Show simple item record

dc.contributor.authorBaumann RA
dc.contributor.authorHooijboer AEJ
dc.contributor.authorVrijhoef A
dc.contributor.authorFraters B
dc.contributor.authorKotte M
dc.contributor.authorDaatselaar CHG
dc.contributor.authorOlsthoorn CSM
dc.contributor.authorBosma JN
dc.date.accessioned2017-02-20T06:30:13
dc.date.issued2012-11-05
dc.identifier680716008
dc.description.abstractHet stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw is tussen 1992 en 2010 met bijna 50% afgenomen. Dit is een gevolg van maatregelen die vanwege de Europese Nitraatrichtlijn in de Nederlandse landbouw zijn genomen, zoals minder mest gebruiken gedurende een kortere tijd van het jaar. Dit blijkt uit een inventarisatie van de ontwikkelingen in de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk. De rapportage hiervan is een vierjaarlijkse Europese verplichting. Het RIVM heeft de inventarisatie uitgevoerd met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Waterdienst, LEI (onderdeel van Wageningen UR) en Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Nitraatconcentratie daalt Dankzij de uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn is ook de nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de 'wortelzone' van landbouwpercelen naar het grond- en oppervlaktewater sterk gedaald tussen 1992 en 2010. Vooral in de zandgebieden is dat het geval: in deze gebieden daalde de gemiddelde concentratie van 140 naar 60 milligram per liter. In de gebieden met kleigrond zijn de gemiddelde nitraatconcentraties in het uitspoelende water eveneens gedaald, naar 29 milligram per liter. In veengrond is altijd weinig nitraat in het uitspoelende water aanwezig (minder dan 10 milligram per liter). Dat komt doordat nitraat in veengronden snel afbreekt. Zoet oppervlaktewater In zoet oppervlaktewater schommelt de gemiddelde nitraatconcentratie sinds 2002 rond hetzelfde niveau (15 milligram per liter in 2008-2010). Desondanks is tussen 2004 en 2010 de chlorofyl-a-concentratie in de zomerperiode (een indicator voor eutrofiëring) in regionale zoete oppervlaktewateren die door de landbouw worden beïnvloed licht toegenomen. Waterkwaliteit blijft zich verbeteren Het is te verwachten dat de waterkwaliteit in Nederland in de komende jaren verder verbetert. Het duurt namelijk enkele jaren voordat de maatregelen uit het huidige actieprogramma (2010-2013), zoals aangescherpte gebruiksnormen voor mest, uitgedrukt in de hoeveelheid stikstof, zich vertalen naar een betere waterkwaliteit.
dc.description.abstractThe nitrogen surplus in Dutch agriculture decreased by almost 50% between 1992 and 2010. This decrease is the result of measures applied to Dutch agriculture pursuant to the EU Nitrates Directive, such as using less manure during a shorter period of the year. This improvement is evident from an inventory of changes in groundwater and surface water quality and in agricultural practice. The report on the developments is a four-yearly EU obligation. RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) carried out this inventory in cooperation with Statistics Netherlands, the Water Department of the Directorate-General for Public Works and Water Management (RWS), the Agricultural Economics Research Institute (LEI, part of Wageningen University and Research Centre, UR) and Dienst Regelingen (Regulatory Service) of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. Decreasing nitrate content As a result of the implementation of the EU Nitrates Directive, the nitrate concentration in water that leaches from root zones in agricultural land to groundwater and surface water declined steeply between 1992 and 2010. This is especially true of in sandy areas, where the average concentration decreased from 140 mg/l to 60 mg/l. In areas containing clay, the average nitrate concentrations in leaching water also decreased, falling to 29 mg/l. Regarding peat regions, the leaching water there never contains much nitrate (less than 10 mg/l), as nitrate decomposes rapidly in such regions. Fresh surface water Since 2002, the average nitrate concentration in fresh surface waters has hovered around the same level (15 mg/l from 2008 to 2010). Despite this, between 2004 and 2010 the chlorophyll-a concentration in the summer (an indicator for eutrophication) in regional fresh surface waters affected by agriculture increased slightly. Water quality continues improving The quality of water in the Netherlands is expected to improve further over the next few years. To be precise, it will actually take some years before the measures implemented under the current action programme (2010-2013), such as more stringent application standards for manure, expressed as nitrogen content, lead to better water quality.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent147 p
dc.format.extent256 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherWaterdienst
dc.publisherLEI
dc.publisherStatistics Netherlands
dc.publisherMinistry of Economic Affairs
dc.publisherAgriculture and Innovation
dc.publisherRegulatory Service (Dienst Regelingen)
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680716008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680716008.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680716008.pdf
