Show simple item record

dc.contributor.authorStolk AP
dc.contributor.authorvan der Meulen A
dc.date.accessioned2013-06-13T22:02:15
dc.date.issued2006-12-31
dc.identifier680120001
dc.description.abstractDe neerslagsamenstelling in het gebied rondom Aalsmeer wijkt niet duidelijk af van de rest van Nederland. Dit blijkt uit een quickscan naar de mogelijke invloed van de samenstelling van de neerslag op geconstateerde gewasschade bij tuinders in de (wijde) omgeving van Aalsmeer. De belangrijkste afwijkingen betreffen: een verhoogde concentratie van aan zeezout gerelateerde componenten. (Cl, Ca, K, Mg en Na). Dit is een direct gevolg van de relatief korte afstand van Aalsmeer tot de Noordzee; een verhoogde concentratie sterk zuur. Deze is mogelijk een gevolg van industriele activiteiten in de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen. Ook op andere westelijk gelegen stations van het LMRe (Rotterdam en Huijbergen (West-Brabant)) worden verhoogde zuurconcentraties gemeten; een licht verhoogde concentratie lood en vanadium op de locatie De Zilk/Leiduin. Voor zowel hoofdcomponenten als voor zware metalen is vanaf 1992 een dalende (dan wel geen) trend waarneembaar. Van een toename in concentraties is zeker geen sprake. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe) uit de jaren 1992-2004. Van deze periode zijn voor alle meetstations van het LMRe de jaargemiddelde concentraties en jaardeposities van zowel hoofdcomponenten als zware metalen berekend. Vervolgens zijn de resultaten van de meetstations rondom het gebied van Aalsmeer vergeleken met de landelijk gemiddelde waarden. Ook zijn de resultaten van het meetstation in de meest directe omgeving van Aalsmeer vergeleken met de landelijk gemiddelde waarden.
dc.description.abstractThis report presents the results of a quick scan investigating a possible relationship between the chemical composition of precipitation and observed crop damage in the (greater) surroundings of Aalsmeer. Results showed no pronounced deviation in the chemical composition of precipitation in the Aalsmeer area when compared to country-wide averages. Major differences were: increased concentrations of compounds relating to sea salt (Cl, Ca, K, Mg and Na) due to the relatively short distance from Aalsmeer to the North Sea; increased concentration of strong acid (acid possibly caused by industrial activities in the Rotterdam and Antwerp harbour areas, with stations in the south-west [Rotterdam and Huijbergen] also showing increased concentrations of strong acid), and very slightly increased concentrations of lead and vanadium on the monitoring site, De Zilk/Leiduin (nearest to the Aalsmeer area). All of the compounds (main components and heavy metals) showed either no decrease or a tendency to decrease in the 1992-2004 period. No rise was observed for any of the measured compounds. Measurement data for this investigation were obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network for 1992-2004. These data were used to derive yearly depositions and yearly averaged concentrations for all monitoring stations in the network. The results from stations in the Aalsmeer area were then compared with country-wide averages. Results from a single nearby monitoring site were also compared with country-wide averages.
dc.description.sponsorshipLNV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent68 p
dc.format.extent459 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 680120001
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680120001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680120001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680120001.pdf
dc.subjectLUCHTnl
dc.subjectLANDBOUWnl
dc.subjectchemische analysenl
dc.subjectsamenstellingnl
dc.subjectneerslagnl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectschadenl
dc.subjectgewasschadenl
dc.subjectaalsmeernl
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectcompositionen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectdamageen
dc.subjectchemical analysesen
dc.subjectcrop damageen
dc.subjectaalsmeeren
dc.titleOnderzoek naar een mogelijke relatie tussen gewasschade in de regio Aalsmeer en de samenstelling van de neerslagnl
dc.title.alternativeQuick scan to investigate a possible relationship between crop damage and chemical composition of precipitation near Aalsmeeren
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLVM
dc.date.updated2013-06-13T20:02:17Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:38:26Z
html.description.abstractDe neerslagsamenstelling in het gebied rondom Aalsmeer wijkt niet duidelijk af van de rest van Nederland. Dit blijkt uit een quickscan naar de mogelijke invloed van de samenstelling van de neerslag op geconstateerde gewasschade bij tuinders in de (wijde) omgeving van Aalsmeer. De belangrijkste afwijkingen betreffen: een verhoogde concentratie van aan zeezout gerelateerde componenten. (Cl, Ca, K, Mg en Na). Dit is een direct gevolg van de relatief korte afstand van Aalsmeer tot de Noordzee; een verhoogde concentratie sterk zuur. Deze is mogelijk een gevolg van industriele activiteiten in de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen. Ook op andere westelijk gelegen stations van het LMRe (Rotterdam en Huijbergen (West-Brabant)) worden verhoogde zuurconcentraties gemeten; een licht verhoogde concentratie lood en vanadium op de locatie De Zilk/Leiduin. Voor zowel hoofdcomponenten als voor zware metalen is vanaf 1992 een dalende (dan wel geen) trend waarneembaar. Van een toename in concentraties is zeker geen sprake. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe) uit de jaren 1992-2004. Van deze periode zijn voor alle meetstations van het LMRe de jaargemiddelde concentraties en jaardeposities van zowel hoofdcomponenten als zware metalen berekend. Vervolgens zijn de resultaten van de meetstations rondom het gebied van Aalsmeer vergeleken met de landelijk gemiddelde waarden. Ook zijn de resultaten van het meetstation in de meest directe omgeving van Aalsmeer vergeleken met de landelijk gemiddelde waarden.<br>
html.description.abstractThis report presents the results of a quick scan investigating a possible relationship between the chemical composition of precipitation and observed crop damage in the (greater) surroundings of Aalsmeer. Results showed no pronounced deviation in the chemical composition of precipitation in the Aalsmeer area when compared to country-wide averages. Major differences were: increased concentrations of compounds relating to sea salt (Cl, Ca, K, Mg and Na) due to the relatively short distance from Aalsmeer to the North Sea; increased concentration of strong acid (acid possibly caused by industrial activities in the Rotterdam and Antwerp harbour areas, with stations in the south-west [Rotterdam and Huijbergen] also showing increased concentrations of strong acid), and very slightly increased concentrations of lead and vanadium on the monitoring site, De Zilk/Leiduin (nearest to the Aalsmeer area). All of the compounds (main components and heavy metals) showed either no decrease or a tendency to decrease in the 1992-2004 period. No rise was observed for any of the measured compounds. Measurement data for this investigation were obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network for 1992-2004. These data were used to derive yearly depositions and yearly averaged concentrations for all monitoring stations in the network. The results from stations in the Aalsmeer area were then compared with country-wide averages. Results from a single nearby monitoring site were also compared with country-wide averages.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680120001.pdf
Size:
458.5Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record