Show simple item record

dc.contributor.authorMulschlegel JHC
dc.date.accessioned2012-12-12T21:25:56Z
dc.date.available2012-12-12T21:25:56Z
dc.date.issued1989-06-30
dc.identifier728473004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260892
dc.description.abstractHet vooronderzoek m.b.t. de locatiekeuze voor een verdere studie in het kader van het onderzoek naar het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem onder landbouwgronden omvat o.a. een beschouwing van de hydrologische situatie ter plaatse en in de naaste omgeving. Voor een tweetal locaties, te weten nabij de plaatsen Roswinkel en Bergeyk, wordt in deze rapporage verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten en het daardoor verkregen inzicht in de hydrologische kenmerken. Tevens zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd om enig inzicht te verkrijgen in verblijftijden en stroombanen van het grondwater in de omgeving van de in de volgende fase van het project "Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen" te beschouwen putten. Dit inzicht is nodig bij de interpretatie van de toekomstige grondwateranalyses.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/SR
dc.format.extent86 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728473004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728473004.html
dc.subjecthydrologienl
dc.subjectstroombanennl
dc.subjectverblijftijdennl
dc.titleVeldonderzoek bestrijdingsmiddelen ; deelonderzoek: globale geohydrologische verkenning op enkele studielocatiesnl
dc.title.alternativeSampling and analysis for pesticides in groundwater below agricultural land ; geohydrological study of two potential locationsen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T21:25:57Z
html.description.abstractHet vooronderzoek m.b.t. de locatiekeuze voor een verdere studie in het kader van het onderzoek naar het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem onder landbouwgronden omvat o.a. een beschouwing van de hydrologische situatie ter plaatse en in de naaste omgeving. Voor een tweetal locaties, te weten nabij de plaatsen Roswinkel en Bergeyk, wordt in deze rapporage verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten en het daardoor verkregen inzicht in de hydrologische kenmerken. Tevens zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd om enig inzicht te verkrijgen in verblijftijden en stroombanen van het grondwater in de omgeving van de in de volgende fase van het project "Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen" te beschouwen putten. Dit inzicht is nodig bij de interpretatie van de toekomstige grondwateranalyses.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record