Show simple item record

dc.contributor.authorVelde-Koerts T van der
dc.contributor.authorLesquillier AI
dc.contributor.authorWiel HJ van de
dc.date.accessioned2012-12-12T20:48:31Z
dc.date.available2012-12-12T20:48:31Z
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier731011005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260489
dc.description.abstractIn dit onderzoek werd een ICP-MS-methode ontwikkeld voor de bepaling van beryllium en aluminium in grond- en drinkwater. Onder de gekozen condities wordt een onderste analysegrens van 50 ng/l Be en 2 mug/l Al bereikt, mits de nodige voorzorgs-maatregelen worden getroffen om Al contaminatie te voorkomen. De precisie is beter dan 2% RSD voor hogere concentraties. Spectrale storingen ten gevolge van de meest voorkomende ionen in grondwater zijn verwaarloosbaar. Matrixeffecten zijn afwezig of kunnen gereduceerd worden tot verwaarloosbare nivo's indien de monsters verdund worden tot minder dan 5 muM Ba, 10 mM Ca, 1 mM Fe, 5 mM K, 5 mM Mg, 20 mM Na, 2 mM Si of 4 mM SO4. De kalibratielijn voor Be is lineair tot tenminste 20 mug/l Be. Ten gevolge van lineariteitsproblemen in het gebied tot 50 mug/l Al, is de ICP-MS-techniek minder geschikt voor de bepaling van Al. De Be en Al bepaling werd uitgevoerd op grond- en drinkwatermonsters afkomstig van 91 pompstations in Nederland. De concentratie van 10% van de gefiltreerde ruwe grondwatermonsters en 3% van de reine drinkwatermonsters lag boven de onderste analysegrens voor Be met een maximum van 900 ng/l Be (ruw) en 200 ng/l (rein). De concentratie van 20% van de gefiltreerde ruwe grondwatermonsters en 20% van de reine drinkwatermonsters lag boven de onderste analysegrens voor Al met een maximum van 985 mug/l Al (ruw) en 205 mug/l Al (rein).
dc.description.abstractIn this study a ICP-MS-method was developed for the determination of Be and Al in ground and drinking-water samples. Detection limits are 50 ng/l Be and 2 mug/l Al if care is taken to avoid Al contamination ; the precision amounts to 2% RSD at elevated concentrations. Spectral interferences due to major components in ground water are negligible. Matrix effects are absent or are reduced to negligible levels after dilution of the samples to less than 5 muM Ba, 10 mM Ca, 1 mM Fe, 5 mM K, 5 mM Mg, 20 mM Na, 2 mM Si or 4 mM SO4. The calibration curve is linear up to at least 20 mug/l Be. Due to linearity problems in the range up to 50 mug/l Al, the ICP-MS technique is less suitable for the determination of Al. The ICP-MS method was applied to the analysis of ground and drinking-water samples from 91 locations in the Netherlands. 10% of the ground water samples and 3% of the drinking-water samples had concentrations above the detection limit for Be with a maximum of 900 ng/l Be in ground water samples and 200 ng/l Be in drinking-water samples. 20% of the groundwater samples and 20% of the drinking-water samples had concentrations above the detection limit for Al with a maximum of 985 mug/l Al in ground water samples and 205 mug/l Al in drinking-water samples.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent37 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 731011005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/731011005.html
dc.subject10nl
dc.subjectanalysemethodenl
dc.subjectchemienl
dc.subjectdeterminatienl
dc.subjectmassaspectrometrienl
dc.subjectaluminiumnl
dc.subjectberylliumnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectanalytical chemistryen
dc.subjectanalytical methodsen
dc.subjectdeterminationen
dc.subjectmass spectrometryen
dc.subjectaluminiumen
dc.subjectberylliumen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjecticp-msen
dc.titleAnalytisch chemische aspecten van de bepaling van aluminium en beryllium in grond- en drinkwater met ICP-MSnl
dc.title.alternativeAnalytical chemical aspects of the determination of aluminum and beryllium in ground and drinking-water by ICP-MSen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T20:48:32Z
html.description.abstractIn dit onderzoek werd een ICP-MS-methode ontwikkeld voor de bepaling van beryllium en aluminium in grond- en drinkwater. Onder de gekozen condities wordt een onderste analysegrens van 50 ng/l Be en 2 mug/l Al bereikt, mits de nodige voorzorgs-maatregelen worden getroffen om Al contaminatie te voorkomen. De precisie is beter dan 2% RSD voor hogere concentraties. Spectrale storingen ten gevolge van de meest voorkomende ionen in grondwater zijn verwaarloosbaar. Matrixeffecten zijn afwezig of kunnen gereduceerd worden tot verwaarloosbare nivo's indien de monsters verdund worden tot minder dan 5 muM Ba, 10 mM Ca, 1 mM Fe, 5 mM K, 5 mM Mg, 20 mM Na, 2 mM Si of 4 mM SO4. De kalibratielijn voor Be is lineair tot tenminste 20 mug/l Be. Ten gevolge van lineariteitsproblemen in het gebied tot 50 mug/l Al, is de ICP-MS-techniek minder geschikt voor de bepaling van Al. De Be en Al bepaling werd uitgevoerd op grond- en drinkwatermonsters afkomstig van 91 pompstations in Nederland. De concentratie van 10% van de gefiltreerde ruwe grondwatermonsters en 3% van de reine drinkwatermonsters lag boven de onderste analysegrens voor Be met een maximum van 900 ng/l Be (ruw) en 200 ng/l (rein). De concentratie van 20% van de gefiltreerde ruwe grondwatermonsters en 20% van de reine drinkwatermonsters lag boven de onderste analysegrens voor Al met een maximum van 985 mug/l Al (ruw) en 205 mug/l Al (rein).
html.description.abstractIn this study a ICP-MS-method was developed for the determination of Be and Al in ground and drinking-water samples. Detection limits are 50 ng/l Be and 2 mug/l Al if care is taken to avoid Al contamination ; the precision amounts to 2% RSD at elevated concentrations. Spectral interferences due to major components in ground water are negligible. Matrix effects are absent or are reduced to negligible levels after dilution of the samples to less than 5 muM Ba, 10 mM Ca, 1 mM Fe, 5 mM K, 5 mM Mg, 20 mM Na, 2 mM Si or 4 mM SO4. The calibration curve is linear up to at least 20 mug/l Be. Due to linearity problems in the range up to 50 mug/l Al, the ICP-MS technique is less suitable for the determination of Al. The ICP-MS method was applied to the analysis of ground and drinking-water samples from 91 locations in the Netherlands. 10% of the ground water samples and 3% of the drinking-water samples had concentrations above the detection limit for Be with a maximum of 900 ng/l Be in ground water samples and 200 ng/l Be in drinking-water samples. 20% of the groundwater samples and 20% of the drinking-water samples had concentrations above the detection limit for Al with a maximum of 985 mug/l Al in ground water samples and 205 mug/l Al in drinking-water samples.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record