Show simple item record

dc.contributor.authorMulschlegel JHC
dc.contributor.authorHrubec J
dc.contributor.authorKragt FJ
dc.contributor.authorMedema GJ
dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorVerweij W
dc.date.accessioned2013-06-13T22:55:05
dc.date.issued1994-11-30
dc.identifier482516008
dc.description.abstractBij de voorbereiding, de onderbouwing en de toetsing van de effectiviteit van het Nederlandse milieubeleid is er behoefte aan een goede informatievoorziening. De informatie moet daarvoor beleidsrelevant, leesbaar en zo mogelijk kwantitatief en beknopt zijn. Het RIVM heeft de opdracht vanaf 1995 jaarlijks een Milieubalans (MB) en vierjaarlijks een Milieuverkenning (MV) uit te brengen. In deze rapporten zullen op diverse plaatsen aspecten van de drink- en industriewatervoorziening (DIV) aan de orde komen. In dit Definitierapport Graadmeters DIV in de MB en MV worden primair op basis van een tiental overwegingen, alsmede argumenten vanuit de sector DIV de doelvariabelen of graadmeters gekozen waarmee de toestand en ontwikkeling met betrekking tot de DIV periodiek op kwantitatieve wijze kan worden uitgedrukt. Deze graadmeters worden ontwikkeld voor de functie "Drink- en Industriewatervoorziening" en tevens voor de doelgroep "Drink- en Industriewatervoorziening" ten behoeve van de Milieubalans en de Milieuverkenningen. Gekozen is voor een aantal (typen) graadmeters binnen de aspecten milieukwaliteit, milieudruk en volksgezondheid. Het betreft "kwaliteit bronnen", "waterwinning", "zuiveringskosten", "milieueffecten", "kwaliteit ruwwater" en "kwaliteit drinkwater". Daarnaast is een graadmeter "waterverbruik" opgenomen die de relatie met het aspect maatschappelijke ontwikkelingen representeert. Voor het realiseren van de graadmeters zijn van verleden, heden en toekomst gegevens nodig. Nagegaan is welke gegevens, waar, hoe en door wie gemeten worden en met welke modellen of methodieken prognoses tot stand komen. In veel gevallen zal aggregatie van grote hoeveelheden informatie moeten plaatsvinden om tot een rationele invulling van een graadmeter te komen. De daarbij gevolgde werkwijze is geschetst.<br>
dc.description.abstractThe minister of Housing, Physical Planning and Environment has requested the RIVM to publish an annual Environmental Balance (EB) with an Environmental Outlook (EO) to appear every four years. Both of these will serve as the objective scientific basis for the development of the national environmental policy. The EB gives a description of the state of the environmental quality. The EO provides a long-term description of the environmental quality as a consequense of the implemented and proposed policy (measures), and explores policy options, including the relation to international developments.In this definition report indicators on which the status and development of one of the functions of fresh surface and groundwater "the drinking and industrial water supply are being proposed. Several criteria have been applied to select the most relevant indicators. Attention is paid to the monitoring of waterdemand and other indicators (diagnosis). Also an indicative outline of modelling is given (prognosis). In the last part of this report an indication is given of necessary activities, especially in the next year.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent103 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 482516008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/482516008.html
dc.subject06nl
dc.subjectdoelvariabelen drink- en industriewatervoorzieningen
dc.subjectindicatorenen
dc.titleDefinitierapport graadmeters drink- en industriewatervoorziening in de Milieubalans/Milieuverkenningnl
dc.title.alternativeDefinition report indicators drinking and industrial water supply in the Environmental Balance and Environmental Outlooken
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.contributor.departmentLWL
dc.date.updated2013-06-13T20:55:08Z
html.description.abstractBij de voorbereiding, de onderbouwing en de toetsing van de effectiviteit van het Nederlandse milieubeleid is er behoefte aan een goede informatievoorziening. De informatie moet daarvoor beleidsrelevant, leesbaar en zo mogelijk kwantitatief en beknopt zijn. Het RIVM heeft de opdracht vanaf 1995 jaarlijks een Milieubalans (MB) en vierjaarlijks een Milieuverkenning (MV) uit te brengen. In deze rapporten zullen op diverse plaatsen aspecten van de drink- en industriewatervoorziening (DIV) aan de orde komen. In dit Definitierapport Graadmeters DIV in de MB en MV worden primair op basis van een tiental overwegingen, alsmede argumenten vanuit de sector DIV de doelvariabelen of graadmeters gekozen waarmee de toestand en ontwikkeling met betrekking tot de DIV periodiek op kwantitatieve wijze kan worden uitgedrukt. Deze graadmeters worden ontwikkeld voor de functie &quot;Drink- en Industriewatervoorziening&quot; en tevens voor de doelgroep &quot;Drink- en Industriewatervoorziening&quot; ten behoeve van de Milieubalans en de Milieuverkenningen. Gekozen is voor een aantal (typen) graadmeters binnen de aspecten milieukwaliteit, milieudruk en volksgezondheid. Het betreft &quot;kwaliteit bronnen&quot;, &quot;waterwinning&quot;, &quot;zuiveringskosten&quot;, &quot;milieueffecten&quot;, &quot;kwaliteit ruwwater&quot; en &quot;kwaliteit drinkwater&quot;. Daarnaast is een graadmeter &quot;waterverbruik&quot; opgenomen die de relatie met het aspect maatschappelijke ontwikkelingen representeert. Voor het realiseren van de graadmeters zijn van verleden, heden en toekomst gegevens nodig. Nagegaan is welke gegevens, waar, hoe en door wie gemeten worden en met welke modellen of methodieken prognoses tot stand komen. In veel gevallen zal aggregatie van grote hoeveelheden informatie moeten plaatsvinden om tot een rationele invulling van een graadmeter te komen. De daarbij gevolgde werkwijze is geschetst.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe minister of Housing, Physical Planning and Environment has requested the RIVM to publish an annual Environmental Balance (EB) with an Environmental Outlook (EO) to appear every four years. Both of these will serve as the objective scientific basis for the development of the national environmental policy. The EB gives a description of the state of the environmental quality. The EO provides a long-term description of the environmental quality as a consequense of the implemented and proposed policy (measures), and explores policy options, including the relation to international developments.In this definition report indicators on which the status and development of one of the functions of fresh surface and groundwater &quot;the drinking and industrial water supply are being proposed. Several criteria have been applied to select the most relevant indicators. Attention is paid to the monitoring of waterdemand and other indicators (diagnosis). Also an indicative outline of modelling is given (prognosis). In the last part of this report an indication is given of necessary activities, especially in the next year.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record