Show simple item record

dc.contributor.authorvan Wezel AP
dc.contributor.authorde Vries W
dc.contributor.authorBeek M
dc.contributor.authorOtte P
dc.contributor.authorLijzen J
dc.contributor.authorMesman M
dc.contributor.authorvan Vlaardingen P
dc.contributor.authorTuinstra J
dc.contributor.authorvan Elswijk M
dc.contributor.authorRomkens P
dc.contributor.authorBonten L
dc.date.accessioned2017-02-20T07:49:02
dc.date.issued2003-11-18
dc.identifier711701031
dc.description.abstractNaar aanleiding van het kabinetstandpunt 'Beleidsvernieuwing bodemsanering' zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor bodemgebruikswaarden. Diverse vormen van bodemgebruik in het landelijk gebied en het gebruik van de droge en natte waterbodem zijn beschouwd. De bodemgebruikswaarden zijn afgeleid voor een aantal immobiele verontreinigingen. Dit is gedaan door invulling te geven aan de gebruikseisen die bij de diverse vormen van bodemgebruik zijn gedefinieerd ten aanzien van humane gezondheid, landbouwkundige praktijken, gezondheid van het ecosysteem en overige eisen. Er volgt nog een beleidsmatige fase waarin de getallen en hun rol in het bodembeleid worden vastgesteld.<br>
dc.description.abstractIn response to the governmental decision 'Policy renewal on soil remediation', this report presents numerical values that are derived for specific soil-uses. The values are to be used as remediation objectives, or as criteria for the re-use of slightly contaminated soil or sediment. Various soil-uses in the rural area, as well as the uses of permanently flooded and dry sediments, are considered. The soil-use specific objectives are derived for a number of immobile contaminants. Therefore, demands that are placed by the discerned soil-uses to human health, agricultural practices, ecosystem health and other requirements are quantified in terms of acceptable soil concentrations. A policy phase follows after publication of this report, to set the soil-use specific objectives and their position in soil policy.<br>
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent161 p
dc.format.extent1500 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701031
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701031.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701031.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectbodemsaneringnl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectnatuurnl
dc.subjectwaterbodemnl
dc.subjectsoil remediationen
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectland useen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectnatureen
dc.subjectsedimenten
dc.titleBodemgebruikswaarden voor landbouw, natuur en waterbodemnl
dc.title.alternativeSoil-use remediation objectives for agriculture, nature and sediment. Technical derivation of valuesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLDL
dc.contributor.departmentLER
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2017-02-20T06:49:02Z
html.description.abstractNaar aanleiding van het kabinetstandpunt &apos;Beleidsvernieuwing bodemsanering&apos; zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor bodemgebruikswaarden. Diverse vormen van bodemgebruik in het landelijk gebied en het gebruik van de droge en natte waterbodem zijn beschouwd. De bodemgebruikswaarden zijn afgeleid voor een aantal immobiele verontreinigingen. Dit is gedaan door invulling te geven aan de gebruikseisen die bij de diverse vormen van bodemgebruik zijn gedefinieerd ten aanzien van humane gezondheid, landbouwkundige praktijken, gezondheid van het ecosysteem en overige eisen. Er volgt nog een beleidsmatige fase waarin de getallen en hun rol in het bodembeleid worden vastgesteld.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn response to the governmental decision &apos;Policy renewal on soil remediation&apos;, this report presents numerical values that are derived for specific soil-uses. The values are to be used as remediation objectives, or as criteria for the re-use of slightly contaminated soil or sediment. Various soil-uses in the rural area, as well as the uses of permanently flooded and dry sediments, are considered. The soil-use specific objectives are derived for a number of immobile contaminants. Therefore, demands that are placed by the discerned soil-uses to human health, agricultural practices, ecosystem health and other requirements are quantified in terms of acceptable soil concentrations. A policy phase follows after publication of this report, to set the soil-use specific objectives and their position in soil policy.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record