Show simple item record

dc.contributor.authorSteerenberg PA
dc.contributor.authorde Jong WH
dc.contributor.authorKruizinga W
dc.contributor.authorRuitenberg EJ
dc.contributor.authorTiesjema RH
dc.contributor.authorKreeftenberg JG
dc.contributor.authorGroothuis DG
dc.contributor.authorSmid P
dc.contributor.authorvan Noorle Jansen LM
dc.date.accessioned2014-01-17T13:35:10
dc.date.issued1985-11-07
dc.identifier158201003
dc.description.abstractVerschillende karakteristieken van BCG bestemd voor immunotherapie bij de behandeling van kanker werden onderzocht. Dit rapport beschrijft de resultaten verkregen van BCG-RIV lot no.603. In dit rapport wordt de methode van bereiding beschreven alsmede het aantal kweekbare deeltjes, het drooggewicht, metabole activiteit, steriliteit, virulentie, stabiliteit en resultaten van veiligheids-onderzoek in diermodellen. Tevens werd de immunostimulerende activiteit en de anti-tumor werking bepaald. Geconcludeerd kon worden dat deze BCG-batch niet afwijkt ten opzichte van voorafgaande BCG batches.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 158201003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/158201003.html
dc.subjectimmuniteitnl
dc.subjectantitumor werkingnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleSome characteristics of BCG-RIV lot no.603, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapyen
dc.title.alternativeEnige karakteristieken van BCG-RIV lot no.603 bereid om gebruikt te worden voor immunostimulatie bij de behandeling van kankernl
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:37:42Z
html.description.abstractVerschillende karakteristieken van BCG bestemd voor immunotherapie bij de behandeling van kanker werden onderzocht. Dit rapport beschrijft de resultaten verkregen van BCG-RIV lot no.603. In dit rapport wordt de methode van bereiding beschreven alsmede het aantal kweekbare deeltjes, het drooggewicht, metabole activiteit, steriliteit, virulentie, stabiliteit en resultaten van veiligheids-onderzoek in diermodellen. Tevens werd de immunostimulerende activiteit en de anti-tumor werking bepaald. Geconcludeerd kon worden dat deze BCG-batch niet afwijkt ten opzichte van voorafgaande BCG batches.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record