Show simple item record

dc.contributor.authorBos J
dc.contributor.authorBoere AJF
dc.contributor.authorMarra M
dc.contributor.authorvan Bree L
dc.contributor.authorRombout PJA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:45:35
dc.date.issued1986-06-30
dc.identifier668304002
dc.description.abstractBij inhalatie-toxicologische en pulmonair-toxicologische studies worden stoffen onderzocht die een systemische werking hebben en/of lokale effecten veroorzaken in weefsel van de respiratie tractus. Bij dat onderzoek wordt een varieteit aan biotechnieken gebruikt. Aangezien deze technieken ook een specifieke toepassing (kunnen) hebben bij het onderzoek naar de schadelijke effecten van luchtverontreinigende stoffen, zijn een aantal van deze technieken, mede op basis van literatuurgegevens, bij de Afdeling Inhalatie-Toxicologie ontwikkeld. Naast een algemene inleiding aangaande de toepassing van betreffende technieken, bevat dit rapport gedetailleerde biotechnische beschrijvingen van de gelijktijdige permanente arteriele en veneuze canulatie van de long, de permanente canulatie van het duodenum, de longperfusie via de pulmonaire arterie, en de intratracheale instillatie. Het gebruikte proefdier is in alle gevallen de rat.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/L
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 668304002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/668304002.html
dc.subjectmethodennl
dc.subjectzootechnieknl
dc.subjectlongweefselnl
dc.subjecttoxiciteit luchtverontreinigende stoffennl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleEnkele biotechnieken in inhalatie- en pulmonair toxicologisch onderzoek. Hun toepassing bij het onderzoek naar schadelijke effecten van luchtverontreinigingnl
dc.title.alternativeSome biotechnical methods in inhalation and pulmonary toxicological research. Their application in studies on the harmful effects of air pollutionen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:45:35Z
html.description.abstractBij inhalatie-toxicologische en pulmonair-toxicologische studies worden stoffen onderzocht die een systemische werking hebben en/of lokale effecten veroorzaken in weefsel van de respiratie tractus. Bij dat onderzoek wordt een varieteit aan biotechnieken gebruikt. Aangezien deze technieken ook een specifieke toepassing (kunnen) hebben bij het onderzoek naar de schadelijke effecten van luchtverontreinigende stoffen, zijn een aantal van deze technieken, mede op basis van literatuurgegevens, bij de Afdeling Inhalatie-Toxicologie ontwikkeld. Naast een algemene inleiding aangaande de toepassing van betreffende technieken, bevat dit rapport gedetailleerde biotechnische beschrijvingen van de gelijktijdige permanente arteriele en veneuze canulatie van de long, de permanente canulatie van het duodenum, de longperfusie via de pulmonaire arterie, en de intratracheale instillatie. Het gebruikte proefdier is in alle gevallen de rat.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record