Show simple item record

dc.contributor.authorWesselink LG
dc.date.accessioned2012-12-12T21:01:19Z
dc.date.available2012-12-12T21:01:19Z
dc.date.issued1995-07-31
dc.identifier771402016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260633
dc.description.abstractIn het kader van het C.R.O.W-project "Relatie uitlooggedrag laboratorium-praktijk bij wegenbouwkundige projecten" is onderzoek verricht naar de uitlooggeschiedenis van secundaire bouwstoffen toegepast in wegfunderingen op een 2-tal praktijklocaties; Vondelingenweg en Coloradoweg (Rotterdam, Nederland). Met behulp van het geo-chemisch model ECOSAT zijn snelheid en mechanisme van uitloging uit de bouwstof onderzocht alsmede de mate van vastlegging van uitgeloogde componenten in de onderliggende bodem. Uit de modellering bleek dat de gemeten concentratieprofielen in de bouwstof en de onderliggende zandlaag op de locatie Vondelingenweg (asfaltafdekking) typerend zijn voor diffusie gecontroleerde uitloging en op de locatie Coloradoweg (klinkerafdekking) voor percolatie gecontroleerde uitloging. De gemeten concentratieprofielen in de zandlaag onder de bouwstof van locatie Coloradoweg (asfaltbedekking) representeren grotendeels de totale cumulatieve emissie sinds aanleg van de weg (ca. 10 jaar). Imissies van Zn, Cd en Pb op de locatie Vondelingenweg binden vermoedelijk in de bovenste decimeters van de zandlaag waardoor transport naar diepere lagen beperkt blijft.
dc.description.abstractAs part of the C.R.O.W-project "Leaching behaviour of secondary building materials in road constructions, under laboratory and field conditions" we investigated leaching history of chemical components from two road construction sites. The sites were situated at Coloradoweg and Vondelingenweg, Rotterdam, the Netherlands. The geo-chemical model ECOSAT was used to investigate rate and mechanism of leaching from the secondary building materials as well as binding of chemical components in the soil layer beneath. At location Coloradoweg (asphalt cover) leaching from the road construction was controlled by diffusion processes. Concentration profiles in the soil layer underneath the secondary building material were a good measure of the cumulative leaching from the road construction during the past 10 years. At location Vondelingenweg leaching was dominated by convection processes. Although substantial leaching of heavy metals from the road construction occurred, transport through the underlying soil layer was limited due to soil-metal binding processes.
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent19 p
dc.format.extent707 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 771402016
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402016.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402016.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectmodellerenen
dc.subjectuitlooggedragen
dc.subjectbouwstoffenen
dc.subjectpraktijken
dc.titleGeo-chemische modellering uitlooggedrag vliegas Vondelingenweg en AVI-bodemas Coloradoweg, Rotterdamnl
dc.title.alternativeGeo-chemical modelling of leaching behaviour of fly ash at Vondelingenweg and MSWI-bottom ash at Coloradoweg, Rotterdamen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T21:01:20Z
html.description.abstractIn het kader van het C.R.O.W-project "Relatie uitlooggedrag laboratorium-praktijk bij wegenbouwkundige projecten" is onderzoek verricht naar de uitlooggeschiedenis van secundaire bouwstoffen toegepast in wegfunderingen op een 2-tal praktijklocaties; Vondelingenweg en Coloradoweg (Rotterdam, Nederland). Met behulp van het geo-chemisch model ECOSAT zijn snelheid en mechanisme van uitloging uit de bouwstof onderzocht alsmede de mate van vastlegging van uitgeloogde componenten in de onderliggende bodem. Uit de modellering bleek dat de gemeten concentratieprofielen in de bouwstof en de onderliggende zandlaag op de locatie Vondelingenweg (asfaltafdekking) typerend zijn voor diffusie gecontroleerde uitloging en op de locatie Coloradoweg (klinkerafdekking) voor percolatie gecontroleerde uitloging. De gemeten concentratieprofielen in de zandlaag onder de bouwstof van locatie Coloradoweg (asfaltbedekking) representeren grotendeels de totale cumulatieve emissie sinds aanleg van de weg (ca. 10 jaar). Imissies van Zn, Cd en Pb op de locatie Vondelingenweg binden vermoedelijk in de bovenste decimeters van de zandlaag waardoor transport naar diepere lagen beperkt blijft.
html.description.abstractAs part of the C.R.O.W-project "Leaching behaviour of secondary building materials in road constructions, under laboratory and field conditions" we investigated leaching history of chemical components from two road construction sites. The sites were situated at Coloradoweg and Vondelingenweg, Rotterdam, the Netherlands. The geo-chemical model ECOSAT was used to investigate rate and mechanism of leaching from the secondary building materials as well as binding of chemical components in the soil layer beneath. At location Coloradoweg (asphalt cover) leaching from the road construction was controlled by diffusion processes. Concentration profiles in the soil layer underneath the secondary building material were a good measure of the cumulative leaching from the road construction during the past 10 years. At location Vondelingenweg leaching was dominated by convection processes. Although substantial leaching of heavy metals from the road construction occurred, transport through the underlying soil layer was limited due to soil-metal binding processes.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record