Show simple item record

dc.contributor.authorWee GP van
dc.contributor.authorKuijpers-Kubde MAJ
dc.contributor.authorGerwen OJ van (eds)
dc.date.accessioned2012-12-12T21:11:05Z
dc.date.available2012-12-12T21:11:05Z
dc.date.issued2001-08-23
dc.identifier408129013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260751
dc.description.abstractIn september 2000 is de Nationale Milieuverkenning 5 (MV5) van het RIVM verschenen. De MV5 heeft als doel het schetsen van mogelijke toekomstbeelden van het milieu in Nederland in internationale context en van de gevolgen van de toekomstige milieukwaliteit voor mens en natuur; het aangeven van denkrichtingen voor verdere stappen naar een duurzame ontwikkeling. De MV5 dient mede als voorbereiding op het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4). Onderdeel van de MV5 is het presenteren van de te verwachten ontwikkelingen in energiegebruik, emissies en kosten voor de periode tot 2020/2030, uitgaande van het huidige vastgestelde regeringsbeleid. In de MV5 worden deze ontwikkelingen op hoofdlijnen weergegeven. Het onderhavige rapport geeft nadere informatie over de in de MV5 gepresenteerde gegevens. De meest hardnekkige milieuproblemen die bij uitvoering van het vastgestelde milieubeleid in 2010/2020 resteren, zijn klimaatverandering en geluidhinder. Deze problemen hangen sterk samen met energiegebruik en met verkeer en vervoer.
dc.description.abstractEvery four years the Dutch National Institute of Public Health and the Environment publishes an Environmental Outlook in preparation for the National Environmental Policy Plan (NEPP). The fifth National Environmental Outlook (NEO5) describes developments in the quality of the environment in the Netherlands for 2000 - 2030 against a background of developments on the European and global scales. Consequences for public health, nature and the human physical environment are also indicated. 'Fixed policy' scenarios are used in the Environmental Outlook for the Netherlands. This background document to NEO5 presents estimated levels of energy use, emissions and costs for the 1995-2020 period. The environmental problems most difficult to tackle are climate change and noise nuisance. These problems are highly related to energy use and transportation.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent202 p
dc.format.extent2044 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 408129013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129013.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectenergienl
dc.subjectkostennl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectenergyen
dc.subjectcostsen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectscenario'sen
dc.subjectpolicyen
dc.titleEmissies en kosten tot 2030 bij het vastgesteld milieubeleid. Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 5nl
dc.title.alternativeEmissions and costs up to 2030 assuming current environmental policy. Background Document to National Environmental Outlook 5en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T21:11:05Z
html.description.abstractIn september 2000 is de Nationale Milieuverkenning 5 (MV5) van het RIVM verschenen. De MV5 heeft als doel het schetsen van mogelijke toekomstbeelden van het milieu in Nederland in internationale context en van de gevolgen van de toekomstige milieukwaliteit voor mens en natuur; het aangeven van denkrichtingen voor verdere stappen naar een duurzame ontwikkeling. De MV5 dient mede als voorbereiding op het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4). Onderdeel van de MV5 is het presenteren van de te verwachten ontwikkelingen in energiegebruik, emissies en kosten voor de periode tot 2020/2030, uitgaande van het huidige vastgestelde regeringsbeleid. In de MV5 worden deze ontwikkelingen op hoofdlijnen weergegeven. Het onderhavige rapport geeft nadere informatie over de in de MV5 gepresenteerde gegevens. De meest hardnekkige milieuproblemen die bij uitvoering van het vastgestelde milieubeleid in 2010/2020 resteren, zijn klimaatverandering en geluidhinder. Deze problemen hangen sterk samen met energiegebruik en met verkeer en vervoer.
html.description.abstractEvery four years the Dutch National Institute of Public Health and the Environment publishes an Environmental Outlook in preparation for the National Environmental Policy Plan (NEPP). The fifth National Environmental Outlook (NEO5) describes developments in the quality of the environment in the Netherlands for 2000 - 2030 against a background of developments on the European and global scales. Consequences for public health, nature and the human physical environment are also indicated. 'Fixed policy' scenarios are used in the Environmental Outlook for the Netherlands. This background document to NEO5 presents estimated levels of energy use, emissions and costs for the 1995-2020 period. The environmental problems most difficult to tackle are climate change and noise nuisance. These problems are highly related to energy use and transportation.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record