Show simple item record

dc.contributor.authorScheuter AJ
dc.date.accessioned2012-12-12T21:37:10Z
dc.date.available2012-12-12T21:37:10Z
dc.date.issued1997-09-30
dc.identifier715201007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261052
dc.description.abstractAan de hand van literatuurgegevens zijn resultaten en kosten onderzocht van praktijksaneringen waarbij de bodem doorstroomd werd met lucht. De saneringstechnieken waarbij zuurstof via de lucht aan de bodem wordt toegevoerd, zijn bodemventilatie, bodemluchtextractie, bioventing en persluchtinjectie. Deze technieken werden vergeleken met het waterafgiftesysteem in Asten waarbij waterstofperoxyde toegepast is. De locaties, waarop deze technieken toegepast worden, zijn over het algemeen goed doorlaatbare zandgronden. De verontreiniging die zich op deze locaties bevond, besloeg het hele scala koolwaterstoffen. Uit de resultaten die in de literatuur gevonden werden, blijkt dat de saneringen over het algemeen zo'n twee jaar in bedrijf gehouden worden. In sommige gevallen worden hoge verwijderingssnelheden (tot ongeveer 20 mg.kg exp. -1 grond.dag exp. -1) bereikt. Nergens in de literatuur wordt vermeld dat de streefwaarden behaald konden worden. Bij de sanering in Asten zijn lagere restgehaltes behaald, maar na een langere saneringsduur. Deze locatie had waarschijnlijk ook gesaneerd kunnen worden met behulp van bioventing, waarbij de grondwaterspiegel verlaagd had moeten worden. Waarschijnlijk zou de saneringsduur korter zijn geweest omdat zuurstoflimitering een kleinere rol zou hebben gespeeld. Verwacht wordt echter dat de uiteindelijke restgehaltes hoger zouden liggen. Indien de kosten van de verschillende technieken onderling vergeleken worden, blijkt bioventing de meest kosteneffectieve saneringstechniek te zijn.
dc.description.abstractIn developing in situ remediation most of the focus used to be on techniques using infiltration water to supply oxygen to the location. Later, techniques were developed in which soil was flushed with air to enhance the oxygen availability to microorganisms. The aim of the study reported here was to examine the results of remediation where soil is flushed with air, as reported in the literature, and to examine the costs of such systems. In the study these techniques were compared with water-supply systems, particularly those using hydrogen peroxide, e.g. bioremediation in Asten (Noord-Brabant). The remediation techniques which use air to supply oxygen to the soil are soil ventilation, soil vapour extraction, bioventing and air sparging. Soil ventilation and soil vapor extraction are physical remediation techniques which can be employed only in the vadoze zone for removal of low molecular organic pollutants. Bioventing removes pollutants mainly by microbiological conversions in the vadoze zone. Air sparging can be employed only in the saturated zone, where the pollutants can be stripped by air, as well as converted by microorganisms. In general, these techniques are used on sandy soils, which are very permeable. The whole range of hydrocarbons can be remediated. According to the literature, remediations were generally kept in operation for two years. At some sites high removal rates, up to 20 mg.kg-1 soil.day-1, were reached. The literature did not mention anything about the remaining levels of pollution dropping to target-value level. Although sometimes only 5% of the original amount of pollution remains in the soil, the lowest levels obtained are found just below the former B value. Therefore, the remediation levels reached should always be viewed in connection with the remediation time and the amount of pollution originally present. At the remediation site in Asten, where a water-supply system with hydrogen peroxide dosing is used, lower remaining levels were obtained after a longer remediation time. This location could problably also be remediated using a bioventing technique if the groundwater table were lowered. The remediation time would probably be shorter because oxygen would be available to a greater extent. However, the final pollution levels in the soil are expected to be higher. Due to the lower soil-water content in the pores, the mineralization process would terminate earlier. It is possible that these results would not be obtained in the vicinity of the groundwater table. Another possibility might be natural attenuation after lowering the contamination levels with an active remediation technique. The Dutch target values can be expected to be attained, but only after a very long remediation time. Bioventing appears to be the most cost-effective remediation technique available.
