Show simple item record

dc.contributor.authorMennen MG
dc.contributor.authorDijk S van
dc.date.accessioned2012-12-12T21:32:56Z
dc.date.available2012-12-12T21:32:56Z
dc.date.issued2005-03-22
dc.identifier609023007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260966
dc.descriptionDit rapport bevat Errata op de laatste paginanl
dc.description.abstractNaar aanleiding van onrust bij omwonenden en ondernemers op een industrieterrein in Meppel, in verband met de mogelijke vestiging van een asfaltcentrale op het terrein, heeft het RIVM een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's en geurhinder in de omgeving van die centrale. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de provincie Drenthe. Op basis van meetgegevens van de emissies aan diverse schadelijke stoffen, waaronder fijn stof en kankerverwekkende PAK's, uit asfaltinstallaties zijn met een verspreidingsmodel de concentraties en depositie van die stoffen in de leefomgeving berekend. Er zijn berekeningen gedaan voor de gemiddeld te verwachten situatie en bij de meest ongunstige omstandigheden. Ook de te verwachten geurbelasting in de omgeving is berekend. Conclusie is dat de uitstoot aan stoffen uit de geplande asfaltcentrale nauwelijks leidt tot een verhoging van de 'normaal' voorkomende concentraties in de lucht en de 'normaal' voorkomende depositie. De blootstelling van omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven aan schadelijke stoffen uit de asfaltcentrale ligt ruim onder de gezondheidskundige normen en grenswaarden. Ook de berekende geurbelasting in de omgeving voldoet aan de vigerende normen. Er wordt dus geen onacceptabele geurhinder verwacht.
dc.description.abstractAn investigation to assess health risks and odour annoyance was commissioned by the Province of Drenthe in response to concern of residents about possible health effects due to emissions from a planned asphalt plant near Meppel. Data from emission measurements on other asphalt plants were used to calculate the concentrations and deposition of hazardous compounds (including fine particles and PAHs) in the area of the planned plant using an air dispersion model. Odour concentration levels were calculated as well. Levels of hazardous compound were calculated for both the average situation and worst-case conditions. The exposure of residents to compounds emitted from the asphalt plant was quantified and compared to toxicological limits. The results showed that the concentrations and deposition of emitted compounds scarcely exceed background levels in rural and urban areas. The exposure of residents and employees of companies in the surrounding area is below the toxicological guidelines. Also, the expected odour concentration levels do not exceed the limits for odour annoyance. Hence, no unacceptable odour annoyance is expected.
dc.description.sponsorshipProvincie Drenthe
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent55 p
dc.format.extent5937 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 609023007
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 609023007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609023007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609023007.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectasfaltcentralenl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectleefomgevingnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectgezondheidsrisico'snl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectgeurhindernl
dc.subjectpaksnl
dc.subjectbenz(a)pyreennl
dc.subjectfijn stofnl
dc.subjectasphalt planten
dc.subjectemissionsen
dc.subjectliving environmenten
dc.subjectair qualityen
dc.subjectdepositionen
dc.subjecthealth risken
dc.subjectexposureen
dc.subjectodour annoyanceen
dc.subjectpahen
dc.subjectbenz(a)pyreneen
dc.subjectfine particlesen
dc.titleBeoordeling van de potentiele gezondheidsrisico's voor de omgeving door de emissies van een geplande asfaltcentrale in Meppelnl
dc.title.alternativeAssessment of the potential health risks in the surroundings of a planned asphalt plant in Meppel, The Netherlandsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIMD
dc.contributor.departmentSIR
dc.date.updated2012-12-12T21:32:57Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:50:16Z
html.description.abstractNaar aanleiding van onrust bij omwonenden en ondernemers op een industrieterrein in Meppel, in verband met de mogelijke vestiging van een asfaltcentrale op het terrein, heeft het RIVM een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's en geurhinder in de omgeving van die centrale. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de provincie Drenthe. Op basis van meetgegevens van de emissies aan diverse schadelijke stoffen, waaronder fijn stof en kankerverwekkende PAK's, uit asfaltinstallaties zijn met een verspreidingsmodel de concentraties en depositie van die stoffen in de leefomgeving berekend. Er zijn berekeningen gedaan voor de gemiddeld te verwachten situatie en bij de meest ongunstige omstandigheden. Ook de te verwachten geurbelasting in de omgeving is berekend. Conclusie is dat de uitstoot aan stoffen uit de geplande asfaltcentrale nauwelijks leidt tot een verhoging van de 'normaal' voorkomende concentraties in de lucht en de 'normaal' voorkomende depositie. De blootstelling van omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven aan schadelijke stoffen uit de asfaltcentrale ligt ruim onder de gezondheidskundige normen en grenswaarden. Ook de berekende geurbelasting in de omgeving voldoet aan de vigerende normen. Er wordt dus geen onacceptabele geurhinder verwacht.
html.description.abstractAn investigation to assess health risks and odour annoyance was commissioned by the Province of Drenthe in response to concern of residents about possible health effects due to emissions from a planned asphalt plant near Meppel. Data from emission measurements on other asphalt plants were used to calculate the concentrations and deposition of hazardous compounds (including fine particles and PAHs) in the area of the planned plant using an air dispersion model. Odour concentration levels were calculated as well. Levels of hazardous compound were calculated for both the average situation and worst-case conditions. The exposure of residents to compounds emitted from the asphalt plant was quantified and compared to toxicological limits. The results showed that the concentrations and deposition of emitted compounds scarcely exceed background levels in rural and urban areas. The exposure of residents and employees of companies in the surrounding area is below the toxicological guidelines. Also, the expected odour concentration levels do not exceed the limits for odour annoyance. Hence, no unacceptable odour annoyance is expected.


Files in this item

Thumbnail
Name:
609023007.pdf
Size:
5.797Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record