Show simple item record

dc.contributor.authorvan Velzen AG
dc.contributor.authorvan Gorcum TF
dc.contributor.authorvan Riel AJHP
dc.contributor.authorMeulenbelt J
dc.contributor.authorde Vries I
dc.date.accessioned2017-02-20T07:54:53
dc.date.issued2010-10-19
dc.identifier660100004
dc.description.abstractIn 2009 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.503 telefonische verzoeken om informatie over 48.338 blootstellingen van mensen en dieren aan giftige stoffen. Daarnaast kwamen via de website Vergiftigingen.info, waarop artsen zelf de toxicologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen, nog eens 3904 informatieverzoeken binnen over 6257 blootstellingen. Het aantal informatieverzoeken ligt lager dan het aantal blootstellingen, omdat een informatieverzoek over meerdere patiënten en meerdere giftige stoffen kan gaan. Bij sommige gevallen was sprake van een calamiteit. Het NVIC droeg in 2009 bij aan de rampenbestrijding bij meer dan 40 kleinere en grotere calamiteiten met giftige stoffen. Het aantal gemelde vergiftigingen door slaap- en kalmeringsmiddelen is in 2009 gedaald. Dit komt mogelijk doordat deze middelen minder worden voorgeschreven sinds de vergoeding van benzodiazepines vanuit de basisverzekering is beperkt. Het totale aantal vergiftigingen door de partydrugs GHB en GBL is gestegen. Daarbij lijkt de populariteit van GBL, dat als alternatief voor GHB wordt gebruikt en dezelfde effecten veroorzaakt, toe te nemen. Na het verbod op de verkoop van paddo's, dat in december 2008 in werking trad, is het aantal gemelde vergiftigingen door paddo's in 2009 aanzienlijk gedaald. Het aantal chloorgasvergiftigingen is sterk gestegen. De meeste blootstellingen aan chloorgas ontstaan als verschillende schoonmaakmiddelen worden gemengd. Over dieren is het NVIC in 2009 3218 keer telefonisch geconsulteerd over 3928 blootstellingen aan toxische stoffen. De meeste vergiftigingen ontstonden nadat zij geneesmiddelen voor mensen, bestrijdingsmiddelen of planten hadden ingenomen. Het NVIC bestond in 2009 50 jaar. In de loop der jaren is het aantal informatieverzoeken aan het NVIC over acute vergiftigingen fors toegenomen.
dc.description.abstractIn 2009, the National Poisons Information Centre (NVIC) received 37,503 telephone enquiries relating to 48,338 exposures of humans and animals to toxic substances. An additional 3,904 enquiries about 6,257 exposures were received via the website Vergiftigingen.info through which the NVIC provides toxicological information to medical professionals. The number of enquiries is lower than the number of exposures because one enquiry may involve several people and several toxic substances. Some enquiries were related to calamities. In 2009, the NVIC assisted in the disaster management of more than 40 minor and major calamities in which toxic substances were released. Acute intoxications among humans and animals Annual Report 2009 National Poisons Information Centre In 2009, the National Poisons Information Centre (NVIC) received 37,503 telephone enquiries relating to 48,338 exposures of humans and animals to toxic substances. An additional 3,904 enquiries about 6,257 exposures were received via the website Vergiftigingen.info through which the NVIC provides toxicological information to medical professionals. The number of enquiries is lower than the number of exposures because one enquiry may involve several people and several toxic substances. Some enquiries were related to calamities. In 2009, the NVIC assisted in the disaster management of more than 40 minor and major calamities in which toxic substances were released. With respect to animals, the NVIC was consulted 3,218 times by telephone about nearly 3,928 exposures to toxic substances. Most animal intoxications resulted from the ingestion of human medicines, pesticides or plants. In 2009, the NVIC celebrated its 50th anniversary. Over the years, the number of enquiries on acute intoxications to the NVIC has increased substantially.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent86 p
dc.format.extent1177 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 660100004
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 660100004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/660100004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/660100004.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectvergiftigingennl
dc.subjectintoxicatiesnl
dc.subjectoverdosisnl
dc.subjectcalamiteitennl
dc.subjectgeneesmiddelennl
dc.subjecthuishoudmiddelennl
dc.subjectcosmeticanl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectindustrieproductennl
dc.subjectplantennl