dc.description.sponsorshipDGM/Bo
dc.format.extent40 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 715201007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715201007.html
dc.subject05nl
dc.subjectverontreinigde grondnl
dc.subjectaardolienl
dc.subjectsanerennl
dc.subjectin situnl
dc.subjecttechniekennl
dc.subjectpolluted soilen
dc.subjectmineral oilsen
dc.subjectremediationen
dc.subjectin situen
dc.subjecttechniquesen
dc.titleAlternatieve in situ bodemsaneringstechnieken; literatuuronderzoek bij het project "In Situ Biorestauratie" Astennl
dc.title.alternativeOther in situ bioremediation techniques; literature study in the framework of the project "In Situ Bioremediation" in Astenen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T21:37:11Z
html.description.abstractAan de hand van literatuurgegevens zijn resultaten en kosten onderzocht van praktijksaneringen waarbij de bodem doorstroomd werd met lucht. De saneringstechnieken waarbij zuurstof via de lucht aan de bodem wordt toegevoerd, zijn bodemventilatie, bodemluchtextractie, bioventing en persluchtinjectie. Deze technieken werden vergeleken met het waterafgiftesysteem in Asten waarbij waterstofperoxyde toegepast is. De locaties, waarop deze technieken toegepast worden, zijn over het algemeen goed doorlaatbare zandgronden. De verontreiniging die zich op deze locaties bevond, besloeg het hele scala koolwaterstoffen. Uit de resultaten die in de literatuur gevonden werden, blijkt dat de saneringen over het algemeen zo'n twee jaar in bedrijf gehouden worden. In sommige gevallen worden hoge verwijderingssnelheden (tot ongeveer 20 mg.kg exp. -1 grond.dag exp. -1) bereikt. Nergens in de literatuur wordt vermeld dat de streefwaarden behaald konden worden. Bij de sanering in Asten zijn lagere restgehaltes behaald, maar na een langere saneringsduur. Deze locatie had waarschijnlijk ook gesaneerd kunnen worden met behulp van bioventing, waarbij de grondwaterspiegel verlaagd had moeten worden. Waarschijnlijk zou de saneringsduur korter zijn geweest omdat zuurstoflimitering een kleinere rol zou hebben gespeeld. Verwacht wordt echter dat de uiteindelijke restgehaltes hoger zouden liggen. Indien de kosten van de verschillende technieken onderling vergeleken worden, blijkt bioventing de meest kosteneffectieve saneringstechniek te zijn.
html.description.abstractIn developing in situ remediation most of the focus used to be on techniques using infiltration water to supply oxygen to the location. Later, techniques were developed in which soil was flushed with air to enhance the oxygen availability to microorganisms. The aim of the study reported here was to examine the results of remediation where soil is flushed with air, as reported in the literature, and to examine the costs of such systems. In the study these techniques were compared with water-supply systems, particularly those using hydrogen peroxide, e.g. bioremediation in Asten (Noord-Brabant). The remediation techniques which use air to supply oxygen to the soil are soil ventilation, soil vapour extraction, bioventing and air sparging. Soil ventilation and soil vapor extraction are physical remediation techniques which can be employed only in the vadoze zone for removal of low molecular organic pollutants. Bioventing removes pollutants mainly by microbiological conversions in the vadoze zone. Air sparging can be employed only in the saturated zone, where the pollutants can be stripped by air, as well as converted by microorganisms. In general, these techniques are used on sandy soils, which are very permeable. The whole range of hydrocarbons can be remediated. According to the literature, remediations were generally kept in operation for two years. At some sites high removal rates, up to 20 mg.kg-1 soil.day-1, were reached. The literature did not mention anything about the remaining levels of pollution dropping to target-value level. Although sometimes only 5% of the original amount of pollution remains in the soil, the lowest levels obtained are found just below the former B value. Therefore, the remediation levels reached should always be viewed in connection with the remediation time and the amount of pollution originally present. At the remediation site in Asten, where a water-supply system with hydrogen peroxide dosing is used, lower remaining levels were obtained after a longer remediation time. This location could problably also be remediated using a bioventing technique if the groundwater table were lowered. The remediation time would probably be shorter because oxygen would be available to a greater extent. However, the final pollution levels in the soil are expected to be higher. Due to the lower soil-water content in the pores, the mineralization process would terminate earlier. It is possible that these results would not be obtained in the vicinity of the groundwater table. Another possibility might be natural attenuation after lowering the contamination levels with an active remediation technique. The Dutch target values can be expected to be attained, but only after a very long remediation time. Bioventing appears to be the most cost-effective remediation technique available.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record