Show simple item record

dc.contributor.authorBlom WF
dc.date.accessioned2012-12-12T21:35:18Z
dc.date.available2012-12-12T21:35:18Z
dc.date.issued1999-10-29
dc.identifier778001003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261001
dc.description.abstractDit onderzoek is een aanzet tot het ontwikkelen van een database met technologie-gegevens voor een dynamisch input-outputmodel. Daartoe is onderzocht in hoeverre voor de technologie 'ondergrondstransport' de gegevens voor het model zijn af te leiden. Dit is in een casus uitgewerkt. Daaruit blijkt dat het ontwikkelen van een database met technologie-gegevens voor het model een grote investering in tijd en/of geld zal vragen. Met een pilotmodel als vereenvoudigde versie van het dynamische input-outputmodel zijn berekeningen uitgevoerd met gegevens uit de casus. Er is berekend wat de effecten van ondergronds transport zijn op de economische productie, het energiegebruik en de emissies van CO2 en NOx. Onder de randvoorwaarden bij het gebruikte model en de veronderstellingen die gedaan zijn voor het verkrijgen van de technologie-gegevens volgt dat de omvang van de economische productie nauwelijks verandert en dat het energiegebruik en de emissies van CO2 en NOx voor het geheel van economische activiteiten duidelijk afnemen.
dc.description.abstractThe research focuses on the development of a technology database for a dynamic input-output model, making use of a case study on underground transport of goods. The casus indicates the need for a substantial effort in developing a reasonably sized technology database. A pilot model was used to compute the effects of underground transport on national economic production, energy consumption and emissions of CO2 and NOx. This exercise has served to show that while the volume of the economic production hardly seems to change, energy consumption and CO2 and NOx emissions largely decrease.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent56 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 778001003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/778001003.html
dc.subject04nl
dc.subjecteconomienl
dc.subjectvervoernl
dc.subjectenergienl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjecttechnologienl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjecteconomyen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectenergyen
dc.subjectemissionen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectmodellingen
dc.titleOperationaliseren van een dynamisch input-outputmodel voor vraagstukken over ontkoppeling van milieu en economienl
dc.title.alternativeOperationalization of a dynamic input-output model for problems on delinking environment and economyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T21:35:18Z
html.description.abstractDit onderzoek is een aanzet tot het ontwikkelen van een database met technologie-gegevens voor een dynamisch input-outputmodel. Daartoe is onderzocht in hoeverre voor de technologie 'ondergrondstransport' de gegevens voor het model zijn af te leiden. Dit is in een casus uitgewerkt. Daaruit blijkt dat het ontwikkelen van een database met technologie-gegevens voor het model een grote investering in tijd en/of geld zal vragen. Met een pilotmodel als vereenvoudigde versie van het dynamische input-outputmodel zijn berekeningen uitgevoerd met gegevens uit de casus. Er is berekend wat de effecten van ondergronds transport zijn op de economische productie, het energiegebruik en de emissies van CO2 en NOx. Onder de randvoorwaarden bij het gebruikte model en de veronderstellingen die gedaan zijn voor het verkrijgen van de technologie-gegevens volgt dat de omvang van de economische productie nauwelijks verandert en dat het energiegebruik en de emissies van CO2 en NOx voor het geheel van economische activiteiten duidelijk afnemen.
html.description.abstractThe research focuses on the development of a technology database for a dynamic input-output model, making use of a case study on underground transport of goods. The casus indicates the need for a substantial effort in developing a reasonably sized technology database. A pilot model was used to compute the effects of underground transport on national economic production, energy consumption and emissions of CO2 and NOx. This exercise has served to show that while the volume of the economic production hardly seems to change, energy consumption and CO2 and NOx emissions largely decrease.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record