Show simple item record

dc.contributor.authorJanssen LHJM
dc.contributor.authorVelthoven P van
dc.contributor.authorDentener F
dc.contributor.authorAmstel AR van
dc.date.accessioned2012-12-12T21:35:46Z
dc.date.available2012-12-12T21:35:46Z
dc.date.issued1997-10-31
dc.identifier728001006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261005
dc.description.abstractDit rapport bevat de proceedings van een nationale CKO/CCB workshop met als onderwerp: 'Het vergelijken van bottom-up en top-down schattingen van broeikasgasemissies' die op 27 juni 1997 op het RIVM is gehouden. De belangrijkste reden voor deze workshop was het bijeenbrengen van de Nederlandse expertise op het gebied van emissies van de belangrijkste broeikasgassen CO2, CH4 en N2O en het trekken van zo mogelijk gezamenlijke conclusies als voorbereiding op een Internationale IPCC Expert Meeting over hetzelfde onderwerp die op 5-6-7 november 1997 bij het RIVM wordt gehouden. De reden voor de IPCC Expert Meeting is het verminderen van onzekerheden van emissies van broeikasgassen, het verbeteren van de IPCC Guidelines for Emission Inventories en het bij elkaar houden van de twee manieren waarop emissieschattingen worden gedaan nl: gebruik makend van de bottom-up methode gebaseerd op emissiefactoren en activiteitengegevens en de top down methode gebaseerd op een analyse van bronnen en putten van broeikasgassen gebruik makend van metingen in de Atmosfeer en Atmosfeer/klimaatmodellen. Het programma van de workshop, de algemene Conclusies en Aanbevelingen, de papers die zijn ingediend en zijn gepresenteerd en de lijst van deelnemers zijn in deze proceedings opgenomen.
dc.description.abstractThe objective of the Netherlands Centre for Climate Research/Climate Change and Biosphere Program (CKO/CCB) workshop entitled 'The Comparison of Bottom-up and Top-down Estimates of Greenhouse Gas Emissions' held at the RIVM in Bilthoven on 27 June 1997 was firstly, to assemble Dutch expertise on emissions of the most important greenhouse gases, CO2, CH4 and N2O. A second objective was to draw up joint conclusions in preparation and support of the International IPCC Expert Meeting, 'A Comparison of Top-Down and Bottom-Up Greenhouse Gas Emission Inventories' , to be held on 5-7 November 1997, again at the RIVM. The objectives of the IPCC Expert Meeting will be: to reduce the uncertainties in emissions of greenhouse gases, to improve the IPCC Guidelines for Emissions Inventories and to maintain the two lines set out to compile emission estimates using: (1) bottom-up methods based on emission factors and statistical activity data and (2) top-down methods based on an analysis of sources and sinks of greenhouse gases in which atmospheric measurements and atmosphere/climate models are used in combination. This report presents the general conclusions and recommendations as well as the papers presented, along with the program and the participants' list.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent173 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM rapport 728001006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728001006.html
dc.subject07nl
dc.subjectbroeikaseffectnl
dc.subjectemissienl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjecttechniekennl
dc.subjectvalidatienl
dc.subjectgreenhouse effecten
dc.subjectemissionen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectinventoryen
dc.subjecttechniquesen
dc.subjectvalidationen
dc.titleProceedings of the CKO/CCB workshop on Bottom-up and Top-down emission estimates of greenhouse gases in Bilthoven on 27-6-1997en
dc.title.alternativeGebundelde voordrachten van de CKO/CCB workshop met het vergelijken van bottom-up en top-down emissieschattingen van broeikasgassen als onderwerp in Bilthoven op 27-6-1997nl
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLLO
dc.contributor.departmentKNMI
dc.contributor.departmentIMAU
dc.contributor.departmentWAU
dc.date.updated2012-12-12T21:35:46Z
html.description.abstractDit rapport bevat de proceedings van een nationale CKO/CCB workshop met als onderwerp: 'Het vergelijken van bottom-up en top-down schattingen van broeikasgasemissies' die op 27 juni 1997 op het RIVM is gehouden. De belangrijkste reden voor deze workshop was het bijeenbrengen van de Nederlandse expertise op het gebied van emissies van de belangrijkste broeikasgassen CO2, CH4 en N2O en het trekken van zo mogelijk gezamenlijke conclusies als voorbereiding op een Internationale IPCC Expert Meeting over hetzelfde onderwerp die op 5-6-7 november 1997 bij het RIVM wordt gehouden. De reden voor de IPCC Expert Meeting is het verminderen van onzekerheden van emissies van broeikasgassen, het verbeteren van de IPCC Guidelines for Emission Inventories en het bij elkaar houden van de twee manieren waarop emissieschattingen worden gedaan nl: gebruik makend van de bottom-up methode gebaseerd op emissiefactoren en activiteitengegevens en de top down methode gebaseerd op een analyse van bronnen en putten van broeikasgassen gebruik makend van metingen in de Atmosfeer en Atmosfeer/klimaatmodellen. Het programma van de workshop, de algemene Conclusies en Aanbevelingen, de papers die zijn ingediend en zijn gepresenteerd en de lijst van deelnemers zijn in deze proceedings opgenomen.
html.description.abstractThe objective of the Netherlands Centre for Climate Research/Climate Change and Biosphere Program (CKO/CCB) workshop entitled 'The Comparison of Bottom-up and Top-down Estimates of Greenhouse Gas Emissions' held at the RIVM in Bilthoven on 27 June 1997 was firstly, to assemble Dutch expertise on emissions of the most important greenhouse gases, CO2, CH4 and N2O. A second objective was to draw up joint conclusions in preparation and support of the International IPCC Expert Meeting, 'A Comparison of Top-Down and Bottom-Up Greenhouse Gas Emission Inventories' , to be held on 5-7 November 1997, again at the RIVM. The objectives of the IPCC Expert Meeting will be: to reduce the uncertainties in emissions of greenhouse gases, to improve the IPCC Guidelines for Emissions Inventories and to maintain the two lines set out to compile emission estimates using: (1) bottom-up methods based on emission factors and statistical activity data and (2) top-down methods based on an analysis of sources and sinks of greenhouse gases in which atmospheric measurements and atmosphere/climate models are used in combination. This report presents the general conclusions and recommendations as well as the papers presented, along with the program and the participants' list.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record