Show simple item record

dc.contributor.authorMulschlegel J
dc.contributor.authorKusse AAM
dc.date.accessioned2012-12-12T20:24:02Z
dc.date.available2012-12-12T20:24:02Z
dc.date.issued1985-04-30
dc.identifier840427004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260406
dc.description.abstractIn het Rotterdamse havengebied worden grote hoeveelheden in meer of mindere mate verontreinigd slib afgezet die d.m.v. baggeren worden ver wijderd. Het slib wordt op land of in zee gedumpt. Een van de potentiele locaties op land is de zogeheten Put van Heenvliet. In het kader van haar taak ten aanzien van de milieuwetgeving en een mogelijke advisering aan de Minister van VROM inzake het gebruik van genoemde locatie voor dumping van baggerspecie is door de RIMH/ZH aan het RIVM verzocht de hydrologische con sequentie van een evenutele dumping bij een aantal randvoorwaarden te geven. Voor het berekenen van de kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen bij die randvoorwaarden is het computerprogramma INTERA gebruikt. Voorals nog werd volstaan met een 2-dimensionale benadering. Uit de resultaten van de berekeningen volgt dat in de tijd gezien een zeer langzame verslechtering van de grondwaterkwaliteit in de omgeving zal optreden. Ten opzichte van de stofconcentraties in het slib zal een aanzienlijke
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipRIMH/ZH
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840427004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840427004.html
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectbodemkwaliteitnl
dc.subjectkwaliteitsmodelnl
dc.subjectmh;nl
dc.titleEnkele hydrologische effecten van baggerspecie dumping in de Put van Heenvlietnl
dc.title.alternativeHydrological effects of dumping spoil in the Put van Heenvlieten
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T20:24:02Z
html.description.abstractIn het Rotterdamse havengebied worden grote hoeveelheden in meer of mindere mate verontreinigd slib afgezet die d.m.v. baggeren worden ver wijderd. Het slib wordt op land of in zee gedumpt. Een van de potentiele locaties op land is de zogeheten Put van Heenvliet. In het kader van haar taak ten aanzien van de milieuwetgeving en een mogelijke advisering aan de Minister van VROM inzake het gebruik van genoemde locatie voor dumping van baggerspecie is door de RIMH/ZH aan het RIVM verzocht de hydrologische con sequentie van een evenutele dumping bij een aantal randvoorwaarden te geven. Voor het berekenen van de kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen bij die randvoorwaarden is het computerprogramma INTERA gebruikt. Voorals nog werd volstaan met een 2-dimensionale benadering. Uit de resultaten van de berekeningen volgt dat in de tijd gezien een zeer langzame verslechtering van de grondwaterkwaliteit in de omgeving zal optreden. Ten opzichte van de stofconcentraties in het slib zal een aanzienlijke
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record