Show simple item record

dc.contributor.authorvan Velsen FL
dc.contributor.authorFranken MAM
dc.contributor.authorLoeber JG
dc.contributor.authorvan den Eshof AJ
dc.contributor.authorHillen FC
dc.contributor.authorRauws AG
dc.contributor.authorde Jong W
dc.date.accessioned2014-01-17T13:51:58
dc.date.issued1984-12-31
dc.identifier617915002
dc.description.abstractIn een 8 weken durende voederproef met ratten is een aantal aspecten van het werkingsmechanisme van de aromastof glycyrrhizine onderzocht. Het doel van het onderzoek was het opsporen van criteria die gevoelig genoeg zouden zijn voor effecten van glycyrrhizine en tegelijkertijd zouden kunnen worden bepaald in toxiciteitsproeven. Geconcludeerd kan worden dat een dosering van 5 g glycyrrhizine/kg voer initieel een verhoogde natriumuitscheiding en een verlaagde plasma renine activiteit veroorzaakt. Gedurende de proef ontwikkelde zich bij de dieren die een verhoogde natriumopname hadden een bloeddrukstijging die met de staartmofmethode voldoende nauwkeurig vastgesteld kon worden. Gedurende de gehele proef - meetpunten na 2 en 4 weken en aan het einde - was de kaliumconcentratie in serum verlaagd. Ook werd een verhoogde incidentie van gecontraheerde zaadbuisjes in de testes waargenomen.<br>
dc.description.sponsorshipHIL
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 617915002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/617915002.html
dc.subjectrenine activiteitnl
dc.subjectnatriumuitscheidingnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleOnderzoek naar hypertensie onder invloed van glycyrrhizine bij de rat IInl
dc.title.alternativeStudy of hypertension by glycyrrhizin in rat. Part IIen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:54:29Z
html.description.abstractIn een 8 weken durende voederproef met ratten is een aantal aspecten van het werkingsmechanisme van de aromastof glycyrrhizine onderzocht. Het doel van het onderzoek was het opsporen van criteria die gevoelig genoeg zouden zijn voor effecten van glycyrrhizine en tegelijkertijd zouden kunnen worden bepaald in toxiciteitsproeven. Geconcludeerd kan worden dat een dosering van 5 g glycyrrhizine/kg voer initieel een verhoogde natriumuitscheiding en een verlaagde plasma renine activiteit veroorzaakt. Gedurende de proef ontwikkelde zich bij de dieren die een verhoogde natriumopname hadden een bloeddrukstijging die met de staartmofmethode voldoende nauwkeurig vastgesteld kon worden. Gedurende de gehele proef - meetpunten na 2 en 4 weken en aan het einde - was de kaliumconcentratie in serum verlaagd. Ook werd een verhoogde incidentie van gecontraheerde zaadbuisjes in de testes waargenomen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record