Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorJansen van 't Land C
dc.contributor.authorSlob W
dc.contributor.authorde Vries LJ
dc.date.accessioned2017-02-20T08:12:30
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier318604001
dc.description.abstractIn de psychofarmacologie is het open veld een algemeen gebruikte screeningsmethode voor de locomotorische activiteit van dieren. In dit rapport wordt beschreven hoe het open veld (80x80 cm) opgebouwd is en hoe de validering heeft plaatsgevonden met de rat als proefdier. De registratie van de rat in het open veld is gebaseerd op het wel of niet onderbroken zijn van infrarood lichtstralen (16 per zijde). Beschreven is hoe de berekening plaatsvindt van de afgelegde afstand, de ambulantietijd, het snelheidsprofiel (profielgemiddelde en proefielvariantie) en het aantal starts. Enkele standaardfarmaca ; amfetamine, clonidine en apomorfine, werden toegepast om de ratten tot een bepaalde mate dan wel vorm van activiteit aan te zetten. Geconcludeerd kan worden dat door middel van de beschreven experimenten het open veld en de bijbehorende verwerking van de verkregen gegevens voldoende zijn gevalideerd om ingezet te worden in tal van farmacologische en toxicologische experimenten. De analyse van de effecten van farmaca op de veranderiangen in de tijd kan als een belangrijk nieuw element gezien worden in de analyse van het gedrag.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent42 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318604001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318604001.html
dc.subjectapomorfinenl
dc.subjectgedragnl
dc.subjectclonidinenl
dc.subjectgedragnl
dc.subjectvgznl
dc.titleDe ontwikkeling van een open veld model voor de analyse van de bewegingsactiviteit van de ratnl
dc.title.alternativeAnalysis of the locomoter activity of rats in a newly developed open fielden
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T07:12:30Z
html.description.abstractIn de psychofarmacologie is het open veld een algemeen gebruikte screeningsmethode voor de locomotorische activiteit van dieren. In dit rapport wordt beschreven hoe het open veld (80x80 cm) opgebouwd is en hoe de validering heeft plaatsgevonden met de rat als proefdier. De registratie van de rat in het open veld is gebaseerd op het wel of niet onderbroken zijn van infrarood lichtstralen (16 per zijde). Beschreven is hoe de berekening plaatsvindt van de afgelegde afstand, de ambulantietijd, het snelheidsprofiel (profielgemiddelde en proefielvariantie) en het aantal starts. Enkele standaardfarmaca ; amfetamine, clonidine en apomorfine, werden toegepast om de ratten tot een bepaalde mate dan wel vorm van activiteit aan te zetten. Geconcludeerd kan worden dat door middel van de beschreven experimenten het open veld en de bijbehorende verwerking van de verkregen gegevens voldoende zijn gevalideerd om ingezet te worden in tal van farmacologische en toxicologische experimenten. De analyse van de effecten van farmaca op de veranderiangen in de tijd kan als een belangrijk nieuw element gezien worden in de analyse van het gedrag.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record