Show simple item record

dc.contributor.authorSizoo EA
dc.contributor.authorEgmond HP van
dc.contributor.authorTop HJ van den
dc.date.accessioned2012-12-12T20:57:02Z
dc.date.available2012-12-12T20:57:02Z
dc.date.issued1995-01-31
dc.identifier388802010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260597
dc.description.abstractGedurende een periode van 3 jaar (eind 1990 tot eind 1993) is onderzoek verricht naar het voorkomen van aflatoxine B1 in diverse typen veevoeders. De monsters waren over het gehele land genomen en afkomstig van partijen bestemd voor melkvee (283 monsters), mestrunderen (37 monsters), slachtkuikens (32 monsters) en mestvarkens (36 monsters). In ca. 50% van alle monsters was aflatoxine B1 aantoonbaar in gehalten boven 1 mug/kg. Het gemiddelde gehalte aan aflatoxine B1 schommelde rond de 1-2 mug/kg. De mediane waarden lagen rond de 1 mug/kg en de 90e percentiel waarden schommelden rond de 2-3 mug/kg. Uitzondering hierop vormde de groep voeders voor mestrunderen, waarvoor de gemiddelde waarde voor het aflatoxine B1 gehalte op 2,5 mug/kg uitkwam, de mediane waarde op 1,9 mug/kg en de 90e percentiel waarde op 6,3 mug/kg. Overschrijdingen van de in de EU-richtlijn vastgelegde toleranties deden zich vrijwel nergens voor. Kennelijk slaagt de Nederlandse veevoeder industrie er in het aflatoxine B1 probleem goed te beheersen.
dc.description.abstractDuring a period of 3 years (end 1990-end 1993) investigations were done on the occurrence of aflatoxin B1 in various types of animal feedingstuffs. The samples were drawn from all over the country and originated from lots to be used for diary cattle (283 samples), beef cattle (37 samples), poultry (32 samples) and pigs (36 samples). In approx. 50% of all samples aflatoxin B1 was detectable at mass fractions above 1 mug/kg. The mean values for aflatoxin B1 ranged from 1-2 mug/kg, the median values were around 1 mug/kg, and the 90th percentile values ranged from 2-3 mug/kg. An exception to this pattern was the group of feedingstuffs for beefcattle, where the mean value for the aflatoxin B1 content was at 2,5 mug/kg, the median value at 1,9 mug/kg and the 90th percentile value at 6,3 mug/kg. In virtually none of the samples the EU-tolerances for the various types of feedingstuffs were exceeded. Obviously the Dutch feedingstuff industry has the aflatoxin B1 problem well under control.
dc.description.sponsorshipVHI
dc.format.extent41 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 388802010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/388802010.html
dc.subject02nl
dc.subjectaflatoxinenl
dc.subjectdiervoedingnl
dc.subjectveevoedernl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectaflatoxinsen
dc.subjectanimal fooden
dc.subjectcattle fodderen
dc.subjectanalysisen
dc.titleOnderzoek naar het voorkomen van aflatoxine B1 in voedermiddelennl
dc.title.alternativeInvestigations on the occurrence of aflatoxin B1 in animal feedingstuffsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentARO
dc.date.updated2012-12-12T20:57:03Z
html.description.abstractGedurende een periode van 3 jaar (eind 1990 tot eind 1993) is onderzoek verricht naar het voorkomen van aflatoxine B1 in diverse typen veevoeders. De monsters waren over het gehele land genomen en afkomstig van partijen bestemd voor melkvee (283 monsters), mestrunderen (37 monsters), slachtkuikens (32 monsters) en mestvarkens (36 monsters). In ca. 50% van alle monsters was aflatoxine B1 aantoonbaar in gehalten boven 1 mug/kg. Het gemiddelde gehalte aan aflatoxine B1 schommelde rond de 1-2 mug/kg. De mediane waarden lagen rond de 1 mug/kg en de 90e percentiel waarden schommelden rond de 2-3 mug/kg. Uitzondering hierop vormde de groep voeders voor mestrunderen, waarvoor de gemiddelde waarde voor het aflatoxine B1 gehalte op 2,5 mug/kg uitkwam, de mediane waarde op 1,9 mug/kg en de 90e percentiel waarde op 6,3 mug/kg. Overschrijdingen van de in de EU-richtlijn vastgelegde toleranties deden zich vrijwel nergens voor. Kennelijk slaagt de Nederlandse veevoeder industrie er in het aflatoxine B1 probleem goed te beheersen.
html.description.abstractDuring a period of 3 years (end 1990-end 1993) investigations were done on the occurrence of aflatoxin B1 in various types of animal feedingstuffs. The samples were drawn from all over the country and originated from lots to be used for diary cattle (283 samples), beef cattle (37 samples), poultry (32 samples) and pigs (36 samples). In approx. 50% of all samples aflatoxin B1 was detectable at mass fractions above 1 mug/kg. The mean values for aflatoxin B1 ranged from 1-2 mug/kg, the median values were around 1 mug/kg, and the 90th percentile values ranged from 2-3 mug/kg. An exception to this pattern was the group of feedingstuffs for beefcattle, where the mean value for the aflatoxin B1 content was at 2,5 mug/kg, the median value at 1,9 mug/kg and the 90th percentile value at 6,3 mug/kg. In virtually none of the samples the EU-tolerances for the various types of feedingstuffs were exceeded. Obviously the Dutch feedingstuff industry has the aflatoxin B1 problem well under control.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record