Show simple item record

dc.contributor.authorvan Eijkeren JCH
dc.contributor.authorBode W
dc.contributor.authorOlling M
dc.date.accessioned2017-02-20T06:36:28
dc.date.issued1997-06-30
dc.identifier642810004
dc.description.abstractVitamine A is een essentiele nutrient voor allerlei levensfuncties. Evenwel blijkt overdosering te leiden tot vergiftigingsverschijnselen en bij zwangeren tot afwijkingen van de vrucht. Deze verschijnselen worden toegeschreven aan een van de metabolieten van vitamine A, namelijk all-trans-retinoinezuur. In dit rapport wordt een modelmatige benadering van opname, transport en metabolisme van vitamine A geintroduceerd die kan dienen als uitgangspunt voor de risicoschatting op afwijkingen van een boreling. In het model is getracht een zo goed mogelijke balans te vinden tussen relevante detaillering van kwalitatieve aspecten en de beschikbare kwantitatieve gegevens. Het model is geimplementeerd in een computercode (SIMUSOLV/ACSL) om toedieningsscenario's door te rekenen. Uit de modelberekeningen volgt dat het verhoogde risico wordt veroorzaakt door de vorming van retinoinezuur in de enterocyten van de dunne darm. Over de kwantitatieve aspecten hiervan is weinig bekend. In het model is uitgegaan van retinoinezuurproductie die meer dan proportioneel toeneemt met de dosering, als gevolg van een minder snel verzadigbare omzetting naar retinoinezuur in vergelijking met de omzetting naar retinylesters. Uit de berekeningen volgt ook dat de toedieningsvorm, tijdens een maaltijd of daarbuiten als preparaat, van invloed is als gevolg van het in kortere tijd beschikbaar komen van vitamine A voor opname. Dit laatste blijkt met een veel groter effect waargenomen te zijn bij experimenten met vrijwilligers dan uit modelberekeningen volgt. Het model leent zich goed voor een risicovergelijking van verschillende toedieningscenario's. Voor toepassing van het model voor een absolute risico-analyse is het vereist dat allereerst kwantitatieve gegevens m.b.t. absorptie van vitamine A en productie van retinoinezuur in de dunne darm beschikbaar komen.<br>
dc.description.abstractVitamin A is a nutrient that plays an essential role in vision, growth, cell differentiation and reproduction. However, chronical supplementation by means of vitamin preparations or accidental extreme supplementation by eating cooked liver may lead to toxic effects and even to abnormalities in the embryo of a pregnant individual. It is assumed that one of the metabolites of vitamin A, all-trans-retinoic acid, is mainly responsible for these effects. In this report a modeling approach is introduced which can serve as a starting point in the risk assessment for abnormalities in newborn infants. The model is a compromise between conceptual detail and available data. It is implemented in a computer code (SIMUSOLV/ACSL) for simulating various administration scenario's. From the simulations it follows that increased risk is caused by the formation of retinoic acids in the enterocytes of the small gut. Quantitative knowledge on this is lacking. From the literature it appears that the production of retinoic acids increases more than in proportion with increasing dosing level. Therefore, in the model it is assumed that production of acids in the enterocytes is less saturable than the production of retinyl esters. From the simulations it also follows that the way of administration, is of influence because of the time during which vitamin A becomes available for absorption. The latter feature has been actually observed, but to a much larger extent than from the simulations would follow, during experiments on volunteers. A possible explanation is that absorption of vitamin A depends on its matrix (vitamin preparation or, e.g., cooked liver), its release rate in the small intestine, its dosing level or a combination of these three. The model is well applicable for comparing risk considering various administration scenario's. For an absolute risk assessment more quantitative knowledge on absorption and retinoic acid production in the enterocytes is a prerequisite.<br>
dc.description.sponsorshipIGB
dc.format.extent33 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 642810004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/642810004.html
dc.subject03nl
dc.subjectvitamin aen
dc.subjectmetabolismen
dc.subjectintestinal absorptionen
