Show simple item record

dc.contributor.authorde Waal EJ
dc.contributor.authorde Jong WH
dc.contributor.authorvan Loveren H
dc.date.accessioned2014-01-17T13:39:01
dc.date.issued1996-12-31
dc.identifier316601002
dc.description.abstractVan het geneesmiddel verapamil is geen in vivo immunotoxiciteit bekend. Deze verbinding is daarom getest als een negatieve controle ter verdere validering van een 28-daags oraal toxiciteits-onderzoek in de rat. Het protocol dat werd gehanteerd was aangevuld met zogenaamde Tier I immunotoxiciteitsparameters. Dit experiment was het laatste in een serie van vier, waarbij de bruikbaarheid van de Tier I testbatterij voor immunotoxiciteit werd onderzocht. Zoals verwacht werd geen aanwijzing voor potentiele immunotoxiciteit gevonden. In aansluiting op de gegevens van eerdere studies met geneesmiddelen kan worden geconcludeerd dat de Tier I aanpak in de rat geschikt is om potentiele immunotoxiciteit van geneesmiddelen op te sporen.<br>
dc.description.abstractVerapamil is a calcium entry blocker without known immunotoxic potential in vivo. This pharmaceutical was tested in a 28-day repeated dose oral toxicity study in rats. The protocol was extended with Tier I immunotoxicity screening parameters. The experiment was one in a series of four experiments on the suitability of this Tier I approach for immunotoxicity testing of pharmaceuticals. As expected, no evidence of immunotoxic potential was found. Together with the studies performed previously, it is concluded that the rat Tier I approach is a suitable tool to detect the immunotoxic potential of pharmaceuticals.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent21 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 316601002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/316601002.html
dc.subject03nl
dc.subjectdrugsen
dc.subjectimmunotoxicityen
dc.subjecttoxicity testingen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectverapamilen
dc.subjecttier i parametersen
dc.titleInvestigation of a screening battery for immunotoxicity of pharmaceuticals using verapamil as a model compounden
dc.title.alternativeOnderzoek van een screenings-testbatterij voor immunotoxiciteit van geneesmiddelen gebruik makend van verapamilnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLGM
dc.contributor.departmentLPI
dc.date.updated2014-01-17T12:41:18Z
html.description.abstractVan het geneesmiddel verapamil is geen in vivo immunotoxiciteit bekend. Deze verbinding is daarom getest als een negatieve controle ter verdere validering van een 28-daags oraal toxiciteits-onderzoek in de rat. Het protocol dat werd gehanteerd was aangevuld met zogenaamde Tier I immunotoxiciteitsparameters. Dit experiment was het laatste in een serie van vier, waarbij de bruikbaarheid van de Tier I testbatterij voor immunotoxiciteit werd onderzocht. Zoals verwacht werd geen aanwijzing voor potentiele immunotoxiciteit gevonden. In aansluiting op de gegevens van eerdere studies met geneesmiddelen kan worden geconcludeerd dat de Tier I aanpak in de rat geschikt is om potentiele immunotoxiciteit van geneesmiddelen op te sporen.&lt;br&gt;
html.description.abstractVerapamil is a calcium entry blocker without known immunotoxic potential in vivo. This pharmaceutical was tested in a 28-day repeated dose oral toxicity study in rats. The protocol was extended with Tier I immunotoxicity screening parameters. The experiment was one in a series of four experiments on the suitability of this Tier I approach for immunotoxicity testing of pharmaceuticals. As expected, no evidence of immunotoxic potential was found. Together with the studies performed previously, it is concluded that the rat Tier I approach is a suitable tool to detect the immunotoxic potential of pharmaceuticals.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record