Show simple item record

dc.contributor.authorFeimann PFL
dc.contributor.authorGeurs KT
dc.contributor.authorBrink RMM
dc.contributor.authorAnnema JA
dc.contributor.authorWee GP van
dc.date.accessioned2012-12-12T21:04:09Z
dc.date.available2012-12-12T21:04:09Z
dc.date.issued2001-06-07
dc.identifier408129014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260683
dc.description.abstractIn de MV5 worden de te verwachten ontwikkelingen in energiegebruik, emissies en kosten van milieumaatregelen voor de periode van 2020/2030 gepresenteerd, uitgaande van het huidige vastgestelde regeringsbeleid. Het onderhavige rapport is het achtergronddocument voor de sector verkeer en vervoer. De meest hardnekkige milieuproblemen veroorzaakt door verkeer die bij uitvoering van het vastgestelde milieubeleid in 2010/2020 resteren zijn CO2 emissies en geluidhinder. Beide problemen zijn sterk afhankelijk van de volumegroei. Dankzij het reeds ingezette beleid dalen de emissies van verzurende stoffen sinds het midden van de jaren tachtig. Na 2020 treedt - zonder aanvullend beleid - een stabilisatie of toename van de verzurende emissies op. Bij de emissies van NOx en SO2 door verkeer neemt het belang van de zeescheepvaart en de binnenvaart toe. De emissie van stoffen van belang voor lokale luchtverontreiniging dalen in eht algemeen aanzienlijk. De belangrijkste uitzondering is fijn stof (PM10): de PM 10 emissie stabiliseert na 2010. Fijn stof is een van de belangrijkste stoffen die gezondheidsschade tot gevolg hebben.
dc.description.abstractThe fifth National Environmental Outlook describes the supposed developments in the quality of the environment in the Netherlands during the 2000-2030 period. This report is a background document for the traffic and transportation sector and presents estimated levels of energy use, emissions and costs for the period 1995-2030. The environmental problems most difficult to tackle are climate change and noise nuisance from transportation. The emissions of pollutants causing acidification decrease since the mid eighties thanks to partly already implemented policies. This trend will continue. After 2020 emissions will stabilize or increase, unless additional policies are implemented. Emissions of pollutants causing local air quality problems will decrease strongly. But after 2010 the emissions of PM10 will stabilize. PM10 is one of the most important pollutants causing health impacts. In the period up to 2030 total noise emissions from road, rail and air transport will increase. Noise emissions from individual passenger cars will either not or hardly decrease. Emissions from individual lorries wil decrease marginally. This decrease is not enough to compensate for the increase in road transport.
dc.description.sponsorshipDGM-DSB
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent212 p
dc.format.extent999 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 408129014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129014.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129014.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectvervoernl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectemissienl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjecttoekomstnl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjecttrafficen
dc.subjecttransportationen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectemissionen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectfutureen
dc.titleVerkeer en vervoer in de Nationale Milieuverkenning 5nl
dc.title.alternativeTraffic and transportation in the National Environmental Outlook 5en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T21:04:10Z
html.description.abstractIn de MV5 worden de te verwachten ontwikkelingen in energiegebruik, emissies en kosten van milieumaatregelen voor de periode van 2020/2030 gepresenteerd, uitgaande van het huidige vastgestelde regeringsbeleid. Het onderhavige rapport is het achtergronddocument voor de sector verkeer en vervoer. De meest hardnekkige milieuproblemen veroorzaakt door verkeer die bij uitvoering van het vastgestelde milieubeleid in 2010/2020 resteren zijn CO2 emissies en geluidhinder. Beide problemen zijn sterk afhankelijk van de volumegroei. Dankzij het reeds ingezette beleid dalen de emissies van verzurende stoffen sinds het midden van de jaren tachtig. Na 2020 treedt - zonder aanvullend beleid - een stabilisatie of toename van de verzurende emissies op. Bij de emissies van NOx en SO2 door verkeer neemt het belang van de zeescheepvaart en de binnenvaart toe. De emissie van stoffen van belang voor lokale luchtverontreiniging dalen in eht algemeen aanzienlijk. De belangrijkste uitzondering is fijn stof (PM10): de PM 10 emissie stabiliseert na 2010. Fijn stof is een van de belangrijkste stoffen die gezondheidsschade tot gevolg hebben.
html.description.abstractThe fifth National Environmental Outlook describes the supposed developments in the quality of the environment in the Netherlands during the 2000-2030 period. This report is a background document for the traffic and transportation sector and presents estimated levels of energy use, emissions and costs for the period 1995-2030. The environmental problems most difficult to tackle are climate change and noise nuisance from transportation. The emissions of pollutants causing acidification decrease since the mid eighties thanks to partly already implemented policies. This trend will continue. After 2020 emissions will stabilize or increase, unless additional policies are implemented. Emissions of pollutants causing local air quality problems will decrease strongly. But after 2010 the emissions of PM10 will stabilize. PM10 is one of the most important pollutants causing health impacts. In the period up to 2030 total noise emissions from road, rail and air transport will increase. Noise emissions from individual passenger cars will either not or hardly decrease. Emissions from individual lorries wil decrease marginally. This decrease is not enough to compensate for the increase in road transport.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record