Show simple item record

dc.contributor.authorHeimeriks CT
dc.contributor.authorMeerstadt-Rombach FS
dc.contributor.authorJacobi AJ
dc.date.accessioned2013-06-19T13:37:10
dc.date.issued2012-12-06
dc.identifier205555004
dc.description.abstractSinds 2006 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM structureel aandacht voor de gezondheid van werknemers. Dit komt voort uit het project 'Infectieziektebestrijding en Werknemersgezondheid', dat het CIb in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitvoert. Het doel van dit project is de gezondheid van werknemers die blootstaan aan ziekteverwekkers te bevorderen. Dat gebeurt door hier aandacht aan te besteden binnen het CIb en kennis te verspreiden naar arboprofessionals en werkgevers. Daarnaast krijgt SZW meer zicht op de mate waarin werknemers op hun werk met infectieziekten te maken krijgen. Werknemersgezondheid onderdeel binnen CIb De gezondheid van werknemers wordt onder andere bevorderd door bij uitbraken van infectieziekten expliciet rekening te houden met de gezondheid van werknemers. Dit komt sinds 2011 tot uiting doordat een arboprofessional een vast onderdeel is van het Outbreak Management Team (OMT) en Deskundigenberaad. Daarnaast is onder andere een surveillancerapport ontwikkeld, waarin staat weergegeven welk type infectieziekten bij bepaalde werknemers optreden en welke trend daarin valt waar te nemen. Kennis vergroten en verspreiden Om de doelen te bereiken is het van belang de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten bij arboprofessionals en werkgevers te vergroten.Werkgevers dienen namelijk op de hoogte te zijn van (infectie)risico's die samenhangen met het werk en mogelijke beheersmaatregelen waarmee werknemers hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. Kennis hierover wordt op diverse manieren verspreid, bijvoorbeeld door de digitale berichtenservice voor arboprofessionals (Arbo-inf@ct) en artikelen in vaktijdschriften. Bovendien is er structureel aandacht voor werknemers in voorlichtingsmateriaal van het RIVM (toolkits) en in de LCI-richtlijnenbundel. Maatregelen en produkten uit 2012 Net als in voorgaande jaren zijn in 2012 maatregelen getroffen. Werknemersgezondheid staat bijvoorbeeld sindsdien standaard op de agenda bij een OMT en Deskundigenberaad. Daarnaast is de groep meelezers en medeauteurs van arboparagrafen in de LCI-richtlijnen uitgebreid met arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. De bijdrage van arbeidshygiënisten geldt formeel als bijscholingsactiviteit. Verder is het jaarthema van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) gewijd aan de samenwerking tussen GGD en bedrijfsarts bij de bestrijding van infectieziekten.
dc.description.abstractThe Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has paid sustained attention to the health of employees since 2006. This is the result of the 'Infectious Disease Control and Employee Health' project that is being carried out by the CIb at the request of the Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ). The aim of this project is to promote the health of employees who are exposed to pathogens in the workplace. This takes place by focusing on the subject at the CIb and by spreading knowledge and information to occupational health and safety professionals and to employers. In addition, SZW will gain more insight into the degree to which employees come into contact with infectious diseases in the workplace. Employee health, part of the CIb's task One way to promote employee health is to pay special attention to the well-being of employees when an outbreak of an infectious disease occurs. This is reflected in the addition of permanent occupational health consultants to the Outbreak Management Team (OMT) and the Commission of Experts that took place in 2011. Another contributory factor is the development of yearly surveillance reports which document which type of infectious disease is contracted by which type of employee as well as associated trends. The increase and spread of knowledge In order to achieve objectives, it is important to increase the knowledge base of occupational health and safety professionals and employers on work-related infectious diseases. Employers should be kept up-to-date on the risks of infection associated with their workplace and with which preventive measures can be taken to ensure that employees can carry out their work in a safe and healthy environment. Information on how to do this is spread in various ways, for example, via the Arbo-inf@ct electronic message service for occupational health and safety professionals and via articles in journals. There is also specific information for employees provided by the RIVM contained in toolkits and in the LCI guidelines. Measures and products developed in 2012 As in previous years, measures for employee health have been taken in 2012. For example, since the beginning of the year, employee health has been on the agendas of the OMT and Commission of Experts meetings. In addition, the group of people directly involved in the LCI guideline sections on occupational health and safety now includes occupational hygienists and occupational physicians. The contribution of occupational hygienists is formally seen as additional training for professionals. Furthermore, the yearly theme of the national meeting for infectious disease control (LOI) was dedicated to the collaboration between the public health services and occupational physicians with regard to the control of infectious diseases.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent29 p
dc.format.extent515 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 205555004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555004.pdf
dc.subjectInfectieziektennl
dc.subjectwerknemersnl
dc.subjectinfectieziektebestrijdingnl
dc.subjectarbeidsomstandighedennl
dc.subjectbiologische agentianl
dc.subjectInfectious diseasesen
dc.subjectemployeesen
