Show simple item record

dc.contributor.authorSwart RJ
dc.date.accessioned2012-12-12T21:33:55Z
dc.date.available2012-12-12T21:33:55Z
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier758471004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260970
dc.description.abstractHet rapport is het resultaat van een korte studie n.a.v. het RIVM-rapport nr. 758471002 m.b.t. een model voor de rol van methaan in het broeikasprobleem. De in dit laatste rapport gehanteerde evenredigheid tussen CO2-emissies en aan verbruik van fossiele brandstoffen gerelateerde CO- en koolwaterstofemissies leidt tot te hoge schattingen voor de twee laatstgenoemde sporegassen en daarmee voor de toename van de methaanconcentratie in de atmosfeer. Dit wordt aannemelijk gemaakt door de bronnen van de betreffende gassen te analyseren, met name de sector verkeer, die voor ca. 80% bijdraagt aan de mondiale emissie van CO en ongeveer 50% van de niet-methaan koolwaterstoffen. Daar CO en NMHC als produkt van onvolledige verbranding of onzorgvuldig gebruik eigenlijk bruikbare gassen zijn, is een beperking van de emissies van deze stoffen niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/L /Weenink JB
dc.format.extent36 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 758471004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758471004.html
dc.subjectmethaannl
dc.subjectkoolmonoxidenl
dc.subjectkoolwaterstoffennl
dc.subjectverkeer; broeikasproblematieknl
dc.subjectmhnl
dc.subject12nl
dc.titleGlobal anthropogenic emissions of carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds as input for the CH4-CO-OH-cycle; A contribution to IMAGE, the Integrated Model for the Assessment of the Greenhouse Effecten
dc.title.alternativeMondiale anthropogene emissies van koolmonoxide en niet-methaan koolwaterstoffen als invoer voor de CH4-CO-OH-kringloopmodule; een bijdrage aan het geintegreerde model voor de broeikasproblematiek (IMAGE)nl
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T21:33:56Z
html.description.abstractHet rapport is het resultaat van een korte studie n.a.v. het RIVM-rapport nr. 758471002 m.b.t. een model voor de rol van methaan in het broeikasprobleem. De in dit laatste rapport gehanteerde evenredigheid tussen CO2-emissies en aan verbruik van fossiele brandstoffen gerelateerde CO- en koolwaterstofemissies leidt tot te hoge schattingen voor de twee laatstgenoemde sporegassen en daarmee voor de toename van de methaanconcentratie in de atmosfeer. Dit wordt aannemelijk gemaakt door de bronnen van de betreffende gassen te analyseren, met name de sector verkeer, die voor ca. 80% bijdraagt aan de mondiale emissie van CO en ongeveer 50% van de niet-methaan koolwaterstoffen. Daar CO en NMHC als produkt van onvolledige verbranding of onzorgvuldig gebruik eigenlijk bruikbare gassen zijn, is een beperking van de emissies van deze stoffen niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record