Show simple item record

dc.contributor.authorKreiter BG
dc.date.accessioned2012-12-12T21:14:18Z
dc.date.available2012-12-12T21:14:18Z
dc.date.issued1987-09-30
dc.identifier738700003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260776
dc.description.abstractNa een schets van de historische ontwikkeling van afvalverbranding in Nederland volgt een uitvoerig overzicht van de huidige situatie. Per installatie worden daarin de verwerkte hoeveelheden afvalstoffen, de ontstane reststoffen, alsmede de teruggewonnen energie (warmte en/of stroom) aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke relatie tussen enerzijds een verbrandingsproces en anderzijds andere vormen van afvalbewerking en afvalverwerking. De paragrafen 4 t/m 8 behandelen een aantal aan afvalstoffen gerelateerde aspecten van fysische en chemische aard. Deze aspecten leiden in par. 8 dan tot enkele berekeningsgrondslagen en een beschrijving, aan de hand van enkele uitvoeringsvoorbeelden, van de installatie-opbouw. Verder wordt in par. 9 een aantal mogelijkheden voor benutting van bij de verbranding vrijkomende energie aangegeven, een en ander geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Uitvoerig wordt in par. 10 stilgestaan bij de aspecten van milieuhygienische aard en wordt met name gerefereerd aan normen die in de BRD worden gehanteerd bij het verlenen van milieuvergunningen. In par. 11 wordt aandacht besteed aan de kosten-aspecten van afvalverbranding.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738700003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738700003.html
dc.subjectoventypennl
dc.subjectenergiebenuttingnl
dc.subjectmilieuhygienische aspectennl
dc.subjectmh; financieel-economische aspectennl
dc.titleCursus Postacademiale vorming gezondheidstechniek. Verbranding van afvalstoffennl
dc.title.alternativeIncineration of (municipal) wastesen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T21:14:19Z
html.description.abstractNa een schets van de historische ontwikkeling van afvalverbranding in Nederland volgt een uitvoerig overzicht van de huidige situatie. Per installatie worden daarin de verwerkte hoeveelheden afvalstoffen, de ontstane reststoffen, alsmede de teruggewonnen energie (warmte en/of stroom) aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke relatie tussen enerzijds een verbrandingsproces en anderzijds andere vormen van afvalbewerking en afvalverwerking. De paragrafen 4 t/m 8 behandelen een aantal aan afvalstoffen gerelateerde aspecten van fysische en chemische aard. Deze aspecten leiden in par. 8 dan tot enkele berekeningsgrondslagen en een beschrijving, aan de hand van enkele uitvoeringsvoorbeelden, van de installatie-opbouw. Verder wordt in par. 9 een aantal mogelijkheden voor benutting van bij de verbranding vrijkomende energie aangegeven, een en ander geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Uitvoerig wordt in par. 10 stilgestaan bij de aspecten van milieuhygienische aard en wordt met name gerefereerd aan normen die in de BRD worden gehanteerd bij het verlenen van milieuvergunningen. In par. 11 wordt aandacht besteed aan de kosten-aspecten van afvalverbranding.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record