Show simple item record

dc.contributor.authorMilieu- en Natuurplanbureau MNP
dc.date.accessioned2012-12-12T20:42:17Z
dc.date.available2012-12-12T20:42:17Z
dc.date.issued2002-09-12
dc.identifier408764006
dc.identifier.isbn9014093292
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260447
dc.descriptionZeer grote pdf file. Afzonderlijke hoofdstukken beschikbaar op de Milieu en Natuur pagina. Very large pdf file. Seperate chapters available at the Environment and Nature page.nl
dc.description.abstractSpeerpunt in het natuurbeleid is de realisatie van een ruimtelijk samenhangende Ecologische Hoofdstructuur: een gebied waar rust, ruimte en natuur van enige omvang te vinden zijn. De Ecologische Hoofdstructuur zoals die nu op kaart staat, is na tien jaar beleidsuitwerking ruimtelijk te versnipperd om op nationaal niveau te kunnen spreken van een hoofdstructuur. De maatschappelijk-economische dynamiek is dermate groot dat overal in Nederland, maar met name in de Randstad, natuur en landschap onde druk staan en de ruimtelijke hoofdstructuur vervaagt. Om de beoogde rust, ruimte en biodiversiteit en de bijbehorende milieucondities alsnog te realiseren is een krachtiger ontsnippering nodig en een duidelijke planologische en milieu-bufferzone rond de Ecologische Hoofdstructuur. Om het beleid te vereenvoudigen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van het bestaande beleidsconcept in de vorm van de bruto EHS.
dc.description.abstractThe National Nature Outlook 2 explores whether the broad policy objective for nature and landscape (the conservation, restoration and development of "natural areas" and "rural landscapes", but also at "parks for city people") can be realised with the available policies and policy instruments in the context of alternative socio-economic developments. In addition to the policy formulated in NvM, the potential impacts of the Fifth Policy Document on Land Use Planning and of the Second Structure Plan for the Rural Area are evaluated, along with those of other relevant recent policy documents. The ecological quality of any natural system is, after all, the combined result of such factors as acreage, the quality of the physical environment and the type of management.
dc.description.sponsorshipLNV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent224 p
dc.format.extent58281 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherStichting DLO
dc.publisherRijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)
dc.publisherRijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
dc.relation.ispartofNatuurverkenning , RIVM Rapport 408764006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408764006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408764006.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectnatuurnl
dc.subjectlandschapnl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectruimtelijke ordeningnl
dc.subjectplanologienl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectstedelijke bebouwingnl
dc.subjectbestuurnl
dc.subjectevaluatienl
dc.subjectnatureen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectphysical planningen
dc.subjectplanningen
dc.subjectagricultureen
dc.subjecturban developmenten
dc.subjectadministration evaluationen
dc.titleNatuurverkenning 2. 2000-2030nl
dc.title.alternativeNational Nature Outlook 2. 2000-2030en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2012-12-12T20:42:18Z
html.description.abstractSpeerpunt in het natuurbeleid is de realisatie van een ruimtelijk samenhangende Ecologische Hoofdstructuur: een gebied waar rust, ruimte en natuur van enige omvang te vinden zijn. De Ecologische Hoofdstructuur zoals die nu op kaart staat, is na tien jaar beleidsuitwerking ruimtelijk te versnipperd om op nationaal niveau te kunnen spreken van een hoofdstructuur. De maatschappelijk-economische dynamiek is dermate groot dat overal in Nederland, maar met name in de Randstad, natuur en landschap onde druk staan en de ruimtelijke hoofdstructuur vervaagt. Om de beoogde rust, ruimte en biodiversiteit en de bijbehorende milieucondities alsnog te realiseren is een krachtiger ontsnippering nodig en een duidelijke planologische en milieu-bufferzone rond de Ecologische Hoofdstructuur. Om het beleid te vereenvoudigen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van het bestaande beleidsconcept in de vorm van de bruto EHS.
html.description.abstractThe National Nature Outlook 2 explores whether the broad policy objective for nature and landscape (the conservation, restoration and development of "natural areas" and "rural landscapes", but also at "parks for city people") can be realised with the available policies and policy instruments in the context of alternative socio-economic developments. In addition to the policy formulated in NvM, the potential impacts of the Fifth Policy Document on Land Use Planning and of the Second Structure Plan for the Rural Area are evaluated, along with those of other relevant recent policy documents. The ecological quality of any natural system is, after all, the combined result of such factors as acreage, the quality of the physical environment and the type of management.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record