Show simple item record

dc.contributor.authorNijland HA
dc.contributor.authorDassen AGM
dc.date.accessioned2012-12-12T21:11:33Z
dc.date.available2012-12-12T21:11:33Z
dc.date.issued2002-07-19
dc.identifier715120009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260772
dc.description.abstractHet zicht op eenduidige regelgeving voor en heldere internationale afspraken over geluid en geluidbeleid wordt nog te vaak vertroebeld door het feit dat verschillende landen op verschillende wijze en met verschillende maten meten en rekenen. Hierdoor is het moeilijk om gegevens over geluidhinder van verschillende landen met elkaar te vergelijken. In dit rapport worden de wettelijk voorgeschreven geluidmaten van een groot aantal Europese landen voor het geluid van weg-, trein en vliegverkeer met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt de grote verscheidenheid aan gehanteerde geluidmaten, met name bij het vliegverkeer. Dit rapport gaat tevens in op de consequenties van op handen zijnde veranderingen van dosismaten voor de Nederlandse situatie. Ook in de wijze waarop gerekend wordt volgens de verschillende vigerende nationale reken- en meetvoorschriften voor verkeerslawaai (en waarvan de resultaten in de slecht vergelijkbare geluidmaten worden uitgedrukt) blijken grote verschillen te bestaan, vooral in het emissiegedeelte van de berekeningen. Tenslotte wordt een vereenvoudigd overzicht van de normstelling voor de verschillende Europese landen gegeven. Ook hieruit blijkt weer de grote verscheidenheid aan normen, zowel in hoogte als in dosismaat waarin deze zijn uitgedrukt.
dc.description.abstractClear, unambiguous legislation and international agreements on noise and noise policy are often hampered by the different ways different countries deal with measures and calculations.This obstructs the comparison of international data on annoyance by noise.This report describes the legal indices of road, railway and aircraft noise of different European countries. It shows the diversity of current indices, especially in the area of aircraft noise.This report also describes the consequences of changes due in noise indices for the Dutch situation. The way of calculating traffic noise differs a lot between different European countries. Biggest differences occur in calcultating the emission. Finally, noise standards in different European countries are compared. Again, it shows a big diversity, as well in the height of the standards as in the noise indices used.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent108 p
dc.format.extent584 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 715120009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715120009.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715120009.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectverkeerslawaainl
dc.subjecteuropanl
dc.subjectgeluidshindernl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectstandaardisatienl
dc.subjectnormenrdsnl
dc.subjectrekenmethodennl
dc.subjecttraffic noiseen
dc.subjecteuropeen
dc.subjectnoise pollutionen
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.subjectstandardizationen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectcalculation methodsen
dc.titleVerkeerslawaai in Europanl
dc.title.alternativeTraffic noise in Europeen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T21:11:34Z
html.description.abstractHet zicht op eenduidige regelgeving voor en heldere internationale afspraken over geluid en geluidbeleid wordt nog te vaak vertroebeld door het feit dat verschillende landen op verschillende wijze en met verschillende maten meten en rekenen. Hierdoor is het moeilijk om gegevens over geluidhinder van verschillende landen met elkaar te vergelijken. In dit rapport worden de wettelijk voorgeschreven geluidmaten van een groot aantal Europese landen voor het geluid van weg-, trein en vliegverkeer met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt de grote verscheidenheid aan gehanteerde geluidmaten, met name bij het vliegverkeer. Dit rapport gaat tevens in op de consequenties van op handen zijnde veranderingen van dosismaten voor de Nederlandse situatie. Ook in de wijze waarop gerekend wordt volgens de verschillende vigerende nationale reken- en meetvoorschriften voor verkeerslawaai (en waarvan de resultaten in de slecht vergelijkbare geluidmaten worden uitgedrukt) blijken grote verschillen te bestaan, vooral in het emissiegedeelte van de berekeningen. Tenslotte wordt een vereenvoudigd overzicht van de normstelling voor de verschillende Europese landen gegeven. Ook hieruit blijkt weer de grote verscheidenheid aan normen, zowel in hoogte als in dosismaat waarin deze zijn uitgedrukt.
html.description.abstractClear, unambiguous legislation and international agreements on noise and noise policy are often hampered by the different ways different countries deal with measures and calculations.This obstructs the comparison of international data on annoyance by noise.This report describes the legal indices of road, railway and aircraft noise of different European countries. It shows the diversity of current indices, especially in the area of aircraft noise.This report also describes the consequences of changes due in noise indices for the Dutch situation. The way of calculating traffic noise differs a lot between different European countries. Biggest differences occur in calcultating the emission. Finally, noise standards in different European countries are compared. Again, it shows a big diversity, as well in the height of the standards as in the noise indices used.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record