Show simple item record

dc.contributor.authorBoschloo DJ
dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2017-02-20T06:54:26
dc.date.issued2002-10-16
dc.identifier723101034
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>herziene versie van rapport 723101034 (1999)<br>nl
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) en 3 (Zeeland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1995, de zomer van 1995, de winter van 1994-1995 en de periode van 1 april 1994 t/m 31 maart 1995 eorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, oxidant (Ox = NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.<br>
dc.description.abstractThis report documents the tabulated results from the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in regions 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) and 3 (Zeeland) for the calendar year 1995, summer 1995, winter 1994-1995 and 1 April 1994 - 31 March 1995 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent89 p
dc.format.extent591 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101034
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101034.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101034.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectprovinciesnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectcountiesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1995. Deel 1. Regio 1 Limburg, Regio 2 Noord-Brabant, Regio 3 Zeelandnl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. 1995 results. Part 1. Region 1 Limburg, Region 2 Noord-Brabant, Region 3 Zeelanden
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2017-02-20T05:54:27Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio&apos;s 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) en 3 (Zeeland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1995, de zomer van 1995, de winter van 1994-1995 en de periode van 1 april 1994 t/m 31 maart 1995 eorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, oxidant (Ox = NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report documents the tabulated results from the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in regions 1 (Limburg), 2 (Noord-Brabant) and 3 (Zeeland) for the calendar year 1995, summer 1995, winter 1994-1995 and 1 April 1994 - 31 March 1995 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record