dc.subjectbiological transporten
dc.subjectpharmacokineticsen
dc.subjectteratogenicityen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectmaternal nutritionen
dc.subjectvitamin a metabolitesen
dc.subjectcongenital defectsen
dc.titleHumaan PB-PK Model voor Vitamine Anl
dc.title.alternativeHuman PB-PK Model for Vitamin Aen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLBO
dc.date.updated2017-02-20T05:36:29Z
html.description.abstractVitamine A is een essentiele nutrient voor allerlei levensfuncties. Evenwel blijkt overdosering te leiden tot vergiftigingsverschijnselen en bij zwangeren tot afwijkingen van de vrucht. Deze verschijnselen worden toegeschreven aan een van de metabolieten van vitamine A, namelijk all-trans-retinoinezuur. In dit rapport wordt een modelmatige benadering van opname, transport en metabolisme van vitamine A geintroduceerd die kan dienen als uitgangspunt voor de risicoschatting op afwijkingen van een boreling. In het model is getracht een zo goed mogelijke balans te vinden tussen relevante detaillering van kwalitatieve aspecten en de beschikbare kwantitatieve gegevens. Het model is geimplementeerd in een computercode (SIMUSOLV/ACSL) om toedieningsscenario&apos;s door te rekenen. Uit de modelberekeningen volgt dat het verhoogde risico wordt veroorzaakt door de vorming van retinoinezuur in de enterocyten van de dunne darm. Over de kwantitatieve aspecten hiervan is weinig bekend. In het model is uitgegaan van retinoinezuurproductie die meer dan proportioneel toeneemt met de dosering, als gevolg van een minder snel verzadigbare omzetting naar retinoinezuur in vergelijking met de omzetting naar retinylesters. Uit de berekeningen volgt ook dat de toedieningsvorm, tijdens een maaltijd of daarbuiten als preparaat, van invloed is als gevolg van het in kortere tijd beschikbaar komen van vitamine A voor opname. Dit laatste blijkt met een veel groter effect waargenomen te zijn bij experimenten met vrijwilligers dan uit modelberekeningen volgt. Het model leent zich goed voor een risicovergelijking van verschillende toedieningscenario&apos;s. Voor toepassing van het model voor een absolute risico-analyse is het vereist dat allereerst kwantitatieve gegevens m.b.t. absorptie van vitamine A en productie van retinoinezuur in de dunne darm beschikbaar komen.&lt;br&gt;
html.description.abstractVitamin A is a nutrient that plays an essential role in vision, growth, cell differentiation and reproduction. However, chronical supplementation by means of vitamin preparations or accidental extreme supplementation by eating cooked liver may lead to toxic effects and even to abnormalities in the embryo of a pregnant individual. It is assumed that one of the metabolites of vitamin A, all-trans-retinoic acid, is mainly responsible for these effects. In this report a modeling approach is introduced which can serve as a starting point in the risk assessment for abnormalities in newborn infants. The model is a compromise between conceptual detail and available data. It is implemented in a computer code (SIMUSOLV/ACSL) for simulating various administration scenario&apos;s. From the simulations it follows that increased risk is caused by the formation of retinoic acids in the enterocytes of the small gut. Quantitative knowledge on this is lacking. From the literature it appears that the production of retinoic acids increases more than in proportion with increasing dosing level. Therefore, in the model it is assumed that production of acids in the enterocytes is less saturable than the production of retinyl esters. From the simulations it also follows that the way of administration, is of influence because of the time during which vitamin A becomes available for absorption. The latter feature has been actually observed, but to a much larger extent than from the simulations would follow, during experiments on volunteers. A possible explanation is that absorption of vitamin A depends on its matrix (vitamin preparation or, e.g., cooked liver), its release rate in the small intestine, its dosing level or a combination of these three. The model is well applicable for comparing risk considering various administration scenario&apos;s. For an absolute risk assessment more quantitative knowledge on absorption and retinoic acid production in the enterocytes is a prerequisite.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record