Show simple item record

dc.contributor.authorvan Swinderen EC
dc.contributor.authorFraters B
dc.contributor.authorVissenberg HA
dc.contributor.authorde Haan T
dc.contributor.authorde Hoop DW
dc.date.accessioned2017-02-20T06:45:48
dc.date.issued1996-09-30
dc.identifier714831001
dc.description.abstractIn maart 1992 is een driejarig meetprogramma gestart voor de kwaliteitsmeting van het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven in het zandgebied. Naast het bepalen van de huidige toestand is dit programma ook bedoeld om relaties te vinden tussen de grondwaterkwaliteit en het bodemgebruik (waaronder het gebruik van meststoffen). Het meetprogramma is een proefproject dat moet leiden tot de inrichting van een meetnet voor de kwaliteitsmonitoring van het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven. De opzet van het meetprogramma is primair gericht op uitspraken kunnen doen over de kwaliteit van het bovenste grondwater op bedrijfsniveau. Het project wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het LEI-DLO in opdracht van de ministeries van VROM en LNV. Dit tweede rapport doet verslag van de resultaten van het onderzoek in 1993 op circa 100 landbouwbedrijven in het zandgebied. Het betreft 4 categorieen veehouderijbedrijven en de akkerbouwbedrijven in de veenkolonien. De resultaten uit 1993 worden vergeleken met de resultaten van 1992. Met de bemonsterde bedrijven wordt een representatief beeld gegeven van de kwaliteit van het bovenste grondwater in ongeveer 62% van het areaal cultuurgrond in de zandgebieden van Nederland.<br>
dc.description.abstractA three-year monitoring programme was started in 1992 to assess the quality of the upper groundwater in the sandy regions of the Netherlands due to fertilisers and manure in agriculture. This programme is a cooperative effort of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO). The report contains the monitoring results of the first two years of the programme. Furthermore, a multiple regression analysis was carried out using data from the LEI-DLO farm-accounting system. This was to find a relationship between farm management practice and groundwater quality. The upper 100 cm of groundwater occurring within five metres from the surface was sampled at 94 farms and analysed for chloride, nitrate, ammonium, potassium, dissolved organic carbon, phosphate (ortho and total) and the heavy metals cadmium, copper and zinc. The farms (75 cattle farms and 19 arable farms) are situated in the central, northern, eastern and southern sandy regions of the Netherlands.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.description.sponsorshipLNV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent108 p
dc.format.extent5180 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherhet Landbouw Economisch Instituut van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LEI-DLO)
dc.publisherDen Haag
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 714831001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714831001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714831001.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectzandgrondnl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectmeststofnl
dc.subjectmestnl
dc.subjectnutrientennl
dc.subjectnitraatnl
dc.subjectfosfaatnl
dc.subjectchloride ammoniumnl
dc.subjectcadmiumnl
dc.subjectkopernl
dc.subjectzinknl
dc.subjectoverschotnl
dc.subjectkaliumnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectqualityen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectsandy soilen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectfertilizersen
dc.subjectmanureen
dc.subjectnutrientsen
dc.subjectnitratesen
dc.subjectphosphatesen
dc.subjectammoniumen
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectcopperen
dc.subjectzincen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectsurplusen
dc.subjectchloridesen
dc.subjectpotassiumen
dc.subjectnetherlanden
dc.titleMeetprogramma &apos;kwaliteit bovenste grondwater landbouwbedrijven&apos;; resultaten tweede bemonstering 1993nl
dc.title.alternativeMonitoring programme &apos;quality of shallow groundwater on farms&apos;; results of the second year 1993en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2017-02-20T05:45:49Z
html.description.abstractIn maart 1992 is een driejarig meetprogramma gestart voor de kwaliteitsmeting van het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven in het zandgebied. Naast het bepalen van de huidige toestand is dit programma ook bedoeld om relaties te vinden tussen de grondwaterkwaliteit en het bodemgebruik (waaronder het gebruik van meststoffen). Het meetprogramma is een proefproject dat moet leiden tot de inrichting van een meetnet voor de kwaliteitsmonitoring van het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven. De opzet van het meetprogramma is primair gericht op uitspraken kunnen doen over de kwaliteit van het bovenste grondwater op bedrijfsniveau. Het project wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het LEI-DLO in opdracht van de ministeries van VROM en LNV. Dit tweede rapport doet verslag van de resultaten van het onderzoek in 1993 op circa 100 landbouwbedrijven in het zandgebied. Het betreft 4 categorieen veehouderijbedrijven en de akkerbouwbedrijven in de veenkolonien. De resultaten uit 1993 worden vergeleken met de resultaten van 1992. Met de bemonsterde bedrijven wordt een representatief beeld gegeven van de kwaliteit van het bovenste grondwater in ongeveer 62% van het areaal cultuurgrond in de zandgebieden van Nederland.&lt;br&gt;
html.description.abstractA three-year monitoring programme was started in 1992 to assess the quality of the upper groundwater in the sandy regions of the Netherlands due to fertilisers and manure in agriculture. This programme is a cooperative effort of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO). The report contains the monitoring results of the first two years of the programme. Furthermore, a multiple regression analysis was carried out using data from the LEI-DLO farm-accounting system. This was to find a relationship between farm management practice and groundwater quality. The upper 100 cm of groundwater occurring within five metres from the surface was sampled at 94 farms and analysed for chloride, nitrate, ammonium, potassium, dissolved organic carbon, phosphate (ortho and total) and the heavy metals cadmium, copper and zinc. The farms (75 cattle farms and 19 arable farms) are situated in the central, northern, eastern and southern sandy regions of the Netherlands.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record