Show simple item record

dc.contributor.authorWieringa K
dc.contributor.authorLaan WPM
dc.date.accessioned2012-12-12T20:45:32Z
dc.date.available2012-12-12T20:45:32Z
dc.date.issued1989-04-30
dc.identifier738906001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260469
dc.description.abstractDit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de toekomstige waterbehoefte in Nederland en per provincie ; het gaat hierbij om een globale raming. Er is een onderscheid gemaakt naar vier waterverbruikende sectoren, te weten huishoudens, industrie, de COAR-sector (commerciele, openbare, agrarische en recreatieve sector) en overig. Tevens is een onderscheid gemaakt naar de voorzieningstypen om de waterbehoefte te dekken, te weten de toelevering van leidingwater, eigen (particulier) gewonnen grond- en oppervlaktewater. Tot slot wordt een raming gegeven van de verdeling van de toekomstige waterbehoefte over de beschikbare bronnen (grond- en oppervlaktewater). Afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkeling kan de totale nederlandse zoetwaterbehoefte (exclusief koelwater uit oppervlaktewater) anno 2020 geraamd worden op 1900 en 2300 mln m3. Dit is een toename van circa 30-55% t.o.v. 1986. Alle sectoren dragen hieraan bij, de hoogste groei zal waarschijnlijk optreden in de industrie. De toekomstige grondwaterbehoefte in 2020 wordt geschat op circa 1350-1600 miljoen m3.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-D /Goedkoop-Kooijman AG
dc.format.extent39 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738906001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738906001.html
dc.subjectwaternl
dc.subjectwaterverbruiknl
dc.subjectwatervoorzieningnl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectwaterleiding; grondwaternl
dc.subjectopppervlaktewaternl
dc.subjecthuishoudensnl
dc.subjectindustrienl
dc.subjecttechnologie; economische-groeinl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectprovincienl
dc.titleToekomstige waterbehoefte in Nederland ; trendscenario 1986-2020nl
dc.title.alternativeFuture waterdemand in the Netherlands ; forecasts 1986-2020en
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T20:45:32Z
html.description.abstractDit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de toekomstige waterbehoefte in Nederland en per provincie ; het gaat hierbij om een globale raming. Er is een onderscheid gemaakt naar vier waterverbruikende sectoren, te weten huishoudens, industrie, de COAR-sector (commerciele, openbare, agrarische en recreatieve sector) en overig. Tevens is een onderscheid gemaakt naar de voorzieningstypen om de waterbehoefte te dekken, te weten de toelevering van leidingwater, eigen (particulier) gewonnen grond- en oppervlaktewater. Tot slot wordt een raming gegeven van de verdeling van de toekomstige waterbehoefte over de beschikbare bronnen (grond- en oppervlaktewater). Afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkeling kan de totale nederlandse zoetwaterbehoefte (exclusief koelwater uit oppervlaktewater) anno 2020 geraamd worden op 1900 en 2300 mln m3. Dit is een toename van circa 30-55% t.o.v. 1986. Alle sectoren dragen hieraan bij, de hoogste groei zal waarschijnlijk optreden in de industrie. De toekomstige grondwaterbehoefte in 2020 wordt geschat op circa 1350-1600 miljoen m3.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record