Show simple item record

dc.contributor.authorOverbeek GBJ
dc.contributor.authorGrinsven JJM
dc.contributor.authorRoelsma J
dc.contributor.authorGroenendijk P
dc.contributor.authorEgmond PM van
dc.contributor.authorBeusen AHW
dc.date.accessioned2012-12-12T21:27:14Z
dc.date.available2012-12-12T21:27:14Z
dc.date.issued2001-07-19
dc.identifier408129020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260902
dc.description.abstractTen behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode 1986 tot 2030. De resultaten van deze berekeningen moeten als indicatief worden aangemerkt omdat het mestbeleid nog niet definitief is vastgelegd en omdat met een voorlopige versie van het model STONE is gerekend. Met name de volgende elementen van STONE hadden een voorlopig karakter: de ruimtelijke schematisering van Nederland, de gewasafvoer en toetsing aan waarnemingen. De milieu-effecten van het mestbeleid zijn in beeld gebracht via de volgende indicatoren: 1- De Stikstof balans van de Nederlandse bodem en uitsneden hiervan naar gewasgroep en bodemtype. Hierbij wordt met name gekeken naar de uitspoeling naar het grondwater en de afspoeling naar oppervlaktewater. 2- De Fosforbalans van de Nederlandse bodem en uitsneden hiervan naar gewasgroep en bodemtype. Hierbij wordt met name gekeken naar de accumulatie in de bodem en de afspoeling naar oppervlaktewater. 3- De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater en ontwikkeling van het areaal waarin deze concentratie voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling voor nitraat. 4- De fosfaatverzadiging van de bodem ontwikkeling van areaal zandgronden dat fosfaatverzadigd is volgens het Protocol Fosfaatverzadigde Gronden.
dc.description.abstractIn the year 2000 the 5th National Environmental Outlook was published. For this purpose the environmental effects of the proposed 'Integrated Approach of the manure Problem' on soil, groundwater and regional surface waters were analysed for the period between 1986 en 2030. The specific data resulting from this analysis should be considered with some caution because the proposed mineral policy is still under discussion and because a provisional version of the effect model STONE was used. Nonetheless the main policy conclusions about amending the national eutrophication problem in the periode 2016-2030 as compared to 1986-2000 are considered robust.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent85 p
dc.format.extent857 kb
dc.language.isonl
dc.publisherAlterra
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 408129020
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129020.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129020.pdf
dc.subject06nl
dc.subjecteutrofieringnl
dc.subjectvermestingnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectoppervlaktewaternl
dc.subjectmodellen onderzoeknl
dc.subjectuitspoelingnl
dc.subjectafspoelingnl
dc.subjecteutrophicationen
dc.subjectover fertilizationen
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectmodellingen
dc.subjectleachingen
dc.subjectwater runoffen
dc.titleAchtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONEnl
dc.title.alternativeBackgroundreport 5th Enviromental Outlook, Application of the STONE 1.3 eutrofication modelen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentCIM
dc.date.updated2012-12-12T21:27:15Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:45:38Z
html.description.abstractTen behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode 1986 tot 2030. De resultaten van deze berekeningen moeten als indicatief worden aangemerkt omdat het mestbeleid nog niet definitief is vastgelegd en omdat met een voorlopige versie van het model STONE is gerekend. Met name de volgende elementen van STONE hadden een voorlopig karakter: de ruimtelijke schematisering van Nederland, de gewasafvoer en toetsing aan waarnemingen. De milieu-effecten van het mestbeleid zijn in beeld gebracht via de volgende indicatoren: 1- De Stikstof balans van de Nederlandse bodem en uitsneden hiervan naar gewasgroep en bodemtype. Hierbij wordt met name gekeken naar de uitspoeling naar het grondwater en de afspoeling naar oppervlaktewater. 2- De Fosforbalans van de Nederlandse bodem en uitsneden hiervan naar gewasgroep en bodemtype. Hierbij wordt met name gekeken naar de accumulatie in de bodem en de afspoeling naar oppervlaktewater. 3- De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater en ontwikkeling van het areaal waarin deze concentratie voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling voor nitraat. 4- De fosfaatverzadiging van de bodem ontwikkeling van areaal zandgronden dat fosfaatverzadigd is volgens het Protocol Fosfaatverzadigde Gronden.
html.description.abstractIn the year 2000 the 5th National Environmental Outlook was published. For this purpose the environmental effects of the proposed 'Integrated Approach of the manure Problem' on soil, groundwater and regional surface waters were analysed for the period between 1986 en 2030. The specific data resulting from this analysis should be considered with some caution because the proposed mineral policy is still under discussion and because a provisional version of the effect model STONE was used. Nonetheless the main policy conclusions about amending the national eutrophication problem in the periode 2016-2030 as compared to 1986-2000 are considered robust.


Files in this item

Thumbnail
Name:
408129020.pdf
Size:
856.8Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record