Show simple item record

dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.contributor.authorPot-Hogeboom WM
dc.contributor.authorKoot W
dc.contributor.authorPot R
dc.contributor.authorEisen I
dc.date.accessioned2012-12-12T21:10:11Z
dc.date.available2012-12-12T21:10:11Z
dc.date.issued1986-03-31
dc.identifier148326001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260739
dc.description.abstractEen sterk significante relatie werd gevonden tussen de inactivering van micro-organismen en de berekende stralingsdosis. Er was verschil in resistentie tussen de bestudeerde groepen micro-organismen en wel in de volgorde: E.coli - somatische colifagen < faecale streptococcen < F specifieke bacteriofagen (1 : 1,1 : 1,5 : 2,3). Er waren indicaties voor bescherming van faecale streptococcen, maar niet van F specifieke bacteriofagen door adsorptie aan zwevend materiaal. Geconcludeerd wordt dat UV-straling, gezien het vrij goede virucide effect, een bruikbaar desinfectans voor behandeld afvalwater is. Hierbij kunnen F specifieke fagen met succes als modelorganisme voor virus-inactivering worden toegepast. Ook de keuze van de stralingsbron (HD- of LD-kwiklampen) dient hierbij aan de orde te komen. In de voor deze experimenten gebruikte opstelling was echter sprake van een zeer hoog energieverbruik, zodat optimalisatie van de apparatuur een essentiele voorwaarde voor praktijktoepassing is.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-W / Corver
dc.description.sponsorshipJ.W.
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 148326001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/148326001.html
dc.titleDesinfectie van biologisch behandeld afval met ultraviolette straling, een orienterend onderzoeknl
dc.title.alternativeDisinfection of secondary sewage with U.V. radiation, a preliminary surveyen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T21:10:12Z
html.description.abstractEen sterk significante relatie werd gevonden tussen de inactivering van micro-organismen en de berekende stralingsdosis. Er was verschil in resistentie tussen de bestudeerde groepen micro-organismen en wel in de volgorde: E.coli - somatische colifagen &lt; faecale streptococcen &lt; F specifieke bacteriofagen (1 : 1,1 : 1,5 : 2,3). Er waren indicaties voor bescherming van faecale streptococcen, maar niet van F specifieke bacteriofagen door adsorptie aan zwevend materiaal. Geconcludeerd wordt dat UV-straling, gezien het vrij goede virucide effect, een bruikbaar desinfectans voor behandeld afvalwater is. Hierbij kunnen F specifieke fagen met succes als modelorganisme voor virus-inactivering worden toegepast. Ook de keuze van de stralingsbron (HD- of LD-kwiklampen) dient hierbij aan de orde te komen. In de voor deze experimenten gebruikte opstelling was echter sprake van een zeer hoog energieverbruik, zodat optimalisatie van de apparatuur een essentiele voorwaarde voor praktijktoepassing is.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record