drinkwater: evaluatie van het ILSI quantitative risk assessment raamwerknl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIMA
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2012-12-12T19:59:44Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt kwantitatieve risicoschatting voor Cryptosporidium parvum in drinkwater beschreven, voor inwoners van een stad met kraanwater dat is bereid door middel van conventionele behandeling van oppervlaktewater. De nadruk ligt op het geven van een kwantitatieve beschrijving van variatie en onzekerheid in de factoren die bijdragen tot het gezondheidsrisico: de concentratie in ruw (onbehandeld) water, het rendement van detectiemethodes, het effect van opeenvolgende zuiveringsstappen, menselijke consumptie en infectiviteit van het pathogene organisme. Gezondheidseffecten worden uitgedrukt in DALYs, een integrale gezondheidsmaat op populatieniveau die geschikt is voor risicovergelijking of risico-afweging. Doel van deze studie was het testen van het ILSI-RSI raamwerk voor microbiologische risicoschatting, een leidraad ontworpen door een werkgroep onder auspicien van het ILSI Risk Science Institute. In een uitgebreide discussie wordt aandacht besteed aan de bruikbaarheid van dit raamwerk voor de onderhavige exercitie, en wordt het raamwerk vergeleken met gelijksoortige publicaties.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report describes quantitative risk assessment for the pathogenic protozoan parasite Cryptosporidium parvum in drinking water, for an urban population drinking tap water produced by conventional treatment of surface water. Emphasis is on quantitative description of varation and uncertainty in contributing factors: raw water concentration, efficiency of detection procedures, effects of successive treatment stages, human consumption, and infectivity. The health impact is translated into DALYs, an integrated effect measure on the population level that is well suited for risk comparision or risk balancing. The aim of this study was to test the ILSI-RSI framework for microbial risk assessment, a guidance document designed by a working group coordinated by the ILSI Risk Science Institute. In an extended discussion, the usefulness of the framework for this exercise is discussed, and it is comparised to similar documents.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record