Show simple item record

dc.contributor.authorKempen GT
dc.contributor.authorBuishand TA
dc.contributor.authorReijnders HFR
dc.contributor.authorFrantzen AJ
dc.contributor.authorvan den Eshof AJ
dc.date.accessioned2017-02-20T08:01:08
dc.date.issued1986-07-31
dc.identifier218203002
dc.description.abstractDe tijdsafhankelijke variaties in de maandelijkse gemiddelde concentraties en deposities in de periode van 1978 t/m 1984 van stoffen in regenwater, verzameld in een meetnet van twaalf stations, zijn beschreven a.d.h. van een multipele regressie model. Vooral is aandacht besteed aan de concentraties en deposities van hydronium, ammonium, nitraat en sulfaat, maar ook, doch minder grondig zijn natrium, kalium, calcium, magnesium, zink, fluoride en chloride bestudeerd. Het model blijkt voor sulfaat het best te voldoen en voor hydronium tamelijk slecht. Logaritmische transformatie leverde uitsluitend voor zink betere resultaten. Een groot deel van de tijdsafhankelijke variatie wordt verklaard uit de invloed van de neerslaghoeveelheid en het seizoen op de resultaten. Trends zijn voor de diverse stoffen berekend. Tevens is berekend welke trend met maandmonsters verzameld gedurende een vijfjaarlijkse periode bepaald kan worden met een waarschijnlijkheid van 80%.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/L;
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 218203002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/218203002.html
dc.subjectstatistieknl
dc.subjecttrendnl
dc.subjectzure regennl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleTijdreeksanalyse van de meetgegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstellingnl
dc.title.alternativeTime series analysis of precipitation chemistry dataen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T07:01:08Z
html.description.abstractDe tijdsafhankelijke variaties in de maandelijkse gemiddelde concentraties en deposities in de periode van 1978 t/m 1984 van stoffen in regenwater, verzameld in een meetnet van twaalf stations, zijn beschreven a.d.h. van een multipele regressie model. Vooral is aandacht besteed aan de concentraties en deposities van hydronium, ammonium, nitraat en sulfaat, maar ook, doch minder grondig zijn natrium, kalium, calcium, magnesium, zink, fluoride en chloride bestudeerd. Het model blijkt voor sulfaat het best te voldoen en voor hydronium tamelijk slecht. Logaritmische transformatie leverde uitsluitend voor zink betere resultaten. Een groot deel van de tijdsafhankelijke variatie wordt verklaard uit de invloed van de neerslaghoeveelheid en het seizoen op de resultaten. Trends zijn voor de diverse stoffen berekend. Tevens is berekend welke trend met maandmonsters verzameld gedurende een vijfjaarlijkse periode bepaald kan worden met een waarschijnlijkheid van 80%.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record