Show simple item record

dc.contributor.authorvan Asselt MBA
dc.contributor.authorLangendonck R
dc.contributor.authorvan Asten F
dc.contributor.authorvan der Giessen A
dc.contributor.authorJanssen PHM
dc.contributor.authorHeuberger PSC
dc.contributor.authorGeuskens I
dc.date.accessioned2014-01-17T14:11:02
dc.date.issued2001-06-19
dc.identifier550002001
dc.description.abstractPolitiek, beleid en maatschappij vragen steeds meer om inzicht in de robuustheid van toekomstverkenningen. Dit rapport beschrijft wat het RIVM in samenwerking met ICIS (Universiteit van Maastricht) de afgelopen jaren aan onderzoek naar onzekerheden heeft verricht en hoe de resultaten daarvan bij deze integrale beleidsanalyses zijn gebruikt. Het onderzoek bestond deels uit selectieve tekst-analyse van voorgaande Milieuverkenngen om na te gaan hoe met onzekerheden is omgegaan. Daarnaast zijn er bijeenkomsten en workshops gehouden met een deel van het RIVM-management, en met medewerkers die bij de toekomstverkenningen betrokken zijn. Het beeld over het omgaan met onzekerheden bij deze verkenningen is verder gecompleteerd met intensieve groeps-interviews met een aantal onderzoekers die een actieve rol speelden bij de meest recente Milieuverkenning.<br>
dc.description.abstractPolitics, policy and society increasingly demand for more insight in the robustness of environmental outlooks (future projections). This report describes what the RIVM, in cooperation with ICIS (university of Maastricht) has recently investigated concerning uncertainties, and how these results have been used in integrated policy analyses. The research consisted partly of selective document-analyses of previous Environmental Outlooks to analyse how uncertainty has been managed in these documents. As a complement, meetings and workshops have been organised with part of the RIVM-management and researchers. The final overall-picture on how uncertainty management was accomplished, is completed by performing group-interviews with a number of researchers who have played an active role during the most recent Environmental Outlook.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent156 p
dc.format.extent1341 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherInternational Centre for Integrative Studies (ICIS)
dc.publisherUniversiteit van Maastricht
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 550002001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550002001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550002001.pdf
dc.subject11nl
dc.subjectonderzoeknl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectscenario&apos;snl
dc.subjectkwaliteitsonderzoeknl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectonzekerheidnl
dc.subjectmilieuverkenningnl
dc.subjectresearchen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectscenarioen
dc.subjectquality researchen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectenvironmental outlooken
dc.titleUncertainty and RIVM&apos;s Environmental Outlooks: Documenting a learning processen
dc.title.alternativeOnzekerheid en RIVM&apos;s Milieu Verkenningen: Documentatie van een leerprocesnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIM
dc.date.updated2014-01-17T13:13:33Z
html.description.abstractPolitiek, beleid en maatschappij vragen steeds meer om inzicht in de robuustheid van toekomstverkenningen. Dit rapport beschrijft wat het RIVM in samenwerking met ICIS (Universiteit van Maastricht) de afgelopen jaren aan onderzoek naar onzekerheden heeft verricht en hoe de resultaten daarvan bij deze integrale beleidsanalyses zijn gebruikt. Het onderzoek bestond deels uit selectieve tekst-analyse van voorgaande Milieuverkenngen om na te gaan hoe met onzekerheden is omgegaan. Daarnaast zijn er bijeenkomsten en workshops gehouden met een deel van het RIVM-management, en met medewerkers die bij de toekomstverkenningen betrokken zijn. Het beeld over het omgaan met onzekerheden bij deze verkenningen is verder gecompleteerd met intensieve groeps-interviews met een aantal onderzoekers die een actieve rol speelden bij de meest recente Milieuverkenning.&lt;br&gt;
html.description.abstractPolitics, policy and society increasingly demand for more insight in the robustness of environmental outlooks (future projections). This report describes what the RIVM, in cooperation with ICIS (university of Maastricht) has recently investigated concerning uncertainties, and how these results have been used in integrated policy analyses. The research consisted partly of selective document-analyses of previous Environmental Outlooks to analyse how uncertainty has been managed in these documents. As a complement, meetings and workshops have been organised with part of the RIVM-management and researchers. The final overall-picture on how uncertainty management was accomplished, is completed by performing group-interviews with a number of researchers who have played an active role during the most recent Environmental Outlook.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record