Show simple item record

dc.contributor.authorLeijnse A
dc.contributor.authorGlasbergen P
dc.contributor.authorNijhoff-Pan L
dc.contributor.authorSauter FJ
dc.date.accessioned2013-06-13T22:58:25
dc.date.issued1989-02-28
dc.identifier728516001
dc.identifier.isbn92-825-9996-5
dc.description.abstractIn het kader van het onderzoeksprogramma PAGIS (Performance Assessment of Geological Isolation Systems), is een studie gedaan naar grondwaterstroming in de watervoerende pakketten gelegen boven de "Gorleben" zoutpijler in de Bondsrepubliek Duitsland. Het doel van dit onderzoek was een vergelijking te maken tussen de berekeningsresultaten voor grondwaterstroming met een dichtheid (zoetwater) die eerder waren uitgevoerd ten behoeve van de Duitse veiligheidsanalyse met het computerprogramma SWIFT en voor een identieke set invoergegevens met Het RIVM programma METROPOL. Een directe vergelijking werd beperkt door het feit, dat de "ware" oplossing voor het probleem niet bekend is. METROPOL is eveneens gebruikt om zout-water berekeningen uit te voeren. Door verschillende oorzaken moest hiervoor een ander netwerk gebruikt worden, zodat vergelijking met de zoetwater berekeningen niet direct was. Er kon evenwel aangegeven worden wat de invloed van de aanwezigheid van zout water op de eerder gemaakte zoet-water-berekeningen is. Looptijden door goed doorlatende modelblokken namen met ca. een factor honderd toe door de aanwezigheid van zout water.<br>
dc.description.sponsorshipECN /Vons LH
dc.description.sponsorshipEG /Cadelli N
dc.description.sponsorshipGesellschaft fuer Strahlen und Umweltforschung GmbH (GSF)
dc.format.extent78 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728516001, Nuclear science and technology Report EUR 12226 EN
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728516001.html
dc.subjectgrondwater modelleringnl
dc.subjectdichtheidsstromingnl
dc.subjectafvalbergingnl
dc.titleCalculation of groundwater flow and particle tracking for the Gorleben site with METROPOLen
dc.title.alternativeBerekening van grondwaterstroming en deeltjesbanen voor de locatie Gorleben met METROPOLnl
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T20:58:27Z
html.description.abstractIn het kader van het onderzoeksprogramma PAGIS (Performance Assessment of Geological Isolation Systems), is een studie gedaan naar grondwaterstroming in de watervoerende pakketten gelegen boven de &quot;Gorleben&quot; zoutpijler in de Bondsrepubliek Duitsland. Het doel van dit onderzoek was een vergelijking te maken tussen de berekeningsresultaten voor grondwaterstroming met een dichtheid (zoetwater) die eerder waren uitgevoerd ten behoeve van de Duitse veiligheidsanalyse met het computerprogramma SWIFT en voor een identieke set invoergegevens met Het RIVM programma METROPOL. Een directe vergelijking werd beperkt door het feit, dat de &quot;ware&quot; oplossing voor het probleem niet bekend is. METROPOL is eveneens gebruikt om zout-water berekeningen uit te voeren. Door verschillende oorzaken moest hiervoor een ander netwerk gebruikt worden, zodat vergelijking met de zoetwater berekeningen niet direct was. Er kon evenwel aangegeven worden wat de invloed van de aanwezigheid van zout water op de eerder gemaakte zoet-water-berekeningen is. Looptijden door goed doorlatende modelblokken namen met ca. een factor honderd toe door de aanwezigheid van zout water.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record