Show simple item record

dc.contributor.authorElzen MGJ den
dc.contributor.authorLucas P
dc.date.accessioned2012-12-12T20:13:25Z
dc.date.available2012-12-12T20:13:25Z
dc.date.issued2003-12-01
dc.identifier550015001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260354
dc.description.abstractDit rapport beschrijft het beleidsondersteunende model FAIR 2.0 (Framework to Assess International Regimes for differentiation of commitments). FAIR is een interactief computer model voor het (kwantitatief) evalueren van de milieueffectiviteit en economische kosten van verschillende regimes voor internationale lastenverdeling voor het klimaatbeleid, in overeenstemming met doelstellingen voor bescherming van het klimaat, geformuleerd in Artikel 2 van het internationale Klimaatverdrag UNFCCC, de stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen op een 'veilig' niveau. Het FAIR 2.0 model bevat drie deelmodellen: 1. Een klimaat model voor de evaluatie van de klimaateffecten van een mondiale emissieplafond en de berekening van de regionale bijdrage aan klimaatsveranderingen. 2. Een emissieallocatie model voor het verkennen en evalueren van de herverdeling van toegestane emissieruimte tussen de landen voor verschillende benaderingen voor internationale lastenverdeling-regimes. 3. Een kosten en emissie-handel model voor de berekening van de verdeling van de emissiereducties over de verschillende regio's, gassen en bronnen na de toepassingen van de Kyoto Mechanismen (bijvoorbeeld emissiehandel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kosteneffectieve methode op basis van geaggregeerde vraag en aanbod curven, welke zijn afgeleid van deze marginale kosten curven. Dit model berekent ook de wereldwijde prijs op de internationale emissiemarkt, de kopers en verkopers op de markt, de marginale en totale kosten en de voordelen van emissiehandel.
dc.description.abstractThis report describes policy decision-support-tool FAIR 2.0 (Framework to Asses International Regimes for differentiation of commitments), developed with the aim of assisting policy makers in assessing the environmental and economic implications of international climate regimes for differentiation of future commitment beyond 2012 compatible with the Climate Change Convention objective of stabilising the atmospheric concentrations of greenhouse gases (Article 2). The FAIR 2.0 model represents an integration of three sub-models: 1. A climate model for the evaluation of the climate impacts of a global emission profiles and the calculation of the regional contributions to climate change. 2. An emissions-allocation model to explore and evaluate the emission allowances for different climate regimes for the differentiation of future commitments (such as the Brazilian Proposal, Multi-Stage approach, Contraction & Convergence, Triptych approach and other regimes). 3. A mitigation costs and emission trading model to distribute the emission reduction objective over the different regions, gases and sources following a least-cost approach, to calculate the international permit price and determine the buyers and sellers on the international trading market and to calculate the regional mitigation costs and emission reductions after trading.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent91 p
dc.format.extent3580 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM rapport 550015001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550015001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550015001.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectkostennl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjecteffectennl
dc.subjecteconomische factorennl
dc.subjectinternationale handelnl
dc.subjectemissierechtennl
dc.subjectclimatic changesen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectcostsen
dc.subjectmodellingen
dc.subjecteffectsen
dc.subjecteconomic factorsen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectemission rightsen
dc.subjectconvergence and multi-stageen
dc.titleFAIR 2.0 - A decision-support tool to assess the environmental and economic consequences of future climate regimesen
dc.title.alternativeFAIR 2.0 - een beleidsondersteunend model voor de evaluatie van de milieu en economisch consequenties van toekomstig klimaatbeleidnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentKMD
dc.date.updated2012-12-12T20:13:25Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft het beleidsondersteunende model FAIR 2.0 (Framework to Assess International Regimes for differentiation of commitments). FAIR is een interactief computer model voor het (kwantitatief) evalueren van de milieueffectiviteit en economische kosten van verschillende regimes voor internationale lastenverdeling voor het klimaatbeleid, in overeenstemming met doelstellingen voor bescherming van het klimaat, geformuleerd in Artikel 2 van het internationale Klimaatverdrag UNFCCC, de stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen op een 'veilig' niveau. Het FAIR 2.0 model bevat drie deelmodellen: 1. Een klimaat model voor de evaluatie van de klimaateffecten van een mondiale emissieplafond en de berekening van de regionale bijdrage aan klimaatsveranderingen. 2. Een emissieallocatie model voor het verkennen en evalueren van de herverdeling van toegestane emissieruimte tussen de landen voor verschillende benaderingen voor internationale lastenverdeling-regimes. 3. Een kosten en emissie-handel model voor de berekening van de verdeling van de emissiereducties over de verschillende regio's, gassen en bronnen na de toepassingen van de Kyoto Mechanismen (bijvoorbeeld emissiehandel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kosteneffectieve methode op basis van geaggregeerde vraag en aanbod curven, welke zijn afgeleid van deze marginale kosten curven. Dit model berekent ook de wereldwijde prijs op de internationale emissiemarkt, de kopers en verkopers op de markt, de marginale en totale kosten en de voordelen van emissiehandel.
html.description.abstractThis report describes policy decision-support-tool FAIR 2.0 (Framework to Asses International Regimes for differentiation of commitments), developed with the aim of assisting policy makers in assessing the environmental and economic implications of international climate regimes for differentiation of future commitment beyond 2012 compatible with the Climate Change Convention objective of stabilising the atmospheric concentrations of greenhouse gases (Article 2). The FAIR 2.0 model represents an integration of three sub-models: 1. A climate model for the evaluation of the climate impacts of a global emission profiles and the calculation of the regional contributions to climate change. 2. An emissions-allocation model to explore and evaluate the emission allowances for different climate regimes for the differentiation of future commitments (such as the Brazilian Proposal, Multi-Stage approach, Contraction & Convergence, Triptych approach and other regimes). 3. A mitigation costs and emission trading model to distribute the emission reduction objective over the different regions, gases and sources following a least-cost approach, to calculate the international permit price and determine the buyers and sellers on the international trading market and to calculate the regional mitigation costs and emission reductions after trading.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record