Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Hoop MAGT
dc.contributor.authorPeijnenburg WJGM
dc.contributor.authorSijm DTHM
dc.contributor.authorvan den Berg GA
dc.contributor.authorvan der Heijdt LM
dc.contributor.authorZwolsman JJG
dc.date.accessioned2013-04-15T14:53:34
dc.date.issued2000-08-02
dc.identifier607220003
dc.description.abstractEen analyse van de huidige en de in de toekomst te verwachten kwaliteit van Nederlandse sedimenten laat zien dat vooral Zn, Cu and Ni de stoffen zullen zijn die in belangrijke mate de verontreinigingsgraad zullen gaan bepalen. De mobiliteit van deze elementen wordt sterk gereduceerd door de aanwezigheid van een overmaat aan sulfide (aangeduid als AVS). Daarnaast wijzen ecotoxicologische gegevens uit dat ook de toxiciteit van sedimenten die een overmaat aan sulfide bevatten, aanzienlijk lager kan zijn dan metaaltoxiciteit in sulfide-arme sedimenten. Dit is de basis van het zogenaamde AVS-concept. In dit rapport worden de mogelijkheden nagegaan om, in aanvulling op de huidige risicobeoordeling van sedimenten op basis van totaalgehaltes, rekening te houden met de aanwezigheid van metaalbindend sulfide. Dit in relatie tot het geochemische gedrag van zware metalen in sulfiderijke sedimenten en ecotoxicologische data. Geconcludeerd wordt dat het AVS-concept niet goed geschikt is voor het inschatten van daadwerkelijke ecotoxicologische risico's in het veld. Daarentegen draagt de aanwezigheid van AVS w5l bij aan het verminderen van de verspreiding van metalen uit sedimenten, zodat het AVS-concept een effectief instrument kan zijn bij het prioriteren van te saneren sedimenten.
dc.description.abstractRisk assessment of sediments is primarily based on the determination of total content of polluted components. Analysis of sediment composition in the Netherlands, both at present and expected in the future, shows that heavy metals, especially Zn, Cu and Ni, appear to be the main compounds determining the pollution status of contaminated sediments. The mobility of these elements is strongly reduced in the presence of an excess of sulfide (AVS). The geochemical behaviour of heavy metals in sulfide-rich sediments and the relation with ecotoxicological data, provide the basis for the AVS concept presented in this report. Although there are some further limitations attached to its exploration, the AVS concept would seem, at present, to be an effective instrument for determining the cleaning order of polluted sediments, especially in view of the fairly simple procedures to be implemented.
dc.description.sponsorshipDGM-SAS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent38 p
dc.format.extent426 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherRijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 607220003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220003.pdf
dc.subject06nl
dc.subjectsedimentnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectsanerennl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectsulfidenl
dc.subjectmobiliteitnl
dc.subjectacid volatile sulphidenl
dc.subjectavsnl
dc.subjectsedimenten
dc.subjectpollutionen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectremediationen
dc.subjectasssessmenten
dc.subjectsulphidesen
dc.subjectmobilityen
dc.subjectacid volatile sulphideen
dc.titleAcid Volatile Sulfide (AVS) als instrument bij de risicobeoordeling van waterbodemsnl
dc.title.alternativeAcid Volatile Sulfide (AVS) as instrument in the risk assessment of sedimentsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.contributor.departmentECO
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2013-04-15T12:53:36Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:28:49Z
html.description.abstractEen analyse van de huidige en de in de toekomst te verwachten kwaliteit van Nederlandse sedimenten laat zien dat vooral Zn, Cu and Ni de stoffen zullen zijn die in belangrijke mate de verontreinigingsgraad zullen gaan bepalen. De mobiliteit van deze elementen wordt sterk gereduceerd door de aanwezigheid van een overmaat aan sulfide (aangeduid als AVS). Daarnaast wijzen ecotoxicologische gegevens uit dat ook de toxiciteit van sedimenten die een overmaat aan sulfide bevatten, aanzienlijk lager kan zijn dan metaaltoxiciteit in sulfide-arme sedimenten. Dit is de basis van het zogenaamde AVS-concept. In dit rapport worden de mogelijkheden nagegaan om, in aanvulling op de huidige risicobeoordeling van sedimenten op basis van totaalgehaltes, rekening te houden met de aanwezigheid van metaalbindend sulfide. Dit in relatie tot het geochemische gedrag van zware metalen in sulfiderijke sedimenten en ecotoxicologische data. Geconcludeerd wordt dat het AVS-concept niet goed geschikt is voor het inschatten van daadwerkelijke ecotoxicologische risico's in het veld. Daarentegen draagt de aanwezigheid van AVS w5l bij aan het verminderen van de verspreiding van metalen uit sedimenten, zodat het AVS-concept een effectief instrument kan zijn bij het prioriteren van te saneren sedimenten.<br>
html.description.abstractRisk assessment of sediments is primarily based on the determination of total content of polluted components. Analysis of sediment composition in the Netherlands, both at present and expected in the future, shows that heavy metals, especially Zn, Cu and Ni, appear to be the main compounds determining the pollution status of contaminated sediments. The mobility of these elements is strongly reduced in the presence of an excess of sulfide (AVS). The geochemical behaviour of heavy metals in sulfide-rich sediments and the relation with ecotoxicological data, provide the basis for the AVS concept presented in this report. Although there are some further limitations attached to its exploration, the AVS concept would seem, at present, to be an effective instrument for determining the cleaning order of polluted sediments, especially in view of the fairly simple procedures to be implemented.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607220003.pdf
Size:
415.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record