dc.subjectinfectious disease controlen
dc.subjectworking conditionsen
dc.subjectbiological agentsen
dc.titleInfectieziektebestrijding en werknemersgezondheid : Eindrapportage 2012nl
dc.title.alternativeInfectious disease control and occupational health : Report for 2012en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLCI
dc.date.updated2013-06-19T11:37:11Z
dc.contributor.divisioncib
refterms.dateFOA2018-12-18T12:34:19Z
html.description.abstractSinds 2006 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM structureel aandacht voor de gezondheid van werknemers. Dit komt voort uit het project 'Infectieziektebestrijding en Werknemersgezondheid', dat het CIb in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitvoert. Het doel van dit project is de gezondheid van werknemers die blootstaan aan ziekteverwekkers te bevorderen. Dat gebeurt door hier aandacht aan te besteden binnen het CIb en kennis te verspreiden naar arboprofessionals en werkgevers. Daarnaast krijgt SZW meer zicht op de mate waarin werknemers op hun werk met infectieziekten te maken krijgen.<br> <br>Werknemersgezondheid onderdeel binnen CIb<br>De gezondheid van werknemers wordt onder andere bevorderd door bij uitbraken van infectieziekten expliciet rekening te houden met de gezondheid van werknemers. Dit komt sinds 2011 tot uiting doordat een arboprofessional een vast onderdeel is van het Outbreak Management Team (OMT) en Deskundigenberaad. Daarnaast is onder andere een surveillancerapport ontwikkeld, waarin staat weergegeven welk type infectieziekten bij bepaalde werknemers optreden en welke trend daarin valt waar te nemen.<br> <br>Kennis vergroten en verspreiden<br>Om de doelen te bereiken is het van belang de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten bij arboprofessionals en werkgevers te vergroten.Werkgevers dienen namelijk op de hoogte te zijn van (infectie)risico's die samenhangen met het werk en mogelijke beheersmaatregelen waarmee werknemers hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. Kennis hierover wordt op diverse manieren verspreid, bijvoorbeeld door de digitale berichtenservice voor arboprofessionals (Arbo-inf@ct) en artikelen in vaktijdschriften. Bovendien is er structureel aandacht voor werknemers in voorlichtingsmateriaal van het RIVM (toolkits) en in de LCI-richtlijnenbundel.<br> <br>Maatregelen en produkten uit 2012<br>Net als in voorgaande jaren zijn in 2012 maatregelen getroffen. Werknemersgezondheid staat bijvoorbeeld sindsdien standaard op de agenda bij een OMT en Deskundigenberaad. Daarnaast is de groep meelezers en medeauteurs van arboparagrafen in de LCI-richtlijnen uitgebreid met arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. De bijdrage van arbeidshygiënisten geldt formeel als bijscholingsactiviteit. Verder is het jaarthema van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) gewijd aan de samenwerking tussen GGD en bedrijfsarts bij de bestrijding van infectieziekten.<br>
html.description.abstractThe Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has paid sustained attention to the health of employees since 2006. This is the result of the 'Infectious Disease Control and Employee Health' project that is being carried out by the CIb at the request of the Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ). The aim of this project is to promote the health of employees who are exposed to pathogens in the workplace. This takes place by focusing on the subject at the CIb and by spreading knowledge and information to occupational health and safety professionals and to employers. In addition, SZW will gain more insight into the degree to which employees come into contact with infectious diseases in the workplace.<br> <br>Employee health, part of the CIb's task<br>One way to promote employee health is to pay special attention to the well-being of employees when an outbreak of an infectious disease occurs. This is reflected in the addition of permanent occupational health consultants to the Outbreak Management Team (OMT) and the Commission of Experts that took place in 2011. Another contributory factor is the development of yearly surveillance reports which document which type of infectious disease is contracted by which type of employee as well as associated trends.<br> <br>The increase and spread of knowledge<br>In order to achieve objectives, it is important to increase the knowledge base of occupational health and safety professionals and employers on work-related infectious diseases. Employers should be kept up-to-date on the risks of infection associated with their workplace and with which preventive measures can be taken to ensure that employees can carry out their work in a safe and healthy environment. Information on how to do this is spread in various ways, for example, via the Arbo-inf@ct electronic message service for occupational health and safety professionals and via articles in journals. There is also specific information for employees provided by the RIVM contained in toolkits and in the LCI guidelines.<br> <br>Measures and products developed in 2012<br>As in previous years, measures for employee health have been taken in 2012. For example, since the beginning of the year, employee health has been on the agendas of the OMT and Commission of Experts meetings. In addition, the group of people directly involved in the LCI guideline sections on occupational health and safety now includes occupational hygienists and occupational physicians. The contribution of occupational hygienists is formally seen as additional training for professionals. Furthermore, the yearly theme of the national meeting for infectious disease control (LOI) was dedicated to the collaboration between the public health services and occupational physicians with regard to the control of infectious diseases.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
205555004.pdf
Size:
514.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record