Show simple item record

dc.contributor.authorRutgers M
dc.contributor.authorJagers op Akkerhuis GAJM
dc.contributor.authorBloem J
dc.contributor.authorSchouten AJ
dc.contributor.authorBreure AM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:23:29
dc.date.issued2010-03-25
dc.identifier607370002
dc.descriptionDit rapport is Engelse vertaling van rapport 607370001<br>en
dc.description.abstractBij een afname van het organischestofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Een daling van de bodembiodiversiteit zal de bodem ook minder goed in staat stellen om zogenaamde ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond- en oppervlaktewater en de regulering van het klimaat. Dit is de uitkomst van een verkenning naar relaties tussen organischestofgehalte, bodemverdichting en de bodembiodiversiteit. De conclusies van de verkenning zijn gebaseerd op een combinatie van informatiebronnen, namelijk literatuuronderzoek, gegevens uit het landelijke meetprogramma met de Bodembiologische Indicator en best professional judgment. In de concepttekst van de Kaderrichtlijn Bodem van de Europese Unie worden zeven bodembedreigingen onderscheiden. Afname van het organischestofgehalte en bodemverdichting zijn de twee bedreigingen die het meest relevant zijn voor Nederland. Ze hangen samen met intensief landbouwkundig bodembeheer. Het behoud van biodiversiteit is een criterium dat een rol speelt bij alle bedreigingen van de bodem. De afname van de bodembiodiversiteit kan een factor zijn bij het aanwijzen van zogenaamde prioritaire gebieden voor deze bedreigingen. In dit rapport is een eerste stap gezet tot opheldering van de relatie tussen de bodembiodiversiteit en een afname van het organischestofgehalte of bodemverdichting. Het onderzoek is bedoeld om Nederland voor te bereiden op de invoering van de Kaderrichtlijn Bodem.
dc.description.abstractSoil biodiversity decreases when soil organic matter declines or when soil is compacted. A decrease in biodiversity may threaten the performance of ecosystem services such as agricultural production, groundwater and surface water cleaning and climate regulation. This is the outcome of a quick scan that aims to clarify the relationship between organic matter decline, soil compaction and soil biodiversity. The quick scan was based on a combination of information sources, such as literature reviews, biological monitoring data from a nationwide soil monitoring network and best professional judgment. Seven soil threats are distinguished in the draft text of the Soil Framework Directive of the European Commission. Soil organic matter decline and soil compaction are the most relevant for the Netherlands due to intensive agricultural land management. Loss of soil biodiversity should be considered when identifying priority areas requiring protection from organic matter decline and compaction. This report describes the first steps in clarifying the relationship between soil biodiversity and decline in soil organic matter or soil compaction. The objective is to support the Netherlands in preparing for ratification of the Soil Framework Directive.
dc.description.sponsorshipVROM-DP
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent62 p
dc.format.extent3747 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherAlterra
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 607370002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607370002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607370002.pdf
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectprioritaire gebiedennl
dc.subjecteu-kaderrichtlijn bodemnl
dc.subjecteuropese bodemstrategienl
dc.subjectbodembiodiversiteitnl
dc.subjectbodembedreigingnl
dc.subjectbodemorganischestofnl
dc.subjectbodemverdichtingnl
dc.subjectecosysteemdienstennl
dc.subjectpriority areasen
dc.subjectsoil framework directiveen
dc.subjectthematic strategy on soil protectionen
dc.subjectsoil biodiversityen
dc.subjectsoil threatsen
dc.subjectsoil organic matteren
dc.subjectsoil compactionen
dc.subjectecosystem servicesen
dc.titlePriority areas in the Soil Framework Directive. The significance of soil biodiversity and ecosystem servicesen
dc.title.alternativePrioritaire gebieden in de Kaderrichtlijn Bodem. Belang van bodembiodiversiteit en ecosysteemdienstennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:23:30Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-18T12:37:22Z
html.description.abstractBij een afname van het organischestofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Een daling van de bodembiodiversiteit zal de bodem ook minder goed in staat stellen om zogenaamde ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond- en oppervlaktewater en de regulering van het klimaat. Dit is de uitkomst van een verkenning naar relaties tussen organischestofgehalte, bodemverdichting en de bodembiodiversiteit. De conclusies van de verkenning zijn gebaseerd op een combinatie van informatiebronnen, namelijk literatuuronderzoek, gegevens uit het landelijke meetprogramma met de Bodembiologische Indicator en best professional judgment.<br>In de concepttekst van de Kaderrichtlijn Bodem van de Europese Unie worden zeven bodembedreigingen onderscheiden. Afname van het organischestofgehalte en bodemverdichting zijn de twee bedreigingen die het meest relevant zijn voor Nederland. Ze hangen samen met intensief landbouwkundig bodembeheer. Het behoud van biodiversiteit is een criterium dat een rol speelt bij alle bedreigingen van de bodem. De afname van de bodembiodiversiteit kan een factor zijn bij het aanwijzen van zogenaamde prioritaire gebieden voor deze bedreigingen. In dit rapport is een eerste stap gezet tot opheldering van de relatie tussen de bodembiodiversiteit en een afname van het organischestofgehalte of bodemverdichting. Het onderzoek is bedoeld om Nederland voor te bereiden op de invoering van de Kaderrichtlijn Bodem.<br>
html.description.abstractSoil biodiversity decreases when soil organic matter declines or when soil is compacted. A decrease in biodiversity may threaten the performance of ecosystem services such as agricultural production, groundwater and surface water cleaning and climate regulation. This is the outcome of a quick scan that aims to clarify the relationship between organic matter decline, soil compaction and soil biodiversity. The quick scan was based on a combination of information sources, such as literature reviews, biological monitoring data from a nationwide soil monitoring network and best professional judgment.<br>Seven soil threats are distinguished in the draft text of the Soil Framework Directive of the European Commission. Soil organic matter decline and soil compaction are the most relevant for the Netherlands due to intensive agricultural land management. Loss of soil biodiversity should be considered when identifying priority areas requiring protection from organic matter decline and compaction. This report describes the first steps in clarifying the relationship between soil biodiversity and decline in soil organic matter or soil compaction. The objective is to support the Netherlands in preparing for ratification of the Soil Framework Directive.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607370002.pdf
Size:
3.659Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record