Show simple item record

dc.contributor.authorSchreurs EM
dc.contributor.authorVerheijen ENG
dc.contributor.authorPotma CJM
dc.contributor.authorJabben J
dc.date.accessioned2017-02-20T06:53:45
dc.date.issued2010-04-22
dc.identifier680740002
dc.description.abstractDe gemiddelde geluidbelasting op de A12 bij Voorburg is in 2008 lager dan in 2007. De geluidreductie is bereikt door de aanleg van dubbellaags zeer open asfaltbeton (DZOAB) als deklaag in september 2007. De afname die in september 2007 werd gerealiseerd bleef in 2008 behouden. Op de A10-west bij Amsterdam is in 2008 wederom een kleine geluidtoename gemeten ten opzichte van het jaar ervoor. In 2006 bleek al dat geluidreducerende werking van het wegdek op deze locatie vrijwel geheel is verdwenen. Oorzaak is waarschijnlijk de vervuiling en slijtage tengevolge van het intensieve verkeer. Het poreuze asfalt op deze locatie stamt uit 2001. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Geluidmonitor 2008. Het meetprogramma bestaat sinds 1999 en registreert ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer en railverkeer. Voor wegverkeersgeluid zijn in 2008 metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-west bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Noord-Beveland. Voor railverkeer is gebruikgemaakt van meetresultaten van ProRail uit 2008 bij Esch en Willemsdorp. Ten slotte zijn resultaten toegevoegd van steekproefmetingen in stedelijk verkeer die het RIVM in 2009 heeft uitgevoerd in Utrecht. De gemeten geluidemissies op locaties met standaard wegdek (Dicht Asfalt Beton, DAB) bleken enkele decibellen hoger dan het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift voorspelt. De gemeten geluidemissies aan railverkeer zijn overwegend consistent met het Nederlandse rekenvoorschrift. Deze voorschriften worden door het ministerie van VROM uitgegeven om de geluidbelasting door weg- en railverkeer te berekenen.
dc.description.abstractThe road traffic noise levels at the A12 motorway near Voorburg were lower in 2008 than in 2007. This decrease results from the repaving of the road surface with a double porous asphalt layer (DLPA) in September 2007. The reduction in noise level realized at this time was sustained in 2008. The noise level at the A10 motorway near Amsterdam, however, was found to have increased slightly over the course of 2008. Measurements taken in 2006 indicated that most of the noise reduction effect of the porous asphalt layer installed in 2001 had disappeared. This decreased capacity to reduce noise is likely due to silting up of the pores and texture wear due to intensive traffic. These are the main results of Noise monitor 2008. The monitoring programme was initiated in 1999 with the aim of monitoring trends in environmental noise levels due to road and rail traffic. Noise measurements in 2008 were carried out at locations along the A2 (Breukelen), A10-west (Amsterdam), A12 (Voorburg) and N256 (Noord-Beveland) motorways. Measurement results provided by ProRail at Esch and Willemsdorp were used for the analysis of railway noise. Results of sample measurements of urban traffic carried out by the RIVM in Utrecht in 2009 are also presented. The noise emission levels measured for road traffic at the monitoring sites with standard pavement (DAC) were found to be a few decibels higher than the reference value of the Dutch computation method, while those at the monitoring sites for railway noise were fairly consistent with the predicted value. The computation methods are provided by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment to calculate noise due to road and railway traffic.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent54 p
dc.format.extent3023 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680740002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680740002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680740002.pdf
dc.subjectLEEFOMGEVINGnl
dc.subjectVERVOERnl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectdecibelnl
dc.subjectmetingennl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectwegverkeernl
dc.subjectnoiseen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectdecibelen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectroad trafficen
dc.titleNoise monitor 2008. Measurements and validation of environmental noiseen
dc.title.alternativeGeluidmonitor 2008. Trend- en validatiemetingen omgevingsgeluidnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2017-02-20T05:53:46Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:34:25Z
html.description.abstractDe gemiddelde geluidbelasting op de A12 bij Voorburg is in 2008 lager dan in 2007. De geluidreductie is bereikt door de aanleg van dubbellaags zeer open asfaltbeton (DZOAB) als deklaag in september 2007. De afname die in september 2007 werd gerealiseerd bleef in 2008 behouden.<br>Op de A10-west bij Amsterdam is in 2008 wederom een kleine geluidtoename gemeten ten opzichte van het jaar ervoor. In 2006 bleek al dat geluidreducerende werking van het wegdek op deze locatie vrijwel geheel is verdwenen. Oorzaak is waarschijnlijk de vervuiling en slijtage tengevolge van het intensieve verkeer. Het poreuze asfalt op deze locatie stamt uit 2001.<br>Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Geluidmonitor 2008. Het meetprogramma bestaat sinds 1999 en registreert ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer en railverkeer. Voor wegverkeersgeluid zijn in 2008 metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-west bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Noord-Beveland. Voor railverkeer is gebruikgemaakt van meetresultaten van ProRail uit 2008 bij Esch en Willemsdorp. Ten slotte zijn resultaten toegevoegd van steekproefmetingen in stedelijk verkeer die het RIVM in 2009 heeft uitgevoerd in Utrecht. De gemeten geluidemissies op locaties met standaard wegdek (Dicht Asfalt Beton, DAB) bleken enkele decibellen hoger dan het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift voorspelt. De gemeten geluidemissies aan railverkeer zijn overwegend consistent met het Nederlandse rekenvoorschrift. Deze voorschriften worden door het ministerie van VROM uitgegeven om de geluidbelasting door weg- en railverkeer te berekenen.<br>
html.description.abstractThe road traffic noise levels at the A12 motorway near Voorburg were lower in 2008 than in 2007. This decrease results from the repaving of the road surface with a double porous asphalt layer (DLPA) in September 2007. The reduction in noise level realized at this time was sustained in 2008.<br>The noise level at the A10 motorway near Amsterdam, however, was found to have increased slightly over the course of 2008. Measurements taken in 2006 indicated that most of the noise reduction effect of the porous asphalt layer installed in 2001 had disappeared. This decreased capacity to reduce noise is likely due to silting up of the pores and texture wear due to intensive traffic.<br>These are the main results of Noise monitor 2008. The monitoring programme was initiated in 1999 with the aim of monitoring trends in environmental noise levels due to road and rail traffic. Noise measurements in 2008 were carried out at locations along the A2 (Breukelen), A10-west (Amsterdam), A12 (Voorburg) and N256 (Noord-Beveland) motorways. Measurement results provided by ProRail at Esch and Willemsdorp were used for the analysis of railway noise. Results of sample measurements of urban traffic carried out by the RIVM in Utrecht in 2009 are also presented. The noise emission levels measured for road traffic at the monitoring sites with standard pavement (DAC) were found to be a few decibels higher than the reference value of the Dutch computation method, while those at the monitoring sites for railway noise were fairly consistent with the predicted value. The computation methods are provided by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment to calculate noise due to road and railway traffic.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680740002.pdf
Size:
2.951Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record