Show simple item record

dc.contributor.authorPruppers MJM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:56:37
dc.date.issued1996-07-31
dc.identifier610127002
dc.description.abstractHet project 'Cumulatie van milieurisico's' is gericht op het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het in kaart brengen van die locaties waar risico's voor de mens als gevolg van diverse typen milieuverontreinigingen samenvallen. Daartoe zijn er kaarten van Nederland vervaardigd met risico's die zijn uitgedrukt in de kans op overlijden (externe veiligheid, straling en diverse stoffen), de kans op overige gezondheidseffecten (andere stoffen) en de kans op hinder (geluid). De kaarten zijn opgenomen in rapport 610127001, 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. In dit achtergronddocument is de nodige informatie opgenomen over ondermeer de methoden die zijn gevolgd bij de keuze van in kaart te brengen bronnen en stoffen en bij het maken van de kaarten. Dit achtergronddocument gaat achtereenvolgens in op de achtergrondinformatie betreffende het berekenen van externe-veiligheidsrisico's, het berekenen van doses en risico's als gevolg van blootstelling aan straling, het berekenen van concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen op een schaal van 500 bij 500 m, de toxicologische gegevens van de beschouwde stoffen en het berekenen van de risico's als gevolg van blootstelling aan deze stoffen, een mogelijke methode voor het combineren van diverse typen effecten op de gezondheid van de mens, en tenslotte het berekenen van hinder als gevolg van geluid en geur. Het achtergronddocument heeft de vorm van een 'bundel' bijlagen, die elk zelfstandig kunnen worden gelezen.
dc.description.abstractThe project 'Accumulation of environmental risks' aimed at identifying the locations in the Netherlands where human risks due to several types of environmental contamination accumulate. A large number of risk maps have been produced of the Netherlands. The risks are expressed as mortality risk (external safety, radiation and several substances), probability of other effects on human health (other substances) and probability of annoyance (noise). The risk maps have been collected in the main report no. 610127001, 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'. The background document contains information on the methods used to choose sources and substances, and to produce maps. This background document discusses methods for calculating external safety risks, methods for calculating doses and risks due to exposure to radiation, methods for calculating concentrations of several substances in air on a scale of 500 by 500 m, the toxicological data of the substances under study and methods for calculating risks due to exposure to these substances, a possible method for combining different types of effects on human health, and finally, the method used to calculate annoyance due to noise and odour. This background document consists of several chapters which can be read independently.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent133 p
dc.format.extent8703 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherNederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610127002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610127002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610127002.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectrisico-analysenl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjecthindernl
dc.subjectveiligheidnl
dc.subjectstralingnl
dc.subjectongevalnl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectgeografisch informatiesysteemnl
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjecthealthen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectnuisanceen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectradiationen
dc.subjectaccidentsen
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectgisen
dc.titleAchtergronddocument bij 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'nl
dc.title.alternativeBackground document on 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.contributor.departmentACT
dc.contributor.departmentCCM
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentLEO
dc.contributor.departmentLLO
dc.contributor.departmentTNO-MEP
dc.contributor.departmentTNO-PG
dc.contributor.departmentTNO-Voeding
dc.date.updated2017-02-20T06:56:37Z
refterms.dateFOA2018-12-18T12:52:11Z
html.description.abstractHet project 'Cumulatie van milieurisico's' is gericht op het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het in kaart brengen van die locaties waar risico's voor de mens als gevolg van diverse typen milieuverontreinigingen samenvallen. Daartoe zijn er kaarten van Nederland vervaardigd met risico's die zijn uitgedrukt in de kans op overlijden (externe veiligheid, straling en diverse stoffen), de kans op overige gezondheidseffecten (andere stoffen) en de kans op hinder (geluid). De kaarten zijn opgenomen in rapport 610127001, 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. In dit achtergronddocument is de nodige informatie opgenomen over ondermeer de methoden die zijn gevolgd bij de keuze van in kaart te brengen bronnen en stoffen en bij het maken van de kaarten. Dit achtergronddocument gaat achtereenvolgens in op de achtergrondinformatie betreffende het berekenen van externe-veiligheidsrisico's, het berekenen van doses en risico's als gevolg van blootstelling aan straling, het berekenen van concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen op een schaal van 500 bij 500 m, de toxicologische gegevens van de beschouwde stoffen en het berekenen van de risico's als gevolg van blootstelling aan deze stoffen, een mogelijke methode voor het combineren van diverse typen effecten op de gezondheid van de mens, en tenslotte het berekenen van hinder als gevolg van geluid en geur. Het achtergronddocument heeft de vorm van een 'bundel' bijlagen, die elk zelfstandig kunnen worden gelezen.<br>
html.description.abstractThe project 'Accumulation of environmental risks' aimed at identifying the locations in the Netherlands where human risks due to several types of environmental contamination accumulate. A large number of risk maps have been produced of the Netherlands. The risks are expressed as mortality risk (external safety, radiation and several substances), probability of other effects on human health (other substances) and probability of annoyance (noise). The risk maps have been collected in the main report no. 610127001, 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'. The background document contains information on the methods used to choose sources and substances, and to produce maps. This background document discusses methods for calculating external safety risks, methods for calculating doses and risks due to exposure to radiation, methods for calculating concentrations of several substances in air on a scale of 500 by 500 m, the toxicological data of the substances under study and methods for calculating risks due to exposure to these substances, a possible method for combining different types of effects on human health, and finally, the method used to calculate annoyance due to noise and odour. This background document consists of several chapters which can be read independently.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
610127002.pdf
Size:
8.498Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record