Show simple item record

dc.contributor.authorEngel HWB
dc.contributor.authorvan Leusden FM
dc.contributor.authorErne EHW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:35:35
dc.date.issued1986-06-30
dc.identifier148115002
dc.description.abstractDoor zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten bij toepassing op dieren met vergelijkbare afwijkingen. Gebleken is dat er soms aanzienlijke verschillen (33%) en soms zeer geringe verschillen (< 3%) voorkwamen. Aangezien de kiemen die bij een positief onderzoek geisoleerd worden meestal behoren tot micro- organismen met een zeer geringe betekenis vanuit volksgezondheidsoogpunt (Corynebacterium pyogenes en haemolytische streptococcen, niet zijnde groep A of B) en kiemen die in dat kader wel betekenis hebben (Samonella, Streptococcus suis) gemist worden door de voorgeschreven wijze van onderzoek, dient overwogen te worden of de keuring aanpassing behoeft.<br>
dc.description.sponsorshipVHI
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 148115002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/148115002.html
dc.subjectvleeskeuringsdienstnl
dc.subjectmicro-organismennl
dc.subjectcorynebacterium pyogenes; haemolytische streptococcennl
dc.subjectsalmonellanl
dc.subjectstreptococcus suis; vleeskeuringswetnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleBacteriologisch Onderzoek van slachtdierennl
dc.title.alternativeBacteriological research of slaughter animalsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:35:35Z
html.description.abstractDoor zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven &quot;Bacteriologisch Onderzoek&quot; (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten bij toepassing op dieren met vergelijkbare afwijkingen. Gebleken is dat er soms aanzienlijke verschillen (33%) en soms zeer geringe verschillen (&lt; 3%) voorkwamen. Aangezien de kiemen die bij een positief onderzoek geisoleerd worden meestal behoren tot micro- organismen met een zeer geringe betekenis vanuit volksgezondheidsoogpunt (Corynebacterium pyogenes en haemolytische streptococcen, niet zijnde groep A of B) en kiemen die in dat kader wel betekenis hebben (Samonella, Streptococcus suis) gemist worden door de voorgeschreven wijze van onderzoek, dient overwogen te worden of de keuring aanpassing behoeft.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record