dc.subjectpaddenstoelennl
dc.subjectdrugsnl
dc.subjectalcoholnl
dc.subjectpoisoningsen
dc.subjectintoxicationsen
dc.subjectoverdoseen
dc.subjectcalamitiesen
dc.subjectmedicinesen
dc.subjecthousehold productsen
dc.subjectcosmeticsen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectindustrial productsen
dc.subjectplantsen
dc.subjectfungien
dc.subjectdrugsen
dc.subjectalcoholen
dc.titleAcute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2009 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrumnl
dc.title.alternativeAcute intoxications among humans and animals : Annual Report 2009 National Poisons Information Centreen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVIC
dc.date.updated2017-02-20T06:54:54Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-18T12:43:26Z
html.description.abstractIn 2009 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.503 telefonische verzoeken om informatie over 48.338 blootstellingen van mensen en dieren aan giftige stoffen. Daarnaast kwamen via de website Vergiftigingen.info, waarop artsen zelf de toxicologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen, nog eens 3904 informatieverzoeken binnen over 6257 blootstellingen. Het aantal informatieverzoeken ligt lager dan het aantal blootstellingen, omdat een informatieverzoek over meerdere patiënten en meerdere giftige stoffen kan gaan. Bij sommige gevallen was sprake van een calamiteit. Het NVIC droeg in 2009 bij aan de rampenbestrijding bij meer dan 40 kleinere en grotere calamiteiten met giftige stoffen. <br>Het aantal gemelde vergiftigingen door slaap- en kalmeringsmiddelen is in 2009 gedaald. Dit komt mogelijk doordat deze middelen minder worden voorgeschreven sinds de vergoeding van benzodiazepines vanuit de basisverzekering is beperkt. Het totale aantal vergiftigingen door de partydrugs GHB en GBL is gestegen. Daarbij lijkt de populariteit van GBL, dat als alternatief voor GHB wordt gebruikt en dezelfde effecten veroorzaakt, toe te nemen. Na het verbod op de verkoop van paddo's, dat in december 2008 in werking trad, is het aantal gemelde vergiftigingen door paddo's in 2009 aanzienlijk gedaald. Het aantal chloorgasvergiftigingen is sterk gestegen. De meeste blootstellingen aan chloorgas ontstaan als verschillende schoonmaakmiddelen worden gemengd. <br>Over dieren is het NVIC in 2009 3218 keer telefonisch geconsulteerd over 3928 blootstellingen aan toxische stoffen. De meeste vergiftigingen ontstonden nadat zij geneesmiddelen voor mensen, bestrijdingsmiddelen of planten hadden ingenomen. Het NVIC bestond in 2009 50 jaar. In de loop der jaren is het aantal informatieverzoeken aan het NVIC over acute vergiftigingen fors toegenomen. <br>
html.description.abstractIn 2009, the National Poisons Information Centre (NVIC) received 37,503 telephone enquiries relating to 48,338 exposures of humans and animals to toxic substances. An additional 3,904 enquiries about 6,257 exposures were received via the website Vergiftigingen.info through which the NVIC provides toxicological information to medical professionals. The number of enquiries is lower than the number of exposures because one enquiry may involve several people and several toxic substances. Some enquiries were related to calamities. In 2009, the NVIC assisted in the disaster management of more than 40 minor and major calamities in which toxic substances were released.<br>Acute intoxications among humans and animals Annual Report 2009 National Poisons Information Centre In 2009, the National Poisons Information Centre (NVIC) received 37,503 telephone enquiries relating to 48,338 exposures of humans and animals to toxic substances. An additional 3,904 enquiries about 6,257 exposures were received via the website Vergiftigingen.info through which the NVIC provides toxicological information to medical professionals. The number of enquiries is lower than the number of exposures because one enquiry may involve several people and several toxic substances. Some enquiries were related to calamities. In 2009, the NVIC assisted in the disaster management of more than 40 minor and major calamities in which toxic substances were released.<br>With respect to animals, the NVIC was consulted 3,218 times by telephone about nearly 3,928 exposures to toxic substances. Most animal intoxications resulted from the ingestion of human medicines, pesticides or plants. <br>In 2009, the NVIC celebrated its 50th anniversary. Over the years, the number of enquiries on acute intoxications to the NVIC has increased substantially. <br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
660100004.pdf
Size:
1.149Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record