Show simple item record

dc.contributor.authorHoog B de
dc.date.accessioned2012-12-12T20:42:16Z
dc.date.available2012-12-12T20:42:16Z
dc.date.issued1988-06-30
dc.identifier758471006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260445
dc.description.abstractTen gevolge van de toename van het gehalte CO2 in de atmosfeer kan een klimaatverandering optreden die van invloed is op de waterhuishouding van Nederland. Aan de hand van de schematisatie van de waterhuishouding en de ontwikkeling van scenario's op basis van de klimaatverandering zijn die aspecten in de waterhuishouding die gevoelig zijn voor verandering geinventariseerd om hiermee een basis te leggen voor het invoeren van een module in het overzichtmodel, IMAGE, van het RIVM en om een globaal inzicht te krijgen in het optreden van knelpunten in de toekomst. De gebieden die vooral gevoelig zijn voor verandering zijn polders waar aanpassing van de capaciteit van de gemalen noodzakelijk kan zijn. Tevens is de kans aanwezig, dat de watervoorziening in Nederland in de nazomer in gevaar komt. Dit kan worden verholpen door het vergroten van de voorraden en mogelijk in het toelaten van een beperkte mate van verzilting op de Nieuwe Waterweg. De watervoorziening voor West-Nederland zal dan moeten worden aangepast.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/L /Weenink JB
dc.format.extent46 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 758471006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758471006.html
dc.subjectafvoer rijnnl
dc.subjectneerslagoverschotnl
dc.subjectwatervoorzieningnl
dc.subjectzoutbestrijdingnl
dc.titleDe invloeden van klimaatverandering en zeespiegelstijging op de waterhuishouding van Nederlandnl
dc.title.alternativeImpact of climate change and sea level rise on the watermanagement in the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T20:42:17Z
html.description.abstractTen gevolge van de toename van het gehalte CO2 in de atmosfeer kan een klimaatverandering optreden die van invloed is op de waterhuishouding van Nederland. Aan de hand van de schematisatie van de waterhuishouding en de ontwikkeling van scenario's op basis van de klimaatverandering zijn die aspecten in de waterhuishouding die gevoelig zijn voor verandering geinventariseerd om hiermee een basis te leggen voor het invoeren van een module in het overzichtmodel, IMAGE, van het RIVM en om een globaal inzicht te krijgen in het optreden van knelpunten in de toekomst. De gebieden die vooral gevoelig zijn voor verandering zijn polders waar aanpassing van de capaciteit van de gemalen noodzakelijk kan zijn. Tevens is de kans aanwezig, dat de watervoorziening in Nederland in de nazomer in gevaar komt. Dit kan worden verholpen door het vergroten van de voorraden en mogelijk in het toelaten van een beperkte mate van verzilting op de Nieuwe Waterweg. De watervoorziening voor West-Nederland zal dan moeten worden aangepast.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record