Show simple item record

dc.contributor.authorVelde-Koerts T van der
dc.contributor.authorMuller E
dc.contributor.authorOssendorp BHC
dc.date.accessioned2012-12-12T21:03:13Z
dc.date.available2012-12-12T21:03:13Z
dc.date.issued2003-09-08
dc.identifier613340006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260672
dc.description.abstractEen belangrijk aspect van voedselveiligheid is de controle van bestrijdingsmiddelenresiduen op voeding. Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te stellen voor plantaardige en dierlijke producten. In de EU-handleiding voor residubeoordelingen, het zogenaamde Lundehn document, worden agrarische gewassen ingedeeld in groepen, waarbinnen de resultaten vergelijkbaar worden geacht. Binnen deze groepen kunnen de resultaten van een enkel gewas geextrapoleerd worden hetzij naar een ander gewas of de gehele gewasgroep. Omdat in het Lundehn document per beoordelingsonderdeel alleen voorbeelden van gewassen worden genoemd, bestaat het gevaar dat gewassen, die niet genoemd zijn in dit document, verschillend geclassificeerd worden door de verschillende gebruikers van deze classificatie. De classificatie die in het huidige rapport gepresenteerd wordt, bevat een uitgebreide classificatie voor agrarische gewassen die in de Europese Unie worden geteeld of worden geimporteerd hetzij voor humane consumptie of voor veevoer. Elk gewas is geclassificeerd voor de relevante onderdelen onderdelen van het bestrijdingsmiddelenbeoordelings-proces, te weten: plantmetabolisme, gewasbemonstering, residuproeven onder toezicht, veevoer, stabiliteit tijdens opslag van analytische monsters, validatie van analysemethoden en volggewassen.
dc.description.abstractAn important aspect of food safety is the control of pesticide residues on food. Pesticide residue assessments are conducted to establish legal limits, known as maximum residue limits (MRLs), for pesticide residues in plant and animal commodities. In the EC guidelines for pesticide residue assessment, the so-called Lundehn document, agricultural crops are classified into groups in which results are considered to be comparable. Within these groups, the results for one crop may be extrapolated, either to another group or to the crop group as a whole. Because only examples of crops are given per assessment item in the Lundehn document, there is a probability that crops not mentioned in this document will be classified differently by different users of the classification. The classification documented here, however, contains an extended classification for agricultural crops grown in or imported into European Union countries that are either intended for human consumption or for livestock feed. Each crop is classified under relevant items of the pesticide residue assessment process. These are: plant metabolism, crop sampling, supervised residue trials, livestock feed, storage stability of analytical samples, validation of analytical methods and rotational crops.
dc.description.sponsorshipVWS-VGB
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent85 p
dc.format.extent642 kb
dc.language.isoen
dc.publisherPlantenziektenkundige dienst
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 613340006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/613340006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/613340006.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectpesticidennl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectresidunl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectvoedingsmiddelennl
dc.subjectvruchtwisselingnl
dc.subjectclassificatienl
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectresidueen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectfooden
dc.subjectcrop rotationen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectmetabolismen
dc.titleClassification of crops grown in or imported into the European Union for pesticide residue assessmenten
dc.title.alternativeClassificatie van gewassen die worden geteeld in of geimporteerd naar de Europese Unie, ten behoeve van residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSIR
dc.contributor.departmentPlantenziektenkundige Dienst
dc.date.updated2012-12-12T21:03:14Z
html.description.abstractEen belangrijk aspect van voedselveiligheid is de controle van bestrijdingsmiddelenresiduen op voeding. Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te stellen voor plantaardige en dierlijke producten. In de EU-handleiding voor residubeoordelingen, het zogenaamde Lundehn document, worden agrarische gewassen ingedeeld in groepen, waarbinnen de resultaten vergelijkbaar worden geacht. Binnen deze groepen kunnen de resultaten van een enkel gewas geextrapoleerd worden hetzij naar een ander gewas of de gehele gewasgroep. Omdat in het Lundehn document per beoordelingsonderdeel alleen voorbeelden van gewassen worden genoemd, bestaat het gevaar dat gewassen, die niet genoemd zijn in dit document, verschillend geclassificeerd worden door de verschillende gebruikers van deze classificatie. De classificatie die in het huidige rapport gepresenteerd wordt, bevat een uitgebreide classificatie voor agrarische gewassen die in de Europese Unie worden geteeld of worden geimporteerd hetzij voor humane consumptie of voor veevoer. Elk gewas is geclassificeerd voor de relevante onderdelen onderdelen van het bestrijdingsmiddelenbeoordelings-proces, te weten: plantmetabolisme, gewasbemonstering, residuproeven onder toezicht, veevoer, stabiliteit tijdens opslag van analytische monsters, validatie van analysemethoden en volggewassen.
html.description.abstractAn important aspect of food safety is the control of pesticide residues on food. Pesticide residue assessments are conducted to establish legal limits, known as maximum residue limits (MRLs), for pesticide residues in plant and animal commodities. In the EC guidelines for pesticide residue assessment, the so-called Lundehn document, agricultural crops are classified into groups in which results are considered to be comparable. Within these groups, the results for one crop may be extrapolated, either to another group or to the crop group as a whole. Because only examples of crops are given per assessment item in the Lundehn document, there is a probability that crops not mentioned in this document will be classified differently by different users of the classification. The classification documented here, however, contains an extended classification for agricultural crops grown in or imported into European Union countries that are either intended for human consumption or for livestock feed. Each crop is classified under relevant items of the pesticide residue assessment process. These are: plant metabolism, crop sampling, supervised residue trials, livestock feed, storage stability of analytical samples, validation of analytical methods and rotational crops.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record