Show simple item record

dc.contributor.authorSchijven JF
dc.contributor.authorde Roda Husman AM
dc.date.accessioned2017-02-20T06:59:58
dc.date.issued2009-07-16
dc.identifier703719038
dc.description.abstractDe meeste Nederlandse drinkwaterbedrijven blijken over voldoende meetgegevens te beschikken om het risico op een infectie door consumptie van ongekookt water te kunnen schatten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de drinkwaterbedrijven in opdracht van de VROM-Inspectie. Sinds 2006 moeten drinkwaterbedrijven aantonen dat de drinkwaterkwaliteit voldoet aan een nieuwe veiligheidsnorm. Deze norm houdt in dat virussen, bacterien en parasieten in zulke lage concentraties aanwezig zijn dat minder dan een op de tienduizend personen per jaar een infectie oploopt door consumptie van ongekookt drinkwater. Om dit te kunnen aantonen worden de aantallen zogenoemde indexpathogenen in het drinkwater geschat, die representatief zijn voor ziekteverwekkende virussen (enterovirussen), bacterien (Campylobacter) en parasieten (Cryptosporidium en Giardia). Vervolgens kan met behulp van een zogeheten kwantitatieve microbiologische risicoanalyse (QMRA) geschat worden of aan het infectierisico wordt voldaan. De Nederlandse drinkwaterbedrijven verzamelden hiertoe historische meetgegevens in dossiers voor de regionale VROM-inspecteurs. Het RIVM beoordeelde deze dossiers en voerde een voorlopige QMRA uit. Van de veertien locaties met oppervlaktewater als bron voldeden er acht aan de risico-eis voor enterovirus. Van vijf locaties was onbekend of ze voldeden omdat metingen ontbraken; voor een locatie werd onvoldoende aangetoond of aan de risico-eis werd voldaan. Voor Campylobacter voldeden negen locaties aan de risico-eis, voor twee locaties werd onvoldoende aangetoond of aan de risico-eis werd voldaan en drie locaties voldeden niet. Voor Cryptosporidium en Giardia voldeden negen locaties aan de risico-eis, voor drie locaties werd dit onvoldoende aangetoond en twee locaties voldeden niet. Van de grondwaterwinningen werden 39 van de 197 (20 procent) als (mogelijk) kwetsbaar gerapporteerd. Naar aanleiding van risico-inventarisatie zijn maatregelen genomen om de winputten beter te beschermen tegen mogelijke vervuilingen.
dc.description.abstractBased on historic data from drinking water companies in the Netherlands, in most cases a complete infectious risk assessment could be performed for the consumption of uncooked drinking water. According to Dutch legislation, the concentrations of the so-called index pathogens - enteroviruses, Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia - in drinking water should be low enough not to exceed an infection risk of one person per ten thousand per annum. Using the numbers of index pathogens in the source waters for drinking water production and the reduction by treatment processes, a quantitative microbial risk assessment (QMRA) can be performed to assess whether the risk requirement are met. To this end, drinking water companies in the Netherlands collected historic data in records that were sent to the Regional Environmental Inspectorate. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) evaluated these records and performed an provisional QMRA. Of the fourteen drinking water production locations that use surface water as their source, eight locations met the risk requirement for enteroviruses, nine for Campylobacter, nine for Cryptosporidium and nine for Giardia. For five locations it was unknown whether or not the risk requirement for enteroviruses had been met due to a lack of measurements and for one location the risk requirement was insufficiently demonstrated. For Campylobacter the risk requirement was insufficiently demonstrated in two locations and not met in three locations. For Cryptosporidium and Giardia the risk requirement was insufficiently demonstrated in two locations and not met in three locations. For Cryptosporidium and Giardia the risk requirement was insufficiently demonstrated in three locations and not met in two locations. Of a total of 197 groundwater production locations, 39 (20%) were reported as possibly vulnerable to contamination. A risk inventory of the groundwater wells resulted in the formulation and implementation of measures to improve groundwater well integrity.
