Show simple item record

dc.contributor.authorKrajenbrink GJW
dc.date.accessioned2012-12-12T20:57:34Z
dc.date.available2012-12-12T20:57:34Z
dc.date.issued1988-11-30
dc.identifier728472007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260615
dc.description.abstractIn het kader van het stikstofproject heeft het RIVM onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een (vrijwillige) stopzetting van het uitrijden van drijfmest in de winterperiode voor de waterkwaliteit onder een maisperceel in de 10-jaars beschermingszone van pompstation Putten. Het bodemvocht op 1.30 m-m.v. is bemonsterd met poreuze cups terwijl ook kwaliteitsmetingen zijn verricht van grondmonsters die continu tot de grondwaterspiegel op ca. 9 m -m.v. zijn gestoken. De uitspoeling blijkt sterk te varieren in tijd en ruimte. De veranderde bemesting (alleen kunstmest) heeft tot een substantiele verlaging van de nitraatbelasting van het percolatiewater en het bovenste grondwater geleid met gehaltes van 20 -25 mg N/l. Dit betekent t.a.v. de dumpsituatie een reductie van de nitraatbelasting met 50-70%. De bijdrage van de mineralisatie aan de nitraatbelasting van het grondwater is waarschijnlijk gering.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent61 p
dc.format.extent1415 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728472007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472007.pdf
dc.subjectdrijfmestdumpingnl
dc.subjectmineralisatienl
dc.subjectopschoningnl
dc.subjectnitraatbelastingnl
dc.titleGevolgen van een veranderde bemesting voor uitspoeling en grondwaterbelasting onder een landbouwperceelnl
dc.title.alternativeConsequence of a changed manuring practice for leachate and groundwater quality under a plot of arable landen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T20:57:34Z
html.description.abstractIn het kader van het stikstofproject heeft het RIVM onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van een (vrijwillige) stopzetting van het uitrijden van drijfmest in de winterperiode voor de waterkwaliteit onder een maisperceel in de 10-jaars beschermingszone van pompstation Putten. Het bodemvocht op 1.30 m-m.v. is bemonsterd met poreuze cups terwijl ook kwaliteitsmetingen zijn verricht van grondmonsters die continu tot de grondwaterspiegel op ca. 9 m -m.v. zijn gestoken. De uitspoeling blijkt sterk te varieren in tijd en ruimte. De veranderde bemesting (alleen kunstmest) heeft tot een substantiele verlaging van de nitraatbelasting van het percolatiewater en het bovenste grondwater geleid met gehaltes van 20 -25 mg N/l. Dit betekent t.a.v. de dumpsituatie een reductie van de nitraatbelasting met 50-70%. De bijdrage van de mineralisatie aan de nitraatbelasting van het grondwater is waarschijnlijk gering.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record