Show simple item record

dc.contributor.authorPeijnenburg WJGM
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.contributor.authorVerboom JH
dc.contributor.authorWolfe NL
dc.date.accessioned2017-02-20T07:47:39
dc.date.issued1988-12-31
dc.identifier718817001
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van een kwantitatieve structuur-activiteits relatie (QSAR) voor de reductieve dehalogenering van alifatische koolwaterstoffen in anaerobe water-sediment systemen. In totaal werden 18 uiteenlopende halogeen-verbindingen geincubeerd in een standaard anaeroob water-sediment systeem. De reactiesnelheidsconstante is vervolgens gecorreleerd aan verschillende structuurparameters van de uitgangsverbindingen, waarbij sterk de nadruk is gelegd op het gebruik van algemeen toegankelijke variabelen. Door het correleren van enerzijds de reactiesnelheidsconstante van de afbraak van hexachloorethaan in 17 verschillende water-sediment systemen, aan anderzijds het organisch koolstofgehalte van het gebruikte sediment systeem, kon de QSAR algemeen bruikbaar worden gemaakt voor de berekening van reductiesnelheden in willekeurige sediment-, bodem- dan wel aquifer-systemen. De ontwikkelde kwantitatieve structuur-activiteits relatie is geschikt voor gebruik in modelmatige formuleringen van het gedrag en het transport van stoffen in het milieu.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SR /Leeuwen CJ van
dc.format.extent39 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718817001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718817001.html
dc.subjectwaterbodemnl
dc.subjectredoxomzettingennl
dc.subjectreductieve dehalogenering; gehalogeneerde koolwaterstoffennl
dc.subjectstructuur-activiteits relatienl
dc.titleDe ontwikkeling van een structuur-activiteits relatie voor de reductie van gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen in anaerobe water-sediment systemennl
dc.title.alternativeThe development of a structure-activity relationship for the reduction of halogenated alifatic hydrocarbons in anaerobic water-sediment systemsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:47:40Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van een kwantitatieve structuur-activiteits relatie (QSAR) voor de reductieve dehalogenering van alifatische koolwaterstoffen in anaerobe water-sediment systemen. In totaal werden 18 uiteenlopende halogeen-verbindingen geincubeerd in een standaard anaeroob water-sediment systeem. De reactiesnelheidsconstante is vervolgens gecorreleerd aan verschillende structuurparameters van de uitgangsverbindingen, waarbij sterk de nadruk is gelegd op het gebruik van algemeen toegankelijke variabelen. Door het correleren van enerzijds de reactiesnelheidsconstante van de afbraak van hexachloorethaan in 17 verschillende water-sediment systemen, aan anderzijds het organisch koolstofgehalte van het gebruikte sediment systeem, kon de QSAR algemeen bruikbaar worden gemaakt voor de berekening van reductiesnelheden in willekeurige sediment-, bodem- dan wel aquifer-systemen. De ontwikkelde kwantitatieve structuur-activiteits relatie is geschikt voor gebruik in modelmatige formuleringen van het gedrag en het transport van stoffen in het milieu.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record