dc.subjectnitraatrichtlijnnl
dc.subjectlandbouwpraktijknl
dc.subjectgrondwater- en oppervlaktewaterkwaliteitnl
dc.subjectnitrates directiveen
dc.subjectagricultural practiceen
dc.subjectgroundwater and surface water qualityen
dc.titleAgricultural practice and water quality in the Netherlands in the period 1992- 2010en
dc.title.alternativeLandbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCMM
dc.date.updated2017-02-20T05:30:15Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T09:55:52Z
html.description.abstractHet stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw is tussen 1992 en 2010 met bijna 50% afgenomen. Dit is een gevolg van maatregelen die vanwege de Europese Nitraatrichtlijn in de Nederlandse landbouw zijn genomen, zoals minder mest gebruiken gedurende een kortere tijd van het jaar. Dit blijkt uit een inventarisatie van de ontwikkelingen in de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk. De rapportage hiervan is een vierjaarlijkse Europese verplichting. Het RIVM heeft de inventarisatie uitgevoerd met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Waterdienst, LEI (onderdeel van Wageningen UR) en Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.<br> <br>Nitraatconcentratie daalt<br>Dankzij de uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn is ook de nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de 'wortelzone' van landbouwpercelen naar het grond- en oppervlaktewater sterk gedaald tussen 1992 en 2010. Vooral in de zandgebieden is dat het geval: in deze gebieden daalde de gemiddelde concentratie van 140 naar 60 milligram per liter. In de gebieden met kleigrond zijn de gemiddelde nitraatconcentraties in het uitspoelende water eveneens gedaald, naar 29 milligram per liter. In veengrond is altijd weinig nitraat in het uitspoelende water aanwezig (minder dan 10 milligram per liter). Dat komt doordat nitraat in veengronden snel afbreekt.<br> <br>Zoet oppervlaktewater<br>In zoet oppervlaktewater schommelt de gemiddelde nitraatconcentratie sinds 2002 rond hetzelfde niveau (15 milligram per liter in 2008-2010). Desondanks is tussen 2004 en 2010 de chlorofyl-a-concentratie in de zomerperiode (een indicator voor eutrofiëring) in regionale zoete oppervlaktewateren die door de landbouw worden beïnvloed licht toegenomen. <br> <br>Waterkwaliteit blijft zich verbeteren<br>Het is te verwachten dat de waterkwaliteit in Nederland in de komende jaren verder verbetert. Het duurt namelijk enkele jaren voordat de maatregelen uit het huidige actieprogramma (2010-2013), zoals aangescherpte gebruiksnormen voor mest, uitgedrukt in de hoeveelheid stikstof, zich vertalen naar een betere waterkwaliteit.<br>
html.description.abstractThe nitrogen surplus in Dutch agriculture decreased by almost 50% between 1992 and 2010. This decrease is the result of measures applied to Dutch agriculture pursuant to the EU Nitrates Directive, such as using less manure during a shorter period of the year. This improvement is evident from an inventory of changes in groundwater and surface water quality and in agricultural practice. The report on the developments is a four-yearly EU obligation. RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) carried out this inventory in cooperation with Statistics Netherlands, the Water Department of the Directorate-General for Public Works and Water Management (RWS), the Agricultural Economics Research Institute (LEI, part of Wageningen University and Research Centre, UR) and Dienst Regelingen (Regulatory Service) of the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. <br> <br>Decreasing nitrate content<br>As a result of the implementation of the EU Nitrates Directive, the nitrate concentration in water that leaches from root zones in agricultural land to groundwater and surface water declined steeply between 1992 and 2010. This is especially true of in sandy areas, where the average concentration decreased from 140 mg/l to 60 mg/l. In areas containing clay, the average nitrate concentrations in leaching water also decreased, falling to 29 mg/l. Regarding peat regions, the leaching water there never contains much nitrate (less than 10 mg/l), as nitrate decomposes rapidly in such regions.<br> <br>Fresh surface water<br>Since 2002, the average nitrate concentration in fresh surface waters has hovered around the same level (15 mg/l from 2008 to 2010). Despite this, between 2004 and 2010 the chlorophyll-a concentration in the summer (an indicator for eutrophication) in regional fresh surface waters affected by agriculture increased slightly.<br> <br>Water quality continues improving<br>The quality of water in the Netherlands is expected to improve further over the next few years. To be precise, it will actually take some years before the measures implemented under the current action programme (2010-2013), such as more stringent application standards for manure, expressed as nitrogen content, lead to better water quality.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680716008.pdf
Size:
9.468Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record