Show simple item record

dc.contributor.authorMulschlegel JHC
dc.date.accessioned2012-12-12T21:00:22Z
dc.date.available2012-12-12T21:00:22Z
dc.date.issued1987-12-31
dc.identifier840347008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260609
dc.description.abstractHet betreft een deelstudie binnen het regionaal hydrologisch onderzoek in west Noord-Brabant. Het beschouwde deel van de provincie Noord-Brabant is globaal de Brabantsewal. De beoogde doelstellingen van het in deze rapportage beschreven onderzoek zijn: a. inzicht verkrijgen in de geohydrologische opbouw van het studiegebied ; b. inzicht verkrijgen in het hydrologisch systeem van het studiegebied ; c. aangegeven van de kwantitatieve effecten van enkele ingrepen in het hydrologisch systeem ; i.h.b. veranderingen in de omvang van grondwaterwinning. De op ad. a en b gerichte activiteiten hebben geresulteerd in een simulatiemodel voor stationaire grondwaterstroming. Door uitvoering van een gevoeligheidsanalyse op de modelparameters werd tevens inzicht verkregen in de parameters waaraan de meeste aandacht zou moeten worden besteed. Met behulp van het model zijn diverse berekeningen uitgevoerd voor scenario's van omvang van grondwaterwinning. Een van de beschouwde scenario's betreft de in het tweede Tienjarenplan van de VEWIN voorgestane grondwaterwinning. Voor de beschouwde scenario's zijn waterbalansen gegeven.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB Polman GJ
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840347008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840347008.html
dc.subjectgrondwatermodelnl
dc.subjectwaterbalansnl
dc.subjectsimulatiemodelnl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectmhnl
dc.titleSubregionaal geohydrologisch onderzoek in het westelijk deel van West Noord-Brabantnl
dc.title.alternativeA regional geohydrological modelstudy in the regio Brabantsewal in the province of Noord-Brabanten
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T21:00:23Z
html.description.abstractHet betreft een deelstudie binnen het regionaal hydrologisch onderzoek in west Noord-Brabant. Het beschouwde deel van de provincie Noord-Brabant is globaal de Brabantsewal. De beoogde doelstellingen van het in deze rapportage beschreven onderzoek zijn: a. inzicht verkrijgen in de geohydrologische opbouw van het studiegebied ; b. inzicht verkrijgen in het hydrologisch systeem van het studiegebied ; c. aangegeven van de kwantitatieve effecten van enkele ingrepen in het hydrologisch systeem ; i.h.b. veranderingen in de omvang van grondwaterwinning. De op ad. a en b gerichte activiteiten hebben geresulteerd in een simulatiemodel voor stationaire grondwaterstroming. Door uitvoering van een gevoeligheidsanalyse op de modelparameters werd tevens inzicht verkregen in de parameters waaraan de meeste aandacht zou moeten worden besteed. Met behulp van het model zijn diverse berekeningen uitgevoerd voor scenario's van omvang van grondwaterwinning. Een van de beschouwde scenario's betreft de in het tweede Tienjarenplan van de VEWIN voorgestane grondwaterwinning. Voor de beschouwde scenario's zijn waterbalansen gegeven.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record