Show simple item record

dc.contributor.authorSchonewille F
dc.contributor.authorEigeman L
dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:39:43
dc.date.issued1986-06-30
dc.identifier318508001
dc.description.abstractHet doel van deze studie was het ontwikkelen van een methode om de activiteit van glutamaat decarboxylase in hersenweefsel te meten met een eindpuntsbepaling. Het enzym werd partieel gezuiverd en de activiteit gemeten door kwantitatieve bepaling van het produkt na incubatie met het substraat en de cofactor. Na scheiding van het substraat met kationen-wisselaars chromatografie werd het produkt fluorometrisch gemeten in een continuous-flow systeem. De gemeten activiteit bedroeg 3460 + 370 ng GABA/mg eiwit/uur (s.d., n=12). Door berschil in meetmethoden kon geen goede vergelijking met literatuurwaarden worden gemaakt. Er werd een Km bepaling van het substraat uitgevoerd en deze werd vastgesteld op 4,3 mM glutamaat. De waarde lag in de orde van grootte zoals die in de literatuur gevonden wordt. Tevens werd een Km bepaling van de cofactor PLP uitgevoerd en hiervoor werd een waarde van 1,5 um gevonden. Pre-incubatie blijkt echter noodzakelijk.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318508001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318508001.html
dc.subjectgabanl
dc.subjectczsnl
dc.subjectvgznl
dc.subjectfluorometrienl
dc.subjectfluorimetrie;nl
dc.titleOntwikkeling van een methode om de activiteit van partieel gezuiverd glutamaat decarboxylase in hersenweefsel te bepalennl
dc.title.alternativeDevelopment of an assay for partially purified glutamate decarboxylase in rat brain tissueen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:39:43Z
html.description.abstractHet doel van deze studie was het ontwikkelen van een methode om de activiteit van glutamaat decarboxylase in hersenweefsel te meten met een eindpuntsbepaling. Het enzym werd partieel gezuiverd en de activiteit gemeten door kwantitatieve bepaling van het produkt na incubatie met het substraat en de cofactor. Na scheiding van het substraat met kationen-wisselaars chromatografie werd het produkt fluorometrisch gemeten in een continuous-flow systeem. De gemeten activiteit bedroeg 3460 + 370 ng GABA/mg eiwit/uur (s.d., n=12). Door berschil in meetmethoden kon geen goede vergelijking met literatuurwaarden worden gemaakt. Er werd een Km bepaling van het substraat uitgevoerd en deze werd vastgesteld op 4,3 mM glutamaat. De waarde lag in de orde van grootte zoals die in de literatuur gevonden wordt. Tevens werd een Km bepaling van de cofactor PLP uitgevoerd en hiervoor werd een waarde van 1,5 um gevonden. Pre-incubatie blijkt echter noodzakelijk.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record