dc.description.sponsorshipVROM-Inspectie
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent25 p
dc.format.extent530 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 703719038
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 703719038
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719038.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719038.pdf
dc.subjectMICROBIOLOGIEnl
dc.subjectWATERnl
dc.subjectdrinking waternl
dc.subjectmicrobiologicalnl
dc.subjectinfection risknl
dc.subjectvrom inspectorate guidelinenl
dc.subjectdrinkwateren
dc.subjectmicrobiologischen
dc.subjectinfectierisicoen
dc.subjectvrom-inspectierichtlijnen
dc.titleAnalyse microbiologische veiligheid drinkwater. Ervaringen dossierbehandeling 2006-7nl
dc.title.alternativeAnalysis of the microbiological safety of drinking water. Experiences with handling records 2006-7en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLSO
dc.contributor.departmentEMI
dc.date.updated2017-02-20T05:59:58Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:33:43Z
html.description.abstractDe meeste Nederlandse drinkwaterbedrijven blijken over voldoende meetgegevens te beschikken om het risico op een infectie door consumptie van ongekookt water te kunnen schatten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de drinkwaterbedrijven in opdracht van de VROM-Inspectie.<br>Sinds 2006 moeten drinkwaterbedrijven aantonen dat de drinkwaterkwaliteit voldoet aan een nieuwe veiligheidsnorm. Deze norm houdt in dat virussen, bacterien en parasieten in zulke lage concentraties aanwezig zijn dat minder dan een op de tienduizend personen per jaar een infectie oploopt door consumptie van ongekookt drinkwater. Om dit te kunnen aantonen worden de aantallen zogenoemde indexpathogenen in het drinkwater geschat, die representatief zijn voor ziekteverwekkende virussen (enterovirussen), bacterien (Campylobacter) en parasieten (Cryptosporidium en Giardia). Vervolgens kan met behulp van een zogeheten kwantitatieve microbiologische risicoanalyse (QMRA) geschat worden of aan het infectierisico wordt voldaan. De Nederlandse drinkwaterbedrijven verzamelden hiertoe historische meetgegevens in dossiers voor de regionale VROM-inspecteurs. Het RIVM beoordeelde deze dossiers en voerde een voorlopige QMRA uit.<br>Van de veertien locaties met oppervlaktewater als bron voldeden er acht aan de risico-eis voor enterovirus. Van vijf locaties was onbekend of ze voldeden omdat metingen ontbraken; voor een locatie werd onvoldoende aangetoond of aan de risico-eis werd voldaan. Voor Campylobacter voldeden negen locaties aan de risico-eis, voor twee locaties werd onvoldoende aangetoond of aan de risico-eis werd voldaan en drie locaties voldeden niet. Voor Cryptosporidium en Giardia voldeden negen locaties aan de risico-eis, voor drie locaties werd dit onvoldoende aangetoond en twee locaties voldeden niet. Van de grondwaterwinningen werden 39 van de 197 (20 procent) als (mogelijk) kwetsbaar gerapporteerd. Naar aanleiding van risico-inventarisatie zijn maatregelen genomen om de winputten beter te beschermen tegen mogelijke vervuilingen.<br>
html.description.abstractBased on historic data from drinking water companies in the Netherlands, in most cases a complete infectious risk assessment could be performed for the consumption of uncooked drinking water.<br>According to Dutch legislation, the concentrations of the so-called index pathogens - enteroviruses, Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia - in drinking water should be low enough not to exceed an infection risk of one person per ten thousand per annum. Using the numbers of index pathogens in the source waters for drinking water production and the reduction by treatment processes, a quantitative microbial risk assessment (QMRA) can be performed to assess whether the risk requirement are met. To this end, drinking water companies in the Netherlands collected historic data in records that were sent to the Regional Environmental Inspectorate. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) evaluated these records and performed an provisional QMRA.<br>Of the fourteen drinking water production locations that use surface water as their source, eight locations met the risk requirement for enteroviruses, nine for Campylobacter, nine for Cryptosporidium and nine for Giardia. For five locations it was unknown whether or not the risk requirement for enteroviruses had been met due to a lack of measurements and for one location the risk requirement was insufficiently demonstrated. For Campylobacter the risk requirement was insufficiently demonstrated in two locations and not met in three locations. For Cryptosporidium and Giardia the risk requirement was insufficiently demonstrated in two locations and not met in three locations. For Cryptosporidium and Giardia the risk requirement was insufficiently demonstrated in three locations and not met in two locations. Of a total of 197 groundwater production locations, 39 (20%) were reported as possibly vulnerable to contamination. A risk inventory of the groundwater wells resulted in the formulation and implementation of measures to improve groundwater well integrity.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
703719038.pdf
Size:
529.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record